Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Lancet’te TTB’ye ve Hekimlere Yönelik Baskıları ve Şiddeti Konu Edinen Röportaj Yayımlandı 03.02.2023
2 TTB’ye Dayanışma Ziyaretleri Yapıldı 02.02.2023
3 Gebelerin Aşı ile Önlenebilir Hastalıklardan Korunması İçin Sağlık Bakanlığı Gerekli Tüm Tedbirleri Almalıdır 02.02.2023
4 TTB Merkez Konseyi Davası Öncesi DTB’den Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı’na Mektup: TTB’ye Yönelik Suçlamalar Derhal Düşürülmeli 01.02.2023
5 Dünya Tabipleri Birliği’nin “Tıpta Irkçılık Üzerine Berlin Bildirgesi” Yayımlandı 31.01.2023
6 “Kadın Emeği ve Direnişler” Paneli Yapıldı 30.01.2023
7 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup: Pencereyi Aç! 30.01.2023
8 Sağlık Bakanlığı Gereğini Yapmalı, Kapatılması Planlanan Hastaneler Restore Edilmeli ve Teknolojik Olarak Yenilenmelidir 29.01.2023
9 Cinsel Kimlikle İlişkili Ayrımcı Tutumlar Kabul Edilemez 28.01.2023
10 Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı, Kit, Malzeme Yok: Sağlığımızı Kaybettik! 28.01.2023
11 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Metin Lokumcu Davasında Uzman Görüşü Verdi: “Ölümün, Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımına Bağlı Olması Mümkün” 27.01.2023
12 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 27.01.2023
13 Birliğimizi Hedef Haline Getiren, Taraflı, Eksik ve Yanlış Haberleri Kınıyoruz! 26.01.2023
14 Türk Tabipleri Birliği LinkedIn’de 26.01.2023
15 Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon’dan TTB’ye Ziyaret 25.01.2023
16 STED’in Kasım-Aralık 2022 Sayısı Yayımlandı 23.01.2023
17 İzmir Şanlıurfa Federasyonu’ndan TTB’ye Ziyaret 23.01.2023
18 TİHV, SES ve HDP’den TTB’ye Ziyaret 23.01.2023
19 Yaşatmak İçin Yaşamak İstiyoruz! 19.01.2023
20 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 2. Duyuru 18.01.2023
21 Aile Hekimlerinin İşine Son Veren “Ceza Yönetmeliği” Geri Çekilsin, “İnfaz Komisyonları” Lağvedilsin! 16.01.2023
22 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Ocak-Şubat 2023 Sayısı Yayımlandı: Hapishanelerde Sağlık ve Sağlık Hizmetleri-II 16.01.2023
23 Dr. Şebnem Korur Fincancı Tahliye Edildi: Mücadelemiz Sürecek; Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz! 11.01.2023
24 TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Talebiyle Açılan Dava 8 Şubat’a Ertelendi: Yaptıklarımız Ne Suç Ne Amaç Dışı Faaliyettir, Mücadelemiz Emeğimiz ve Toplumun Sağlık Hakkı İçindir! 10.01.2023
25 “Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz” Paneli/Forumu Yapıldı 10.01.2023
26 Uluslararası Hekim Birliklerinden TTB’nin Özerkliğinin Korunması için Çağrı 10.01.2023
27 Amerikan Tabipleri Birliği’nden ABD Dışişleri Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Koşulsuz Serbest Bırakılması Desteklenmeli 10.01.2023
28 TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve Tabip Odaları Temsilcileri, Basın Emekçileri ile Bir Araya Geldi 09.01.2023
29 İstanbul’da Büyük Hekim Buluşması: Halkın Sağlığından, Hekimin Emeğinden Elinizi Çekin; Medipol Yönetmeliği’ni İptal Edin! 08.01.2023
30 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 08.01.2023
31 TTB’den 10 Ocak Merkez Konseyi ve 11 Ocak Dr. Şebnem Korur Fincancı Davalarına Çağrı: TTB Susturulamaz! 07.01.2023
32 Serbest Meslek Hakkı İçin Hekimlerin Büyük Buluşması 8 Ocak’ta Kadıköy’de 07.01.2023
33 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Meslektaşımıza Açılan Soruşturma Kapatılmalıdır! 07.01.2023
34 Muayenehane Hekimlerine İlişkin 7 Ocak 2023 Tarihli Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 07.01.2023
35 Halk Sağlığını Tehdit Eden Sahte Kanser İlacı Üzerindeki İddialar Araştırılmalıdır! 06.01.2023
36 SPoD’dan TTB’ye Ziyaret 06.01.2023
37 TTB’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ziyaret 04.01.2023
38 TTB AHEK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Raporu ve Sonuç Bildirgesi’ni Açıkladı: Sağlığa Erişimde Eşitsizlikler de, Hekimlerin Yükü de Artıyor 04.01.2023
39 Sağlık Bakanlığı’nın 4924 Düzenlemesi Hekimler İçin Daha Fazla Baskı ve Sömürü, Toplum İçin Daha Niteliksiz Sağlık Hizmeti Getiriyor! 03.01.2023
40 TTB Merkez Konseyi’ne Açılan Soruşturma Hakkında Hukuki Bilgilendirme Notu 02.01.2023
41 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Yeni Yıl Mesajı 31.12.2022
42 Tabip Odalarından TTB Merkez Konseyi’ne Destek Mesajı: TTB’nin Örgütsel Bütünlüğüne Sahip Çıkıyor, İktidarın Yıpratma Çabalarını Kabul Etmiyoruz! 30.12.2022
43 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Davası 11 Ocak 2023’e Ertelendi: Şebnem Hoca Özgür Bırakılsın, Merkez Konseyi Üyelerine Yönelik Soruşturmalara Son Verilsin 29.12.2022
44 Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Çağrı: Asılsız İddialarla Tutuklu Bulunan Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gecikmiş Tahliyesini Talep Ediyoruz! 28.12.2022
45 Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nden Açıklama: Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalı! 28.12.2022
46 İlaç ve Aşıya Erişimdeki Sorun Devam Ediyor! 28.12.2022
47 TTB Merkez Konseyi Hakkında Açılan Soruşturma, İktidarın Seçilmişlere Yönelik Tahammülsüzlüğünün Açık Göstergesidir 27.12.2022
48 2023 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 27.12.2022
49 2023 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 27.12.2022
50 Sağlık Bakanlığı’nı Uyarıyoruz: Tetanos ve Diğer Tüm Bağışıklama Hizmetlerine Dair Gerekli Özen Gösterilmeli, Aşı Kararsızlığına Yol Açılmamalıdır 26.12.2022
51 29 Aralık’ta Yeniden Çağlayan’dayız… Yan Yanayız… Umut da Orada… 26.12.2022
52 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Davası 29 Aralık 2022’ye Ertelendi: Bize Bugün Bir Kez Daha, Topluma ve Hekimlere Sağlımız İçin, Demokrasi İçin, Daha Çok Mücadele Sözü Vermek Düştü 24.12.2022
53 Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması Çağrısı 22.12.2022
54 Dünya Tabipleri Birliği, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi ve Avrupa Tıp Kuruluşları’ndan Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na Mektup 21.12.2022
55 TTB ve İstanbul Tabip Odası 23 Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’ne Çağırdı: Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak! 20.12.2022
56 Latin Amerikalı Örgütlerden Cumhurbaşkanı’na Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal ve Koşulsuz Olarak Özgür Bırakılmalı 20.12.2022
57 Ata Soyer 26. Halk Sağlığı Güz Okulu Düzenlendi 19.12.2022
58 Serbest Çalışma Hakkı ve Mesleki Bağımsızlık Panel-Forum’u Yapıldı 19.12.2022
59 Aradığınız İlaca Ulaşılamıyor! 19.12.2022
60 DTB’den İran Cumhurbaşkanı’na Mektup: Şiddet Derhal Sonlandırılmalı, İdam Cezası Kaldırılmalı 17.12.2022
61 “Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Nöbetleri Ankara, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Mersin’de Devam Etti 16.12.2022
62 TTB, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Bazı Maddelerine İptal Davası Açtı 16.12.2022
63 Karanlığa Karşı Tüm Hekimleri Önlüğünün Beyazıyla Çağlayan Adliyesi’ne Çağırıyoruz: TTB’ye Dokunma! Şebnem Hocaya Özgürlük! 16.12.2022
64 TTB’den TDB’ye Ziyaret 16.12.2022
65 TTB’den TMMOB’ye Ziyaret 16.12.2022
66 Osmaniye’de Kamu Görevlisine Hakaret Suçlamasıyla Yargılanan Meslektaşımız Beraat Etti 15.12.2022
67 “Sağlık Politikaları, Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?” Paneli Yapıldı 15.12.2022
68 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, İktidar Medyasının TTB Merkez Konseyi’ni Hedef Alan Kışkırtıcı Haberine Uyarı Kararı Verdi 15.12.2022
69 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 14.12.2022
70 TTB’den İran Tıp Konseyi’ne Mektup: Dr. Hamid Qarahasanlou’nun İdamına Engel Olunmalı! 14.12.2022
71 TTB’den Ulaştırma Alanındaki Kurumlara Yazı: Toplu Taşıma Araçlarında Maske Uygulamaları Bulaşıcı Hastalıkların Yayılımını Engelleyecektir 14.12.2022
72 Acımız Büyük: Adana Tabip Odası Önceki Dönem Yöneticisi, TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Gürsel Özgür’ü Kaybettik 14.12.2022
73 Tabip Odalarından Basın Açıklamaları: Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak 13.12.2022
74 XXVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Yapıldı 13.12.2022
75 “Hekimlerin Hakikati Talep Etme Sorumluluğu, Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı” Paneli Yapıldı 12.12.2022
76 “TTB Yanımda” Uygulaması Kullanıma Açıldı 12.12.2022
77 Bu Karanlık Zihniyeti Kabul Etmiyoruz. Çocuklarımız İçin Aydınlık Bir Gelecek Mücadelesinde Israrcıyız 11.12.2022
78 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 74. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı; Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 10.12.2022
79 “Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Nöbetleri ve Kart Gönderme Etkinlikleri Adana, Ankara, Diyarbakır, Muğla, Şırnak ve Şanlıurfa’da Devam Etti 09.12.2022
80 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 1. Duyuru 08.12.2022
81 TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 08.12.2022
82 Dünya Psikiyatri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Derhal Serbest Bırakılması Çağrısı 07.12.2022
83 Tıp ve Uzmanlık Eğitiminde “YÖK’ün Akademik Hareketlilik Projesi” Üzerine Görüşümüz 07.12.2022
84 Düzce-Gölyaka Depremi Raporu 06.12.2022
85 Sözleşme Adaletsizliğini Değil, Emeğimizin Hakkını İstiyoruz! 05.12.2022
86 AHEK Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun’da Yapıldı: ASM’lerde Şiddeti Kim Önleyecek? Çalışanların Sağlığını Kim Koruyacak? 05.12.2022
87 TTB Merkez Konseyi ve Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 05.12.2022
88 6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Antalya’da Düzenlendi 05.12.2022
89 Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’ya, Meslek Örgütümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak 04.12.2022
90 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden Türkiye’deki Resmi Kurumlara Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı, TTB Üzerindeki Baskılara Son Verilmeli 03.12.2022
91 3 Aralık Engelliler Günü: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmeli, Engeller Kaldırılmalıdır 03.12.2022
92 8 Şubat G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı 03.12.2022
93 BM Raportörlerinin TTB ve Dr. Şebnem Korur Fincancı Hakkındaki Talebi Üzerine Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları Çalışma Başlattı 02.12.2022
94 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dosyası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Kabul Edildi: Duruşma 23 Aralık 2022 Günü Görülecek 02.12.2022
95 TTB’nin İl Gezileri Kastamonu ve Sinop ile Devam Etti 02.12.2022
96 Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Mersin ve Batman’da “Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Nöbetleri Yapıldı 02.12.2022
97 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Yönelik Baskıların Son Bulması Çağrısıyla Ortak Açıklama 01.12.2022
98 TTB’den Saadet Partisi’ne Ziyaret 01.12.2022
99 TTB Heyeti Düzce-Gölyaka Deprem Bölgesini Ziyaret Etti 01.12.2022
100 Erzincan İliç’teki Çöpler Kompleks Madeni ÇED Olumlu Kararına Yapılan İtirazın Davası Görüldü: Erzincan İliç Altın Madeni Kapatılmalıdır! 01.12.2022
101 HDP Engelliler Komisyonu’ndan TTB’ye Ziyaret 30.11.2022
102 Mustafa Yücel Hakkındaki İkinci Dava Eskişehir’de Başladı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 29.11.2022
103 TTB Merkez Konseyi Başkanından Hekimlere Mektup 29.11.2022
104 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Objektif Bilimsel Kriterlerden Uzak ve Kendi İçinde Çelişkili 553 Kadro İlanı Açıklamasına Yine İtiraz Ediyoruz 29.11.2022
105 TTB’den Trabzon Tabip Odası’na Ziyaret 28.11.2022
106 İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri Etkinliği 25-27 Kasım’da Diyarbakır’da Düzenlendi 28.11.2022
107 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğunun Birinci Ayında: Hocamız Serbest Bırakılsın, TTB ve Tabip Odaları Üzerindeki Baskılara Son Verilsin! 26.11.2022
108 Şiddetin Her Türlüsüne Karşı Mücadelemizi Sürdürüyoruz 25.11.2022
109 Bilim Sanat Edebiyat Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 24.11.2022
110 Lancet’te Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB’ye Yönelik Saldırıları Konu Edinen Makale Yayımlandı 24.11.2022
111 TTB Merkez Konseyi ve Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 24.11.2022
112 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Kontenjan Artışlarının Eğitim Açığı İçin Değil, Kışkırtılmış Sağlık Talebine İşgücü Bulma Arayışı Olduğunu Biliyoruz 23.11.2022
113 Tabip Odalarından ”Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Etkinlikleri 23.11.2022
114 TTB Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 23.11.2022
115 İzlanda Tabipleri Birliği’nden Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal, Koşulsuz Serbest Bırakılmalı 22.11.2022
116 Amerikan Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Baskıların Sonlandırılması İçin Harekete Geçme Çağrısı 22.11.2022
117 İdare Mahkemesi TTB’yi Haklı Buldu: Beyaz Kod Verilerini İstemek TTB’nin Görev Tanımı Kapsamındadır, Verileri Paylaşmak Sağlık Bakanlığı’nın Sorumluluğudur 21.11.2022
118 STED’in Eylül-Ekim 2022 Sayısı Yayımlandı 21.11.2022
119 İzmir Şehir Hastaneleri Çalıştayı Düzenlendi 21.11.2022
120 Sağlıkta Şiddet Eğitici Eğitimi Programı Tamamlandı 20.11.2022
121 Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 20.11.2022
122 Sağlıklı Beslenmek Her Çocuğun Hakkıdır! 19.11.2022
123 Şiddet Sonucu Yitirdiğimiz Dr. Aynur Dağdemir Anıldı: Bugün Acının, Öfkenin ve Dayanışmanın Günü 19.11.2022
124 TTB’den CHP’ye Ziyaret 18.11.2022
125 Kamuoyunda Tartışılan Yasa Teklifi Hakkında 18.11.2022
126 İstiklal Caddesi’nde Gerçekleşen Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz 18.11.2022
127 DİSK Emekli-Sen’den TTB’ye Ziyaret 17.11.2022
128 TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 17.11.2022
129 Ankara Kadın Platformu’ndan TTB’ye Ziyaret 16.11.2022
130 “Savaş, Salgın, Yoksulluk Halk Sağlığı Meselesidir” Paneli Düzenlendi 16.11.2022
131 Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması Çağrısıyla İmza Kampanyası 16.11.2022
132 TTB Merkez Konseyi ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 16.11.2022
133 TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınmaması İçin Dava Açtı 16.11.2022
134 Britanya Tabipleri Birliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı, TTB Üzerindeki Baskılara Son Verilmeli 15.11.2022
135 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Görüşme 14.11.2022
136 TTB ve TTB AHEK, Orta Anadolu Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ni Paylaştı: “Temiz Hava İçin Pencerenizi Açın” Afişinin Asılı Olduğu ASM’de Pencere Yok! 14.11.2022
137 6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Yapıldı 14.11.2022
138 STED Yayın Kurulu’ndan TTB’ye Ziyaret 14.11.2022
139 Taksim Saldırısını Kınıyoruz: Yaşamdan ve Yaşatmaktan Asla Vazgeçmeyeceğiz 14.11.2022
140 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dava Süreci Hakkında Bilgi Notu 13.11.2022
141 Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nden TTB’ye Ziyaret 12.11.2022
142 BM Raportörleri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve Adli Baskılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu 12.11.2022
143 Ek Randevu Baskılarına Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 12.11.2022
144 Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Teklifi Sağlığa Zararlıdır; Toplum Sağlığı Düşünülerek Yeniden Yapılandırılmalıdır! 11.11.2022
145 TTB Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 11.11.2022
146 Almanya Büyükelçiliği’nden TTB’ye Ziyaret 10.11.2022
147 TTB’den TİP’e Ziyaret 10.11.2022
148 TTB ve Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açıklaması: “Taşıma Su ile Hastane Yapılmaz!” 10.11.2022
149 Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Değişti; Sağlıksızlık Üreten Politikalar Yeni Yönetmelikte de Devam Ediyor 10.11.2022
150 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2022
151 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi 09.11.2022
152 Sağlık Bakanı’nın Muayenehane Düzenlemesi ile İlgili Ne Dediği Anlaşılamadı 09.11.2022
153 TTB Merkez Konseyi ve Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi 09.11.2022
154 SES’ten TTB’ye Ziyaret 09.11.2022
155 İHD’den TTB’ye Ziyaret 09.11.2022
156 Yeşil Sol Parti’den TTB’ye Ziyaret 09.11.2022
157 TTB Merkez Konseyi’nden Hekimlere Mektup: Sel Gider, Kum Kalır! 08.11.2022
158 TTB’den DEVA Partisi’ne Ziyaret 08.11.2022
159 Almanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu 07.11.2022
160 İspanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu 07.11.2022
161 İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin TTB’nin Yaptığı Suç Duyurusuna Takipsizlik Kararı Verildi 07.11.2022
162 AHEK Orta Anadolu Bölge Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı: Tek Taraflı Sözleşmeyle Değil, Güvenceli Çalışmak İstiyoruz! 06.11.2022
163 TTB Tıp Öğrenci Kolu: Şebnem Hocamıza Özgürlük! 06.11.2022
164 TTB’den Türk Hemşireler Derneği’nin Mitingine Destek 06.11.2022
165 Dünya Tabipleri Birliği’nin Ülke Tabip Birliklerinin Bağımsızlığıyla İlgili Kararı 05.11.2022
166 TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak! 05.11.2022
167 TTB’den EMEP’e Ziyaret 05.11.2022
168 Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Toplantısı 04.11.2022
169 TTB’den Gelecek Partisi’ne Ziyaret 04.11.2022
170 TTB’nin Çağrısıyla Bir Araya Gelen Meslek Örgütleri Ortak Mücadele Kararı Aldı 04.11.2022
171 Halkevleri’nden TTB’ye Ziyaret 04.11.2022
172 İlmek Kadın Dayanışması’ndan TTB’ye Ziyaret 04.11.2022
173 Prof. Dr. Nusret Fişek, “Sağlık Emek Göçü Sorunu” Etkinliği ile Anıldı 04.11.2022
174 Mustafa Yücel’in Yargılanmasına Başlandı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 03.11.2022
175 TTB’den İktidar Medyasının Kışkırtıcı Haberleri ile İlgili Basın Konseyi’ne Başvuru 03.11.2022
176 TTB’ye Destek ve Dayanışma Ziyaretleri 02.11.2022
177 TTB AHEK: Aile Hekimlerinin Ayrımsız, Eşit Bir Şekilde Güvenli Ortamda Güvenceli Çalışması Haktır 02.11.2022
178 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2022 Sayısı Yayımlandı: Hapishanelerde Sağlık ve Sağlık Hizmetleri-I 02.11.2022
179 TTB’den Basın Bilgilendirme Notu: TTB Kanununda Kayyum ve Benzeri Bir Uygulama Bulunmamakta, Hazırlanan Davanamede de Bu Yönde Bir Talep Yer Almamaktadır 01.11.2022
180 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanmasını ve Meslek Örgütlerine Yönelik Baskıları Değerlendirdi 30.10.2022
181 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları: Baskıları ve Hukuksuz Uygulamaları Kabul Etmiyor, Hekimlik Değerlerine ve Toplumun Sağlığına Sahip Çıkıyoruz! 29.10.2022
182 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2022
183 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yargılamaları 28.10.2022
184 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odalarından Ortak Açıklama: “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın, Türk Tabipleri Birliği Üzerindeki Baskılara Son Verilsin” 28.10.2022
185 TTB’den AB Büyükelçiliği’ne Ziyaret 28.10.2022
186 TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin! 27.10.2022
187 Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!” 27.10.2022
188 Emek ve Demokrasi Güçlerinden Değerlendirme Toplantısı 27.10.2022
189 DTB’den Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gözaltına Alınmasına Kınama 26.10.2022
190 “Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılsın” 26.10.2022
191 TTB ve Emek-Demokrasi Güçleri’nden Ortak Açıklama: “Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz” 26.10.2022
192 Şebnem Hoca ile Gurur Duyuyoruz 26.10.2022
193 Her Türlü Manipülasyon Koşullarında Hakikat Arayışı Değerlidir 25.10.2022
194 Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 23.10.2022
195 AHEK Bölge Toplantıları Van’da Başladı: Aile Hekimlerine Ek Ödeme Kandırmacası Var! 22.10.2022
196 TTB’den Van 100. Yıl Üniversitesi’nde Hekim Buluşması 22.10.2022
197 TTB’den Bitlis ve Tatvan’da Hekim Buluşmaları 22.10.2022
198 TTB’den Muş ve Varto’da Hekim Buluşmaları 22.10.2022
199 Pandeminin Uzun Dönem Etkileri #1 - Prof. Dr. Nurdan Köktürk ile Post-COVID’in Göğüs Hastalıklarına Etkisi 21.10.2022
200 Yaşamın ve Hakikatin Yanındayız 21.10.2022
201 TTB’den Gürpınar, Başkale, Hakkari ve Yüksekova’da Hekim Buluşmaları 21.10.2022
202 Türk Tabipleri Birliği Heyetinin Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’ne 16 Ekim 2022 Pazar Günü Gerçekleştirdiği Ziyaret Sonrası Ön Değerlendirme Raporu 20.10.2022
203 TTB, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan Randevu İstedi 19.10.2022
204 TTB’den Van Barosu’na ve SES Van Şubesi’ne Ziyaret 19.10.2022
205 TTB’den Van’da Hekim Buluşmaları 19.10.2022
206 Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz! 18.10.2022
207 Haber Alma Hakkını Engelleyen “Dezenformasyon Yasası”, Halk Sağlığına Zarar Verecek 18.10.2022
208 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 18.10.2022
209 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili YÖK’e Dava 17.10.2022
210 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na Dava 17.10.2022
211 TTB Heyeti Bartın’daydı: Yerinde İncelemeler Yapıldı, İşçilerle ve Sağlık Çalışanlarıyla Görüşüldü 17.10.2022
212 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri Kapsamında “Cumhuriyetin II. Yüzyılında Türkiye’de Tıp Eğitiminin Geleceği İçin Hedefler” Paneli Yapıldı 15.10.2022
213 TTB, Muayenehane Hekimlerinin Emeğine Müdahale Ederek Serbest Çalışma Hakkını Gasp Eden ve Hastaların Mağdur Olmasına Yol Açan Yönetmelik Değişikliğine Dava Açtı 13.10.2022
214 Dünya Tabipler Birliği Başkanlığına Nijerya Tabipleri Birliği’nden Dr. Osahon Enabulele Seçildi 13.10.2022
215 Teşvik Sistemi ve Ek Randevu; Sağlıkta Daha Fazla Şiddet, Daha Fazla Malpraktis, Daha Niteliksiz Sağlık Hizmeti Demektir 11.10.2022
216 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Osmaniye’de Yapıldı: Teşvik Sistemi ve Ek Randevu, Niteliksiz Sağlık Hizmeti Demektir 11.10.2022
217 İzmir’de Mesai Sonrası Saldırıya Uğrayan Meslektaşımız İçin Protesto: “Sağlıkta Dönüşüme Son, Sağlıkta Şiddete Son! Hemen Şimdi!” 10.10.2022
218 İstanbul’da Faaliyeti Durdurulan Hastanede Yaşanan Olay Kadar, Tedavisi Süren Hastalar ve Sağlık Çalışanları İçin de Adaletin Hızla İşlemesini Bekliyoruz 10.10.2022
219 10 Ekim Katliamı’nda Yitirdiklerimiz Ankara Garı Önünde Anıldı 10.10.2022
220 10 Ekim Katliamı’na Karşı Adalet Arayışımız; Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz 7. Yılında Devam Ediyor! 10.10.2022
221 10 Ekim Anma Etkinlikleri Başladı: “Emek, Barış, Demokrasi Mücadelemiz Sürecek!” 09.10.2022
222 Mesleğini Serbest İcra Eden Muayenehane Hekimlerinin ve Hastalarının Yanındayız! 07.10.2022
223 Hasta Mahpusların Ailelerinden TTB’ye Ziyaret 07.10.2022
224 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 5-8 Ekim 2022’de Berlin’de Devam Ediyor 06.10.2022
225 “Halk Sağlığı Boyutuyla Meme Kanseri” Söyleşisi Yapıldı 06.10.2022
226 Bu Kez Hedef Muayenehanesi Olan Hekimler! 06.10.2022
227 TTB’den Malatya Tabip Odası’na Ziyaret 03.10.2022
228 TTB, Ankara Barosu IX. Sağlık Hukuku Kurultayına Katıldı 03.10.2022
229 TTB, SES, İHD ve TİHV, Pandemide Sağlık ve Yaşam Hakkı İhlallerine Karşı Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle AYM’ye Başvurdu 01.10.2022
230 Mesai Dışı Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 30.09.2022
231 Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu Bilgi Notu 30.09.2022
232 TTB Kazandı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Diyen Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyeleri Beraat Etti 29.09.2022
233 Fas Tabipleri Birliği’nden TTB’ye Ziyaret 29.09.2022
234 Toplum ve Hekim Dergisi EBSCO Veri Tabanında 28.09.2022
235 Halk Sağlığı Uzmanları, Dünya Çevre Sağlığı Günü’nde İklim, Çevre ve Sağlık İlişkisini Konuştu 28.09.2022
236 Üyelerimize MBYS ile İlgili Bilgi Notu 26.09.2022
237 Haydi, İklim Grevi’ne… 22.09.2022
238 TTB’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Asgari Ücret Tarifesi Uyarısı: Yetki, Meslek Örgütündedir; Amaç, Nitelikli Sağlık Hizmetidir! 22.09.2022
239 Özgürlüğünden Yoksun Kalan Kişilerin Muayenesi Hakkında Bilgi Notu 21.09.2022
240 Şehir Hastaneleri İçin Onkoloji Hastanesi Gibi Dal Hastanelerinin Kapatılması Bilimsel Değildir 21.09.2022
241 TTB ve İyi Parti Heyetleri, Sağlık Alanındaki Sorunları ve Çözüm Önerilerini Konuştu 21.09.2022
242 Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 19.09.2022
243 “LGBTİ+ Haklarına Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu” Düzenlendi 17.09.2022
244 TTB ve Antalya Tabip Odası: Sağlıkta “Beyaz Reform” Değil, Acilen Yeni ve Etkili Bir Şiddet Yasası İstiyoruz 16.09.2022
245 Halkevleri’nden TTB’ye Ziyaret 16.09.2022
246 İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır! 15.09.2022
247 Asistan Hekimler Hakları İçin Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Taleplerimiz Yerine Getirilmediği Takdirde Hak Arayışlarımıza Devam Edeceğiz! 15.09.2022
248 Yanınızdayız! 15-16 Eylül Asistan Hekim Eylemleri İçin İletişim Numaraları 15.09.2022
249 Dünya Tabipleri Birliği’nden İlaçların Varlığı, Niteliği ve Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Açıklama 14.09.2022
250 Mersin Akkuyu Nükleer Santraline Üç kilometreye Kadar Yaklaşan Orman Yangının Değerlendirilmesi: Nükleer Santraller Daha Açılmadan Sağlığı Tehdit Ediyor, İklim Krizine ve Doğanın Korunmasına Odaklanılmalı 14.09.2022
251 Üniversite Hastanelerinde 15-16 Eylül’de Yapılacak Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 13.09.2022
252 Artvin’de Meslektaşımızın Bıçaklı Saldırıya Uğramasına İlişkin Dava Devam Etti: İl Sağlık Müdürlüğü Hukuki Desteğini Çekti, Sanık Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı 13.09.2022
253 Sosyalist Güç Birliği’nden TTB’ye Ziyaret 13.09.2022
254 TTB’nin Suç Duyurusu Sonucu İddianame Hazırlandı: Mustafa Yücel Hekim Değil, Pazarladığı Ürün İlaç Değil! 13.09.2022
255 Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan TTB’ye Ziyaret 13.09.2022
256 STED’in Temmuz-Ağustos 2022 Sayısı Yayımlandı 11.09.2022
257 TTB’den TBB’ye Ziyaret 10.09.2022
258 TTB’den Siirt ve Batman’da Hekim Buluşmaları 10.09.2022
259 İşyeri Hekimleri Birçok İlde Eş Zamanlı Toplantılar ile Seslendi: Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz! 09.09.2022
260 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın Yargılandığı Davada Yanındaydık 08.09.2022
261 Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi’nden TTB’ye Ziyaret 08.09.2022
262 Sarıkamış’ta Kaldığı Apartta Uğradığı Haksız Muamele ve Hakarete Rağmen Hakkında Dava Açılan Meslektaşımızın Yanındaydık 08.09.2022
263 Temiz Hava Hakkı Platformu, Temiz Hava Günü’nde Açıkladı: Hava Kirliliği Aşırı Sıcaklarla Birleşince Ölüm Riski Artıyor 07.09.2022
264 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi Yapıldı 06.09.2022
265 “São Paulo Bir Başlangıçtı, Şimdi Açık Kapı Atık Politikasının Terk Edilmesi İçin Mücadele Zamanı!” 05.09.2022
266 Sağlık Bakanlığı’ndan TTB’ye Mustafa Yücel Yanıtı: Hekim Olmadığı Teyit Edildi, Suç Duyurusunda Bulunuldu, Erişim Engeli Talebi ise Reddedildi 05.09.2022
267 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapan Hekimlerin Mali Haklarına İlişkin Hukuki Bilgi Notu 04.09.2022
268 Yeniden İfade Ediyoruz: Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 03.09.2022
269 SES’ten TTB’ye Ziyaret 02.09.2022
270 TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Temyiz Başvurusu Yaptı 02.09.2022
271 İktidara Çağrımızdır: Şiddetle Mücadele Araçlarını Değil, Sağlıkta Şiddeti Engelleyin! 02.09.2022
272 Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın! 01.09.2022
273 “Şimdi En Güzel Şiir Barıştır” 01.09.2022
274 São Paulo Uçak Gemisi Brezilya’ya Dönünceye Kadar Mücadelemiz Devam Edecek 31.08.2022
275 TTB Merkez Konseyi, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri: Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği” Var Olan Eşitsizlikleri Artırmıştır 31.08.2022
276 “Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” Paneli Yapıldı 31.08.2022
277 TTB’den, Sel Felaketi Yaşayan Pakistan’daki Meslektaşlarına Dayanışma Mektubu 31.08.2022
278 TTB Sağlık Örgütlerinin 5 Öncelikli Talebini Siyasi Partilere Göndererek Meclis Açıldığında Hızla Gündeme Alınmasını Talep Etti 30.08.2022
279 Ne Performans Ne Teşvik! Ek Ödeme Değil, Emekliliğe Yansıyacak Tek Ödeme 30.08.2022
280 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 30.08.2022
281 Sağlığımız İçin Oluşturduğumuz 5 Talebimizin Hepsi Karşılanana Kadar Eylemlerimize Devam Edeceğiz! 28.08.2022
282 Eğitimin Yüz Yüze, Kesintisiz ve Sağlıklı Sürdürülmesi İçin Gerekli Önlemler Hızla Alınmalıdır 26.08.2022
283 Şartlara Bağlanan Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz 25.08.2022
284 Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular 24.08.2022
285 São Paulo Uçak Gemisinin Türkiye’de Söküm Kararına Dava Açıldı: “Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz ve O Gemi Gelmeyecek!” 24.08.2022
286 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, Atama Kriterleri ile İlgili Mevzuata Uymaya Davet Ediyoruz 23.08.2022
287 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Ek Ödeme Yönetmeliği, Sağlık Ortamı ve Mücadele Programını Değerlendirmek İçin Bir Araya Geldi 21.08.2022
288 TTB’den Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in İptali İçin Dava 19.08.2022
289 TTB’den COVID-19 Aşılanması Hakkında Bilimsel Görüş Yazısı ve Öneriler 19.08.2022
290 17 Ağustos’u Unutturmayacağız 17.08.2022
291 Acımız Büyük: Bolu-Düzce Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı, TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Hatice Sedef Akdoğan’ı Kaybettik 17.08.2022
292 TTB’den Yeni Yönetmelik ile Daha da Artan Ek Ödeme Adaletsizliğinin Ortadan Kaldırılması İçin YÖK’e Yazı 16.08.2022
293 Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği: Kâr Odaklı ve Geçici Düzenlemelere Değil, Toplumu Önceleyen Yeni Bir Sağlık Sistemine İhtiyaç Vardır 16.08.2022
294 Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan TTB’ye Ziyaret 16.08.2022
295 TTB’den Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı’na İntörn Olan Tabiplerin ve Diş Hekimlerinin Ücretlerinin Artırılması Hakkında Yazı 15.08.2022
296 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 15.08.2022
297 TTB Başkanlarından Füsun Sayek Adına Her Yıl Yapılan Sağlık ve Kültür Etkinlikleri Bu Yıl da Devam Ediyor 15.08.2022
298 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-IX 15.08.2022
299 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı 13.08.2022
300 TTB’den Brezilya Uçak Gemisi São Paulo’nun Geçiş Güzergâhındaki Ülkelerin Tabip Birliklerine Mektup 11.08.2022
301 TTB’den Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, Türk Eczacıları Birliği’ne Mustafa Yücel Hakkında Yazı ve Suç Duyurusu 10.08.2022
302 TTB Hukuk Bürosu Görüşü: ”Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek” 08.08.2022
303 TMMOB’den TTB’nin Yeni Yönetimine Ziyaret 06.08.2022
304 KESK’ten TTB’ye Ziyaret 06.08.2022
305 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü 05.08.2022
306 TTB ve Sağlık Emek Örgütleri: Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol’un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 05.08.2022
307 Mücadele Yine Kazandırdı: Aile Hekimliği Sözleşmesi Askıya Alınan Şırnak Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Serdar Küni Görevine İade Edildi 05.08.2022
308 Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur; Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Yaşamasını İstiyoruz 03.08.2022
309 STED’in Mayıs-Haziran 2022 ve 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı Yayımlandı 03.08.2022
310 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na ve Tabip Odalarına Yazı: Özel Sağlık Kurumlarındaki Kanser Tedavilerinden İlave Ücret Alınamaz 03.08.2022
311 Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız! 02.08.2022
312 ATO Üyesi, SES’in Önceki Dönem Başkanlarından Dr. Köksal Aydın Ölümünün 4. Yıldönümünde Anıldı 01.08.2022
313 TBMM’de Sağlıkta Şiddet Gündemli Toplantıda Yeter Sayıya Ulaşılamadı: Haklarımız ve Güvenli Çalışma Koşulları İçin Mücadeleye Devam! 01.08.2022
314 Sözleşme Kadrolarının Artışı Ne Hekimlerin Özlük Hakkını Ne de Toplumun Sağlığını İyileştirecektir 30.07.2022
315 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+’ları Sansürlediği H&M Kararına TTB’den Muhalefet Şerhi 28.07.2022
316 TTB’den TBMM’deki Siyasi Partilere Çağrı 27.07.2022
317 “São Paulo Uçak Gemisi Vakası: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı 27.07.2022
318 TTB, TTB UDEK, HASUDER, KLİMİK ve TTD’den COVID-19 Pandemisi İçin Ortak Uyarı: Kamu Yönetimini Sorumluluğa Davet Ediyor, Yurttaşlarımızı Tedbirli Olmaya Çağırıyoruz 26.07.2022
319 TTB UDEK Yürütme Kurulu, 39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı: Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 25.07.2022
320 Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü Tüm Sağlık Çalışanları Adına TTB’ye Verildi 25.07.2022
321 TTB’den Türkiye Barolar Birliği’ne Sağlıkta Şiddet Durumunda Hukuksal Dayanışma Yazısı 23.07.2022
322 ”Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” Kampanyamızda Topladığımız İlk 100 Bin İmza Sağlık Bakanlığı’na İletildi: “Haklarımızı Muhakkak Kazanacağız Çünkü Vazgeçmiyoruz!” 22.07.2022
323 Bolu’da Meydana Gelen Salgın, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bir Sonucudur 22.07.2022
324 Milli Yol Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 22.07.2022
325 TTB, Şanlıurfa’da Şiddete Uğrayan Hekimin Yanındaydı: “Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz” 21.07.2022
326 Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 21.07.2022
327 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri, Sağlıkta Şiddeti Önlemek İçin Bakanlığı Göreve Çağırdı 21.07.2022
328 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine İlişkin Önerilerini CHP ile Paylaştı 21.07.2022
329 TTB’den İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin Maden Şirketi ve Yetkili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
330 TTB’den G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmam Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
331 Temmuz 2022, Aile Hekimliği COVID-19 Anketi Sonuçları: Bakanlığı Salgın Yönetimine Davet Ediyoruz! 16.07.2022
332 COVID-19 Pandemisi Bitmedi! 08.07.2022
333 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemleri Sona Erdi: Sorumlulardan Hesap Soracağız! 08.07.2022
334 Meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya Toprağa Verildi 07.07.2022
335 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerinin İlk Gününü Geride Bıraktık: Yaşamak İçin G(ö)REV’deydik 07.07.2022
336 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 2 06.07.2022
337 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 1 06.07.2022
338 G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları 06.07.2022
339 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddete Karşı 7-8 Temmuz’da G(ö)REV’deyiz! 06.07.2022
340 Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırıya Karşı Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Tek Ses: Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz! 06.07.2022
341 Uyardık, Tekrar Uyarıyoruz: Derelerin Sel Yatakları İvedilikle Boşaltılmalıdır! Ranta Değil, Bilime Dayalı Yapılaşma Olmalıdır! 04.07.2022
342 Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 04.07.2022
343 Orman Yangınları İçin Gerekli Önlemler Süratle Alınmalıdır! 04.07.2022
344 Türkiye’de Maymun Çiçeği Hastalığı: Yine Vaka Görülene Kadar Hiçbir Adım Atmayan Bir Sağlık Bakanlığı! 01.07.2022
345 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TTB’de Bir Araya Geldi 01.07.2022
346 DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: 6331 Sayılı Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele Alınarak Değiştirilmelidir! 30.06.2022
347 Tekrarlıyoruz, Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 29.06.2022
348 Mücadele Bir Kez Daha Kazandırdı: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, ASM’lere Sınıf Düşürme Cezasından Geri Döndü 29.06.2022
349 Yaşananlardan Ders Alınmıyor: Erzincan İliç ve Manisa’daki Doğa Yıkımları Durdurulmalıdır 29.06.2022
350 Sınır Dışı Hekim Görevlendirilmeleri ile İlgili Bilgi Notu 29.06.2022
351 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 27.06.2022
352 TTB HUV Katsayı Listesi ve İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri, Yılın İkinci Yarısı İçin Yeniden Belirlendi 27.06.2022
353 Son Günlerde Artan Cezaevlerinde Hak İhlalleri Başvuruları Üzerine “TTB İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Hekim Tutum Belgesi” Yeniden Paylaşıldı 27.06.2022
354 TTB 74. Büyük Kongresi Tamamlandı 26.06.2022
355 TTB 74. Büyük Kongresi’nde İkinci Gün: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz! 25.06.2022
356 TTB 74. Büyük Kongresi Başladı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde 24.06.2022
357 İstanbul Sözleşmesi’nin İptaline Karşı Açılan Davalarda Söz TTB’deydi: “Kadına Yönelik Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” 23.06.2022
358 TTB, 6136 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifini Meclis’te Grubu Olan Partilere İletti 23.06.2022
359 “Şiddete Maruz Kalan Hekimler için Hukuk Kılavuzu” Yayımlandı 23.06.2022
360 Toplum ve Yangına Müdahale Eden Ekipler İçin “Yangınlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu”muzu Hatırlatıyoruz 22.06.2022
361 TTB, Ek Gösterge Talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Meclis’te Grubu Bulunan Siyasi Partilere İletti 21.06.2022
362 TTB’den Birleşik Metal-İş Sendikası’na Plaket 17.06.2022
363 Bugün Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 15.06.2022
364 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz!” 15.06.2022
365 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz 15.06.2022
366 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 15.06.2022
367 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 15.06.2022
368 15 Haziran 2022 G(ö)REV’i Öncesi Topluma Çağrımızdır 14.06.2022
369 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’deki Teklife Karşı Harekete Geçti: 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’deyiz! 14.06.2022
370 TTB’den Şenyaşar Ailesinin Adalet Nöbeti’ne Destek Ziyareti 14.06.2022
371 TTB, ASM’lere Sınıftan Düşme Cezasının Verildiği Şanlıurfa’daki Eylemdeydi: “Grev Hakkımız Engellenemez” 13.06.2022
372 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Dicle Üniversitesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” 10.06.2022
373 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, STED Hakem Kurulu Üyesi Dr. Adnan Yüce’yi Kaybettik 09.06.2022
374 Dr. Ömer Güven’in Tutuklanmasını Kabul Etmiyoruz 09.06.2022
375 Aralık Ayında TBMM’de Geri Çekilen Düzenlemeden Bile Daha Geride Olan Yeni Yasa Teklifi Kabul Edilebilir Değildir 08.06.2022
376 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddetin Son Bulması İçin Mücadele Edeceğiz” 07.06.2022
377 “Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma” Başlıklı Eğitici Eğitimi Kursu Düzenlendi 06.06.2022
378 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. Yılında Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 05.06.2022
379 Acımız Büyük; Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Meslektaşımız Hüseyin Sezgin’i Kaybettik 03.06.2022
380 Gezi Umuttu, Umut Bitmez; Karanlık Gider, Gezi Kalır! 31.05.2022
381 31 Mayıs; Tütünsüz Bir Dünya Günü - Tütünün Gezegenimizi Zehirlemesine İzin Vermeyelim… 31.05.2022
382 Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 30.05.2022
383 Dr. Rümeysa Şen’in Ölümü Sonrası Basın Açıklaması Yapmak İsterken Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Başlandı 26.05.2022
384 Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer 26.05.2022
385 Özel Sağlık Sermayesinin Çıkarları İçin Hekimlere Dayatılan Anayasa’ya Aykırı Çalışma Modelini Kabul Etmiyoruz! 24.05.2022
386 33. Gezici Eğitim Semineri Başladı: Sahada COVID-19 Pandemi Yönetimi ve Pandeminin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine ve Çalışan Sağlığı Hizmetlerine Etkisi 24.05.2022
387 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 24.05.2022
388 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül Törenine Katıldı: “Sevinç Abla Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Edecek” 24.05.2022
389 Kamu Çökertiliyor, Hekimler İstifa Ediyor: Tüm Toplumu Sağlığına Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz 23.05.2022
390 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Kadın, Emek, Özgürlük Çalıştayı”ndaydı: “Sağlık Ortamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığa Yol Açacak Düzenlemeleri Birlikte Ele Almalıyız” 23.05.2022
391 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 21.05.2022
392 Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox): Yeni Bir Pandeminin Eşiğinde Miyiz? 21.05.2022
393 29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri İzmir ile Devam Etti 20.05.2022
394 29 Mayıs Mitingi Öncesi Bölge Toplantıları Güney İlleri ve Doğu-Güneydoğu İlleri Tabip Odaları ile Devam Etti 20.05.2022
395 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19.05.2022
396 29 Mayıs Mitingi Öncesi Ege Bölge Toplantısı Yapıldı 17.05.2022
397 “Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar: 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi” Sona Erdi 16.05.2022
398 Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı 16.05.2022
399 Sağlıkta Şiddete Karşı Bütüncül Olmayan Düzenlemeler Çözüm Üretmeyecektir 16.05.2022
400 Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz 13.05.2022
401 Ölüm Orucundaki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Ailelerinden TTB’ye Ziyaret 12.05.2022
402 29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri Ankara, Isparta ve Burdur ile Devam Etti 12.05.2022
403 TTB’den Adalet Nöbeti’ne Dayanışma Ziyareti 11.05.2022
404 Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Verileri de TTB’yi Teyit Etti 09.05.2022
405 Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’na Taraf Devletlerin Birinci Toplantısına Yönelik Ortak Uluslararası Sağlık Açıklaması 05.05.2022
406 STED’in Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı 05.05.2022
407 1 Mayıslarda Yitirdiklerimizi Unutmadık 29.04.2022
408 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
409 “Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Güncellenmiş İkinci Yıl Sonu Raporu Yayımlandı 29.04.2022
410 İstanbul Tabip Odası 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı: Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına! 28.04.2022
411 Sakarya’da Meslektaşımıza Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz 27.04.2022
412 Aydın ve Sanatçılardan 1 Mayıs Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 27.04.2022
413 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 27.04.2022
414 TTB’den 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru 27.04.2022
415 Gezi Dayanışmadır! 26.04.2022
416 TTB’den Isparta-Burdur Tabip Odası’na Dayanışma Ziyareti 25.04.2022
417 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
418 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2022
419 Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle Pandeminin Bittiği Duyurulmuştur. Ancak Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor! 22.04.2022
420 Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor 20.04.2022
421 TTB ve SES, Şırnak Tabip Odası Başkanı’nın Aile Hekimliği Sözleşmesinin İptaline İlişkin Şırnak İl Sağlık Müdürü ile Görüştü 20.04.2022
422 Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadrolarında Artışlar: Hekimlikte Ucuz İşgücü 19.04.2022
423 TTB’nin 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Başladı: Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin! 18.04.2022
424 Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 15.04.2022
425 TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam! 14.04.2022
426 “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir! 13.04.2022
427 TTB ve Emek-Meslek Örgütleri, 1 Mayıs 2022 Çalışmalarını Yaptığı Açıklama ve Bildiri Dağıtımı ile Başlattı 13.04.2022
428 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Demokrat Parti’ye Ziyaret 13.04.2022
429 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur! 12.04.2022
430 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
431 Dr. Serdar Küni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
432 TTB VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayımlandı 08.04.2022
433 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’den 1 Mayıs 2022 Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 08.04.2022
434 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Gelecek Partisi’ne Ziyaret 08.04.2022
435 TTB, KESK ve TMMOB’den TÜRMOB’a Ziyaret 08.04.2022
436 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında HDP’ye Ziyaret 08.04.2022
437 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Sol Parti’ye Ziyaret 07.04.2022
438 TTB, 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TİP’i Ağırladı 07.04.2022
439 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TKP’ye Ziyaret 07.04.2022
440 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Saadet Partisi’ne Ziyaret 06.04.2022
441 Türkiye Barolar Birliği’nden TTB’ye Dayanışma Ziyareti 06.04.2022
442 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında EMEP’e Ziyaret 06.04.2022
443 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında İyi Parti’ye Ziyaret 06.04.2022
444 Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nden TTB’nin Ukrayna Mektubuna Teşekkür Yanıtları 06.04.2022
445 Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası’ndan TTB’ye Ziyaret 05.04.2022
446 5 Nisan Asistan Hekimler Günü’nde 5 Acil Talep 05.04.2022
447 Esnaf-İşçi Usulüyle Çalıştırılan Hekimlerin Vergilendirilmelerine İlişkin Kanun Teklifi ile İşverenlere Af, Hekimlere Zorunlu Esnaflık Dayatması Getirilmek İsteniyor 05.04.2022
448 KESK, TMMOB ve TTB’den Hak-İş’e Ziyaret 05.04.2022
449 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den CHP’ye Ziyaret 04.04.2022
450 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Üzerine TTB Etik Kurulu Görüşü 03.04.2022
451 TTB’den Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’ne Mektup: Ukrayna’da Devam Eden Savaş ve Çatışma Ortamı Bir An Evvel Son Bulmalıdır 02.04.2022
452 Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi 01.04.2022
453 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2022
454 “Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi” Raporu Yayımlandı 30.03.2022
455 TTB, Sinop Nükleer Santrali Davasındaydı: Tüm Canlıların Yaşamı İçin Proje İptal Edilmeli! 29.03.2022
456 Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz! 26.03.2022
457 TTB, Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifine İlişkin Önerilerini TBMM’ye Sundu 23.03.2022
458 Meclis’te Görüşülecek Yasa Tasarısı Öncesi TTB ve 56 Uzmanlık Derneğinden Çağrı: Kısıtlı Yasal Düzenlemelerle Değil, Şiddeti Oluşturan Nedenlere Karşı Birlikte Hareket Ederek Sağlıkta Şiddetle Mücadele Edebiliriz! 23.03.2022
459 Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz! 22.03.2022
460 Dünya Su Günü’nde Bir Kez Daha Vurguluyoruz: Temiz ve Güvenli Suya Erişim Hakkı Ranta Kurban Edilemez 22.03.2022
461 Mersin’de Beyaz Buluşma Gerçekleşti 21.03.2022
462 Sağlıkta Şiddete Karşı Hiçbir Meslektaşımız Yalnız Değildir 20.03.2022
463 Muğla’da Yaşanan Sağlıkta Şiddet Olayı ile İlgili Kamuoyuna Duyuru 19.03.2022
464 Kamuoyuna Duyuru 17.03.2022
465 Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Sorununun Çözümünde Etkisi Yetersiz Yasal Düzenlemeler Yerine TTB’nin Önerileri Tümüyle Uygulanmalıdır 17.03.2022
466 Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 16.03.2022
467 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eyleminde İkinci Gün 15.03.2022
468 Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür 15.03.2022
469 “Kaktüsler Susuz da Yaşar” Kitabının Yazarlarından TTB’ye Ziyaret 14.03.2022
470 Deva Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 14.03.2022
471 Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam 14.03.2022
472 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemi İlk Gününü Geride Bıraktı 14.03.2022
473 Topluma Çağrımızdır 14.03.2022
474 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu 14.03.2022
475 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 14.03.2022
476 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 14.03.2022
477 İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!” 13.03.2022
478 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Eskişehir ile Devam Etti 12.03.2022
479 Denizli’de Asistan Hekimlere Saldıran Kişiye 8 Yıl 5 Ay 7 Gün Hapis Cezası Verildi 12.03.2022
480 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Mardin ve Şırnak ile Devam Etti 12.03.2022
481 13 Mart Pazar Günkü Büyük Beyaz Buluşma Hakkında Önemli Duyuru 11.03.2022
482 Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendik: “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz! Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” 11.03.2022
483 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bolu ve Kastamonu ile Devam Etti 11.03.2022
484 Gelecek Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 10.03.2022
485 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bartın, Kocaeli, Bursa ve Çorum ile Devam Etti 10.03.2022
486 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Zonguldak, Balıkesir, Amasya ve Siirt ile Devam Etti 09.03.2022
487 Savaş Öldürür, Barış Yaşatır 09.03.2022
488 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 08.03.2022
489 Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Çocuk Yaş Grubunda COVID-19 Aşılamasını Öneriyor 08.03.2022
490 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Çanakkale ile Devam Etti 08.03.2022
491 Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 07.03.2022
492 Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 07.03.2022
493 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
494 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Denizli ile Devam Etti 07.03.2022
495 DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kadıköy’den Seslendi: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi! 04.03.2022
496 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş 04.03.2022
497 Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır 04.03.2022
498 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri İzmir ile Devam Etti 04.03.2022
499 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Antalya ile Devam Etti 03.03.2022
500 Zeytinime Dokunma! 03.03.2022
501 Açıklanan Kararlar, Daha Fazla Hastalık ve Ölüm Habercisidir! 03.03.2022
502 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti 03.03.2022
503 Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın! 02.03.2022
504 TTB Heyeti Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kepez Devlet Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Etkin Bir Şiddet Yasası Çıkana Kadar Mücadele Edeceğiz” 02.03.2022
505 TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı 01.03.2022
506 TTB’den Ukrayna ve Rusya Tabipler Birliklerine Dayanışma Yazısı 28.02.2022
507 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Dönük Yazısı Hakkında Hukuki Görüş Metni 28.02.2022
508 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Gerçekleştirilecek İl Gezileri Yozgat ve Sivas Ziyaretleriyle Başladı 26.02.2022
509 Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” Adı Altında Yeniden Açılacağını Açıkladı. 11 Yılımızı Neden Çaldınız? Neden O Günkü Uyarılarımızı Dinlemediniz? 25.02.2022
510 TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez 25.02.2022
511 Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 24.02.2022
512 Meslektaşımıza Şiddet Uygulayan Sanığa 5 Yıl 3 Ay 7 Gün Ertelemesiz Hapis Cezası Verildi 24.02.2022
513 10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 23.02.2022
514 Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt 23.02.2022
515 Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz 22.02.2022
516 Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında TTB Görüşü 19.02.2022
517 Haklarımız İçin Mücadele Sürüyor, 22 Şubat’ta Yeni Mücadele Adımlarımızı Açıklıyoruz 18.02.2022
518 Tüketici Hakları Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 18.02.2022
519 TTB, Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Başvurularına İlişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Görüştü 18.02.2022
520 Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 16.02.2022
521 Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu 15.02.2022
522 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VIII 14.02.2022
523 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin Temmuz-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı 14.02.2022
524 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 12.02.2022
525 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu 10.02.2022
526 Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz 09.02.2022
527 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi: 9 Şubat Sadece Sigarayı Değil, Tüm Tütün ve Nikotin Ürünlerini Bırakma Günü Olmalıdır 09.02.2022
528 G(ö)REV’e Katılan Tüm Hekimlere ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz: Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız! 08.02.2022
529 Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz! 08.02.2022
530 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ”Isparta’da Çöken Yalnız Elektrik Şebekesi Değil, İktidarın Enerji Başta Olmak Üzere Kamusal Hizmetleri Özelleştirme Politikasıdır!” 08.02.2022
531 8 Şubat G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 08.02.2022
532 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 08.02.2022
533 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 08.02.2022
534 TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 07.02.2022
535 Kanserle Mücadele, Ancak Kapitalizmle Mücadele ile Başarıya Ulaşabilir 04.02.2022
536 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 04.02.2022
537 “Beyaz Nöbet”te Yedinci Gün: 4 Şubat’ta TBMM Önünde, 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz! 03.02.2022
538 İktidarın Art Arda Yaptığı Açıklamalar Hakikati Gizleme Çabasıdır 03.02.2022
539 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
540 “Beyaz Nöbet”te Altıncı Gün: Bu, Hem Emek Hem de Toplumsal Sağlık Mücadelesidir 02.02.2022
541 TTB Pandemi Bülteni #20 - Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz 02.02.2022
542 Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirmesinde Rektörün Yetkisini Kaldıran Hüküm İptal Edildi 01.02.2022
543 “Beyaz Nöbet”te Beşinci Gün: Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkacağız! 01.02.2022
544 Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz 01.02.2022
545 “Beyaz Nöbet”te Dördüncü Gün: TTB’nin Mücadelesi Gelenekten Geleceğe Sürüyor 31.01.2022
546 “Beyaz Nöbet”te Üçüncü Gün: Örgütlü Mücadele Kazandıracak! 28.01.2022
547 “Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor 27.01.2022
548 “Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 26.01.2022
549 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup: Biz Yaşatmayı Bildiğimiz Kadar Direnerek Kazanmayı da Biliriz! 26.01.2022
550 “Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü 25.01.2022
551 TTB’den Yurttaşlara Çağrı 25.01.2022
552 Yoğun Kar ve Aşırı Soğuklardan da Dayanışma ile Korunabiliriz 24.01.2022
553 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
554 Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz! 20.01.2022
555 TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 20.01.2022
556 TTB, Adalet Bakanlığı ile HSK’den Sağlık Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasını İstedi 18.01.2022
557 Pandemide Merak Ettiklerimiz #38 - Gül Pamukçu Günaydın ile Omicron Sürecinde Okullar ve Çocuk Sağlığı 18.01.2022
558 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! 18.01.2022
559 2022 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 18.01.2022
560 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı: Haklarımızı Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Kararı Alındı 17.01.2022
561 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
562 STED’in Kasım-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı 15.01.2022
563 KESK ve SES’ten TTB’ye Destek ve Dayanışma Ziyareti 14.01.2022
564 TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz 14.01.2022
565 TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir 13.01.2022
566 Sağlık Çalışanlarının Omicron Sürecinde Korunmasına Yönelik Bilgi Notu 12.01.2022
567 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VII 12.01.2022
568 Hastanemi Kapama Platformu, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi Önünden Seslendi: “Kapatılan Hastaneler Açılmalı, Şehir Hastaneleri Kamulaştırılmalı” 11.01.2022
569 Temmuz-Ağustos 2021 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu 10.01.2022
570 “Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” Raporu Yayımlandı 10.01.2022
571 Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz 09.01.2022
572 2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi 07.01.2022
573 TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz! 07.01.2022
574 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden HDP’ye Ziyaret 07.01.2022
575 Omicron Varyantı, Çocuklar ve Okullar 06.01.2022
576 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden İyi Parti’ye Ziyaret 06.01.2022
577 Cezaevlerinde Hasta Yakınları Olan Ailelerden TTB’ye Ziyaret 06.01.2022
578 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
579 Pandemide Merak Ettiklerimiz #37 - Tayyar Şaşmaz ile Omicron Sonrası Aşı Programı 05.01.2022
580 Hekimler Bordrolarını Faks Çekti: Çalışma Şartlarını İyileştirecek Bir Düzenleme Derhal Meclis Gündemine Alınmalı! 05.01.2022
581 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden TBMM’ye Ziyaret 05.01.2022
582 TTB ve Tabip Odaları, Talepleri İçin Hekim Milletvekilleri ile Buluştu 04.01.2022
583 İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 03.01.2022
584 Yaşamsal Önemdeki İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Temini İçin Gerekli Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 03.01.2022
585 Yeni Bir Yıla Girerken… 31.12.2021
586 TTB Pandemi Bülteni #19 - Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı? 29.12.2021
587 TTB’den TDB’ye Ziyaret 29.12.2021
588 TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu Kuruldu 29.12.2021
589 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VI 28.12.2021
590 Pandemide Merak Ettiklerimiz #36 - Nasır Nesanır ile Omicron Varyantı 28.12.2021
591 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Turkovac Soruları ve Uyarıları 28.12.2021
592 VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Nisan 2022’de Diyarbakır’da 27.12.2021
593 2022 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 24.12.2021
594 2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 24.12.2021
595 Hukuki Mücadele Sonuç Verdi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Eğitim Sorumluluğu Görevine İadesine Karar Verildi 24.12.2021
596 Veteriner Hekimler Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 23.12.2021
597 TTB’den TBB’ye Ziyaret 23.12.2021
598 TTB’den TEB’e Ziyaret 23.12.2021
599 TTB’den Haber-Sen’e Ziyaret 23.12.2021
600 TTB’den Mülkiyeliler Birliği’ne Ziyaret 23.12.2021
601 Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile İlgili Tüm Bilimsel Verileri İvedilikle Paylaşmasını Bekliyoruz 22.12.2021
602 Pandemide Merak Ettiklerimiz #35 - Esin Davutoğlu Şenol ile Omicron Varyantı ve Hatırlatma Dozları 22.12.2021
603 TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam! 21.12.2021
604 TTB, Metin Lokumcu Davası’nı Takip Etti: Adalet Mücadelesi Sürecek! 21.12.2021
605 Son Kullanma Tarihi Geçtiği İddia Edilen COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Notu 19.12.2021
606 KESK’ten TTB’ye Ziyaret 17.12.2021
607 Pandemide Merak Ettiklerimiz #34 - Tomris Cesuroğlu ile COVID-19’a Yönelik Stratejiler 17.12.2021
608 Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden TTB’ye Ziyaret 16.12.2021
609 “Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız... 15.12.2021
610 G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi, Hakkımızı Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek! 15.12.2021
611 Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor 15.12.2021
612 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2 14.12.2021
613 TTB Heyeti Osmaniye’de Şiddete Uğrayan Hekimin Yanındaydı: “Hazırladığımız Yasa Tasarısı Hayata Geçene ve Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz” 14.12.2021
614 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki 14.12.2021
615 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu 14.12.2021
616 Topluma Çağrımızdır 14.12.2021
617 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu 13.12.2021
618 Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz! 13.12.2021
619 SDD İnsan Hakları Ödülü Dünya İnsan Hakları Günü’nde TTB’ye Verildi 11.12.2021
620 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
621 TTB, SES, İHD ve TİHV’den COVID-19 Pandemisindeki Sağlık ve Yaşam Hakkı İhlallerinden Sorumlu Bakanlar ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 10.12.2021
622 Sağlık Bakanlığı’nın 6 Maddelik Genelgesine TTB’den 6 Maddelik Cevap 09.12.2021
623 José Marti Küba Dostluk Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 09.12.2021
624 Tedavi Hizmetlerinin Aksamaması için Tıbbi Malzemeler Konusunda Acilen Gereken Önlemler Alınmalıdır 09.12.2021
625 Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor 08.12.2021
626 Beyaz Forum Sonuç Raporu Yayımlandı: Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! 08.12.2021
627 Pandemide Merak Ettiklerimiz #33 - Mine Sorgun ile COVID-19’un Nörolojik Etkileri 07.12.2021
628 Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır 07.12.2021
629 VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 31 Aralık 2021 06.12.2021
630 Pandemide Merak Ettiklerimiz #32 - Sevcan Karakoç ile COVID-19’un Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi 06.12.2021
631 Yönetememe Krizi Sürüyor: Sağlık Bakanı’nı Yapılmayan Zam Hakkında Açıklamaya Davet Ediyoruz 05.12.2021
632 İzmir Sağlık Platformu Tarafından Düzenlenen “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!” Mitingi İzmir’de Gerçekleşti 05.12.2021
633 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz 03.12.2021
634 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bir Bakış ve Kritik Öneriler 03.12.2021
635 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Değiştirilmek İstenmesine Yönelik Açıklama 03.12.2021
636 İktidarın İş Barışını Bozan, Adaletsiz Ücretlendirme ve Ayrıştırıcı Uygulamalarını Kabul Etmiyoruz. Sağlık Emekçilerinin Yapacağı Eylem ve Etkinlikleri Destekliyoruz 03.12.2021
637 Türk Tabipleri Birliği Olarak Başlatılan Mücadele Sonuç Veriyor 02.12.2021
638 Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 28.11.2021
639 “Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!” 26.11.2021
640 “Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!” 25.11.2021
641 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
642 Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir Politikası, Bilimin ve Halk Sağlığı İlkelerinin Çiğnenmesidir 25.11.2021
643 “Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz! 24.11.2021
644 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 24.11.2021
645 Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! 24.11.2021
646 TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!” 23.11.2021
647 Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir 22.11.2021
648 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz! 19.11.2021
649 İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti 19.11.2021
650 TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz! 18.11.2021
651 TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi 18.11.2021
652 TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme 17.11.2021
653 Pandemide Merak Ettiklerimiz #31 - Bengi Başer ile COVID-19’un Kalp Sağlığına Etkisi 16.11.2021
654 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet! 16.11.2021
655 TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz! 16.11.2021
656 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza! 15.11.2021
657 TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti 12.11.2021
658 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Proje Finansmanı Kesintilerinin Döner Sermayeden Ayrılması, TTB’nin İtirazı Üzerine Hukuka Aykırı Bulundu 12.11.2021
659 TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti 12.11.2021
660 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! 11.11.2021
661 DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir! 11.11.2021
662 TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti 11.11.2021
663 TTB Pandemi Bülteni #18 - Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri 10.11.2021
664 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
665 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2021
666 TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti 09.11.2021
667 Pandemide Merak Ettiklerimiz #30 - Nurdan Köktürk ile Post-COVID 09.11.2021
668 TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı 08.11.2021
669 Arşiv Araştırmalarının Hekimlerin Çalışma Hakkını İhlal Etmesine İlişkin TTB’den İçişleri Bakanlığına Yazı 08.11.2021
670 TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti 05.11.2021
671 Prof. Dr. Nusret Fişek, “COVID-19 Aşılaması ve Eşitsizlikler” Etkinliği ile Anıldı 05.11.2021
672 TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti 04.11.2021
673 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz! 03.11.2021
674 TTB’den Asistan Hekimlerin Çalışma Koşulları ile İlgili Tıp Fakülteleri Dekanlıklarına Yazı 02.11.2021
675 Asistan Hekimlerin Nöbetleri Hakkında Dekanlıklara ve Başhekimliklere Vermesi İçin Dilekçe Örneği Hazırlandı 02.11.2021
676 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2021
677 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
678 TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti 28.10.2021
679 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın 28.10.2021
680 TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 27.10.2021
681 Pandemide Merak Ettiklerimiz #29 - Ahmet Soysal ile Salgının Ekolojik Boyutu 27.10.2021
682 TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz 27.10.2021
683 TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu 27.10.2021
684 TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti 27.10.2021
685 Mülkiyeliler Birliği’nden TTB’ye Ziyaret 26.10.2021
686 TTB, Sağlık Bakanlığına Bir Kez Daha Sordu: Asistan Hekimlerin Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi İçin Bir Planlamanız Var mı? 26.10.2021
687 Asistan Hekimlerin Eylemleri Sürüyor: Kaza Değil Cinayet! 26.10.2021
688 Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu 26.10.2021
689 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti 26.10.2021
690 Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 26.10.2021
691 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek Derhal Serbest Bırakılmalıdır 25.10.2021
692 Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor! 25.10.2021
693 TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti 23.10.2021
694 Pandemide Merak Ettiklerimiz #28 - Kubilay Yalçınkaya ile Pandemide Sağlık Emek Rejimi 22.10.2021
695 TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti 22.10.2021
696 Gebelik Öncesi, Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Aşılanma Önerisi Doğru Ancak Geç Kalınmış Bir Karardır 21.10.2021
697 TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti 21.10.2021
698 TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 20.10.2021
699 TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti 20.10.2021
700 “COVID-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu” Yayımlandı 19.10.2021
701 TTB, HPV Aşılarının Ulusal Aşı Takvimine Eklenmesini İstedi 19.10.2021
702 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti 17.10.2021
703 Dr. Şeyhmus Gökalp’in Yargılanmasına Devam Edildi: Dava, Karar Duruşması İçin 19 Kasım’a Ertelendi 15.10.2021
704 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde TTB’ye Özel Onur Ödülü Verildi 15.10.2021
705 TTB Pandemi Bülteni #16 – Salgın Yönetiminde Veri Paylaşımının Önemi 14.10.2021
706 Pandemide Merak Ettiklerimiz #27 - Emrah Kırımlı ile Salgın Sürecinde Birinci Basamakta Ertelenen Sağlık Hizmetleri 13.10.2021
707 Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz 12.10.2021
708 Sağlıksızlığa Yol Açan Yoksullukla Mücadele Etmek Suç Değildir, Önceki Dönem Başkanlarımızdan Dr. M. Selim Ölçer’in Yanındayız 12.10.2021
709 Sayıştayın Tespitleri Yetmez; Sorumlular Yargılanmalı, Zarar Tahsil Edilmelidir 12.10.2021
710 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir 11.10.2021
711 TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir! 11.10.2021
712 10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 10.10.2021
713 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı 09.10.2021
714 TTB’den “18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?” Değerlendirmesi 08.10.2021
715 TTB, Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin Hazırladığı Kanun Teklifini TBMM’ye İletti 07.10.2021
716 Hekimlerin MHRS Randevu Süreleri Hakkında Kamu Hastanelerinin Başhekimliklerine Vermesi İçin Dilekçe Örneği Hazırlandı 07.10.2021
717 Pandemide Merak Ettiklerimiz #26 - Tayyar Şaşmaz ile Salgın Sürecinde Tıp Eğitimi 07.10.2021
718 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Ocak-Şubat 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-V 07.10.2021
719 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Önemli Duyuru: Tütün Firması Destekli Proje Durdurulmalıdır 06.10.2021
720 Ölümünün Üçüncü Yılında Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Saygıyla Anıyor, Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadele Edeceğimizi Hatırlatıyoruz! 02.10.2021
721 TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim! 01.10.2021
722 Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Hazırladığı “Kara Rapor 2021” Yayımlandı 01.10.2021
723 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yargılanmasına Devam Edildi: Söz Özgür, İnsan Özgür Olana Kadar Mücadeleye Devam! 30.09.2021
724 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, Pratisyen Hekimler Kolu Sekreterimiz Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Kaybettik 30.09.2021
725 7 Ekim’de Gerçekleşecek Eylemlerinde İstanbul Aile Hekimliği Platformunun Yanındayız 30.09.2021
726 TTB’den Bazı Medya Kuruluşlarında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama 29.09.2021
727 TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları 29.09.2021
728 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup ve Çağrı 29.09.2021
729 Üniversiteler Pandemi Tedbirleri Alınmadan Açıldı, Açılmaya Devam Ediyor 27.09.2021
730 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 27.09.2021
731 Pandemide Merak Ettiklerimiz #25 - Esin Davutoğlu Şenol ile Salgın Sürecinde Grip Aşıları 27.09.2021
732 TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu’ndan Okullarda Üçüncü Hafta Değerlendirmesi 25.09.2021
733 TTB, Ataması Yapılmayan ya da Geciktirilen Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri İçin Sağlık Bakanlığı ile Görüştü 24.09.2021
734 Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım! 23.09.2021
735 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Keyfi, Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir! 23.09.2021
736 Bilim İnsanlarını, Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Davet Ediyoruz! 23.09.2021
737 Pandemide Merak Ettiklerimiz #24 - Nilgün Toker ile Aşı Karşıtlığı 23.09.2021
738 Çocuklarda COVID-19 ve Aşılama 21.09.2021
739 TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu’ndan CHP’ye Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Sunumu 21.09.2021
740 EMEP’ten TTB’ye Ziyaret 17.09.2021
741 Mecburi Hizmet Atamalarında Yapılan Uygulamalar Çalışma Hakkına ve Kamu Yararına Aykırıdır 16.09.2021
742 TTB Pandemi Bülteni #14 - Aşı Reddi ve Tereddüdü: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu? 15.09.2021
743 Pandemide Merak Ettiklerimiz #23 - Ergin Çiftçi ile 12 Yaş Üstü Çocukların Aşılanması 14.09.2021
744 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Randevu Aralığının Beş Dakikaya Düşürülmesi Tıbbi Uygulama Hataları ve Şiddet Doğurur 14.09.2021
745 Okulların İlk Haftası Geride Kalırken, Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitimin Sürekliliği İçin Düzenlemeler Yapılması Şarttır 12.09.2021
746 Çağdaş, Laik, Demokratik ve Eşit Bir Ülke İçin Tüm Darbelerin Karşısındayız 12.09.2021
747 Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Sessiz Kalınması Pandemiyle Mücadelede Samimiyetsizliğin Göstergesidir 11.09.2021
748 Bursa Tabip Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin’i Yitirdik 11.09.2021
749 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz! 08.09.2021
750 Pandemide Merak Ettiklerimiz #22 - Aslı Davas ile Salgında Gebelerin Aşılanması 08.09.2021
751 Deva Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 07.09.2021
752 TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi 07.09.2021
753 Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 04.09.2021
754 TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor 04.09.2021
755 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - IV 04.09.2021
756 Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi 03.09.2021
757 Meslektaşlarımıza Yönelik OHAL Rejiminin Devamı Niteliğindeki Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin! 02.09.2021
758 İzmir’de Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi Açıldı 02.09.2021
759 TTB Pandemi Bülteni #13 - Okullar Açılırken 01.09.2021
760 Pandemide Merak Ettiklerimiz #21 - Arif Müezzinoğlu ile Salgında İşçi Sağlığı ve Güvenliği 01.09.2021
761 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Kampı Sona Erdi 01.09.2021
762 Barış Olmadan Sağlık Olmaz 01.09.2021
763 Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nden TTB’ye Yaşam Boyu Onur Ödülü 30.08.2021
764 Haklarımız İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 30.08.2021
765 Sağlıkta Şiddete de, Göz Yumanlara da Artık Yeter! 26.08.2021
766 TTB Bozkurt, Çatalzeytin, Ayancık, Şenpazar, Azdavay İlçeleri Sel Felaketi Değerlendirme Raporu Yayımlandı 26.08.2021
767 Toplu Sözleşme Kararlarını Kabul Etmiyor, Bir Günlük Hizmet Üretmeme Eylemini Destekliyoruz 26.08.2021
768 Pandemide Merak Ettiklerimiz #20 - Güçlü Yaman ile Pandemide Fazladan Ölümler 24.08.2021
769 TTB, Pandeminin Seyri ve Dördüncü Doz Aşı Randevularının Yarattığı Kaygıları Görüşmek Üzere Sağlık Bakanlığından Randevu İstedi 24.08.2021
770 COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 21.08.2021
771 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına Almak İsteyen Düzenlemeler Geri Çekilsin! 21.08.2021
772 TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı 20.08.2021
773 TTB Pandemi Bülteni #12 - Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız? 18.08.2021
774 Pandemide Merak Ettiklerimiz #19 - Haluk C. Çalışır ile Pandemide Havalandırmanın Önemi 17.08.2021
775 ASM Çalışanları İş Bıraktı: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilene Kadar Mücadeleye Devam! 16.08.2021
776 Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor? 16.08.2021
777 Sağlık Bakanlığı’nı, Toplum Sağlığını Öncelemeye ve Şeffaflığa Bir Kez Daha Davet Ediyoruz 16.08.2021
778 TTB, Eğitim Emek Örgütleri ve Velilerden Çağrı: Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Şart! 13.08.2021
779 Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu 13.08.2021
780 Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek Mücadelesinin Yanındayız 13.08.2021
781 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Göçmenlerin Sağlık Haklarına Ulaşımı Sağlanmalı, Atılan Adımlar Kamuoyu ile Paylaşılmalıdır 12.08.2021
782 TTB’den RTÜK’e Yazı: Aşı Karşıtlığını ve Tereddüdünü Artıran Programlar Denetlenip Gereği Yapılmalıdır 12.08.2021
783 Sağlık Çalışanlarının İzinlerini Pandemi Fırsatçılığıyla Kaldırmak, Hukuk ve Bilim Dışıdır 10.08.2021
784 Pandemide Merak Ettiklerimiz #18 - Aslı Davas ile Pandemide Kadın Sağlığı 10.08.2021
785 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” Kitabının İkinci Baskısı Yayımlandı 09.08.2021
786 TTB ve Muğla Tabip Odası’ndan Yangın Değerlendirmesi: Yönet(e)meme Salgında Olduğu Gibi Yangınlarda da Görülüyor 09.08.2021
787 TTB Bakanlıklardan Hekimlerin Yurtdışında Aşı Kartı/Aşı Pasaportu Gerekçesiyle Yaşadıkları Sorunların Giderilmesini İstedi 06.08.2021
788 Orman Yangınlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu 05.08.2021
789 TTB ve Tabip Odalarından Çağrı: COVID-19 Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır, Yaşamak ve Yaşatmak İçin Aşılanalım 05.08.2021
790 Biz Hekimler Bilime ve Aşıya Güveniyoruz, Siz de Güvenin! 04.08.2021
791 TTB Pandemi Bülteni #11 - COVID-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır 04.08.2021
792 Pandemide Merak Ettiklerimiz #17 - Melek Demir ile PCR Testleri 04.08.2021
793 Muğla ve İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 04.08.2021
794 TTB Artvin İli Arhavi İlçesi Sel Felaketi Raporu 03.08.2021
795 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Toplumsal Bağışıklık İçin; Tedirgin Olma, Aşı Ol! 03.08.2021
796 Adana-Merkez, Feke, Karaisalı, Kozan, Aladağ, Ceyhan İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 02.08.2021
797 TEBRP Veri Tabanı TTB Üyesi Hekimlerin Kullanımına Açıldı 02.08.2021
798 TTB’den Tıp Fakülteleri Dekanlarına “Hekimlik Andı” Yazısı 02.08.2021
799 Manavgat/Antalya Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 01.08.2021
800 SES’in Önceki Dönem Başkanlarından Dr. Köksal Aydın Ölümünün 3. Yıldönümünde Anıldı 31.07.2021
801 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir! 30.07.2021
802 Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü 29.07.2021
803 KESK’ten TTB’ye Ziyaret 29.07.2021
804 TTB Pandemi Bülteni #10 - Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu 28.07.2021
805 Pandemide Merak Ettiklerimiz #16 - Nasır Nesanır ile Delta Varyantı 28.07.2021
806 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
807 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden TTB’ye Basın Özgürlüğü Ödülü 27.07.2021
808 Bilimsel Yolla Pandemiyi Kontrol Etmek Mümkün! İktidar Pandemiyi Yönetmiyor, Ölümlere Neden Oluyor 26.07.2021
809 Tıp Dünyası E-Dergi’nin Temmuz-Eylül 2021 Sayısı Yayımlandı 26.07.2021
810 Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı 19.07.2021
811 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - III 17.07.2021
812 Canlıların Yaşamları Ranta Tercih Edildiğinde, Sel Kaynaklı Ölümlerin Önlenebilmesi Mümkündür 16.07.2021
813 OHAL Değil! Demokrasi İstiyoruz! 16.07.2021
814 TTB’den YÖK’e “Hekimlik Andı” Yazısı: Soruşturma Açılmalı ve Ant Tekrarlatılmalıdır 15.07.2021
815 TTB Pandemi Bülteni #9 - Türkiye Verileriyle Türkiye’yi Konuş(a)mamanın Dayanılmaz Ağırlığı 14.07.2021
816 Pandemide Merak Ettiklerimiz #15 - Nilgün Toker ile Aşı Tereddüdü ve Karşıtlığı 14.07.2021
817 Salgın ile Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir 14.07.2021
818 Pandemide Merak Ettiklerimiz #14 - Tayyar Şaşmaz ile 1 Temmuz’da Başlayan Açılma Süreci 12.07.2021
819 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 08.07.2021
820 TTB Pandemi Bülteni #8 - Pandemi Dönemi COVID-19 Dışı Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 07.07.2021
821 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Başhekime Tanınan Eğitim Sorumlusu Görevlendirme Yetkisi TTB’nin İtirazı Üzerine Mahkemece Hukuka Aykırı Bulundu 06.07.2021
822 TTB’nin “Tedirgin Olma Aşı Ol” Çağrısı Kamu Spotu Olarak Ulusal ve Yerel Radyolarda 06.07.2021
823 TTB ve Tabip Odalarında Çalışan Kadınların 8 Mart Günü Ücretli İzinli Sayılması Önergesi TTB 73. Kongresi’nde Kabul Edildi 06.07.2021
824 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
825 TTB 73. Kongresi’nde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi Oybirliği ile Kabul Edildi 05.07.2021
826 TTB 73. Büyük Kongresi Yapıldı: “Kapitalizme, Ekolojik Yıkıma, Pandemilere Karşı Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Örgütlüyoruz” 04.07.2021
827 Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor 03.07.2021
828 Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında 02.07.2021
829 Pandemide Merak Ettiklerimiz #13 - Ejder Yıldırım ile Salgının Yarattığı Ruhsal Etkiler 02.07.2021
830 Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! 02.07.2021
831 TTB’den KESK’in Yeni Yönetimine Ziyaret 02.07.2021
832 Sağlık Bakanlığı Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Aşı Konusunda Toplumu Bilgilendirmelidir 01.07.2021
833 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Aşı Bilgilendirme ve Onam Formları, Endişeleri Giderecek Biçimde Düzenlenmelidir 30.06.2021
834 TTB Pandemi Bülteni #7 - Pandemide Sağlık Emekçilerinin Sömürülen Emeği 30.06.2021
835 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Doğu Duvarı” Adlı Eseriyle Faris Kuseyri’ye Verildi 29.06.2021
836 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Varyantlara Karşı Etkililiği Kanıtlanmış Hatırlatıcı Doz Aşı Çağrısı 29.06.2021
837 Pandemide Merak Ettiklerimiz #12 - Levent Akyıldız ile Salgın Sürecinde Ortaya Çıkan Varyantlar 29.06.2021
838 Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır! 29.06.2021
839 Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür 28.06.2021
840 Sağlık Bakanlığı Açıkladığı COVID-19’a Bağlı Resmi Ölüm Rakamlarının Gerçeği Yansıtmadığını Kabul Etmiştir 25.06.2021
841 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - II 25.06.2021
842 Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 25.06.2021
843 Avrupa Tıp Örgütleri’nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Çağrısı 24.06.2021
844 TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı 24.06.2021
845 Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır 24.06.2021
846 TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı 23.06.2021
847 TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi 23.06.2021
848 Pandemide Merak Ettiklerimiz #11 - Raşit Tükel ile Salgın Döneminde Yaşanan Ruhsal Sorunlar 23.06.2021
849 Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı: Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 23.06.2021
850 Haber-Sen’den TTB’ye Ziyaret 22.06.2021
851 YKS’ye Girecek Adayların Salgından Etkilenmemelerine Yönelik Önlemler 22.06.2021
852 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Şiddeti Uygulayanların Yargılanma Süreçlerinde Azami Özen Gösterilmesini İstiyoruz 22.06.2021
853 Pandemide Merak Ettiklerimiz #10 - Emrah Kırımlı ile Aşılama Sürecinde Aile Sağlığı Merkezleri 22.06.2021
854 “Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı 21.06.2021
855 Dr. İlhan Diken Aramızdan Ayrılışının Yedinci Yılında Mezarı Başında Anıldı 19.06.2021
856 TTB Merkez Konseyi, Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü: Sağlık Alanında Var Olan Eşitsizlikler Pandemide Daha da Derinleşti 19.06.2021
857 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Türkiye Karanlık Gidişe Mahkûm Değildir! 18.06.2021
858 TTB’den Üniversitelere Arşiv Araştırmasında Yasaya Uyma Çağrısı 18.06.2021
859 HDP’yi Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz 18.06.2021
860 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan “Aşı Olma Sorumluluğu” Paneli: Tereddütlerin ve Karşıtlıkların Giderilmesi Zorunludur 17.06.2021
861 TTB Pandemi Bülteni #5 – COVID-19 Aşı Dayanışma Çağrısı 16.06.2021
862 Pandemide Merak Ettiklerimiz #9 - Tayyar Şaşmaz ile Aşılama Çalışmaları 16.06.2021
863 Aidat ve Birlik Keseneği Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayımlandı 14.06.2021
864 Pandemide Merak Ettiklerimiz #8 - Aslı Davas ile Salgın Sürecinde Filyasyon 14.06.2021
865 TTB’den Yurtbaşı Köyüne Ziyaret 11.06.2021
866 COVID-19 Aşısı ve Bağışıklama Raporu Yayımlandı 10.06.2021
867 TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı 09.06.2021
868 Pandemide Merak Ettiklerimiz #7 - Ecehan Balta ile COVID-19 Döneminde Gündelik Yaşam 09.06.2021
869 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına Başvuran Meslektaşlarımızın Atamaları Derhal Yapılmalıdır 07.06.2021
870 Pandemide Merak Ettiklerimiz #6 - Tomris Cesuroğlu ile Salgın Sürecinde Okulların Kapatılması 07.06.2021
871 COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Ekolojik Yıkım: “Bilimsel, Hukuksal ve Toplumsal Düzeyde Direnmek Her Zamankinden Daha Önemli” 07.06.2021
872 Sağlıklı Doğada Yaşam Hakkımızı Savunmaya Devam Edeceğiz 05.06.2021
873 TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti 04.06.2021
874 ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır 04.06.2021
875 COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz 04.06.2021
876 TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk 02.06.2021
877 Pandemide Merak Ettiklerimiz #5 - Mehmet Zencir ile İktidarın ’Kontrollü Açılma’ Kararları 02.06.2021
878 “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı 01.06.2021
879 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” Panelinde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” Çağrısı 01.06.2021
880 Pandemide Merak Ettiklerimiz #4 - Dinçer Demirkent ile Pandemi Döneminde Hak İhlalleri 31.05.2021
881 ”Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?” Tutum Belgesi 31.05.2021
882 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Tütünü Bırakmaya Söz Verin, Karar Verin. Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2021
883 Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz 29.05.2021
884 Sağlıkta Her Geçen Gün Artan Şiddete Karşı Sağlık Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz 28.05.2021
885 SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak! 27.05.2021
886 TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı 26.05.2021
887 Pandemide Merak Ettiklerimiz #3 - Ali Rıza Güngen ile İktidarın Pandemideki Ekonomi Politikası 26.05.2021
888 Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır 26.05.2021
889 SES Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasına Ortak Tepki: Emek, Demokrasi ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Engellenemez! 25.05.2021
890 TTB ve KESK’ten İkizdere Direnişi’ne Ziyaret: “Bu Bir Yaşam Hakkı Mücadelesi” 24.05.2021
891 TTB’nin “Pandemide Merak Ettiklerimiz” Programları Başladı 24.05.2021
892 “Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir 21.05.2021
893 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2021 Yılı Başvuru Süreci Başladı 21.05.2021
894 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesinin Fesih Kararını Mahkeme İptal Etti 20.05.2021
895 TTB, Artırımlı Nöbet Ücretlerinin İadesinden Vazgeçilmesi Talebini Sağlık Bakanlığı’na İletti 20.05.2021
896 Pandemi Bülteni #1 - Salgında Önlenebilir Ölümler 19.05.2021
897 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlarız 19.05.2021
898 Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor 18.05.2021
899 60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi 17.05.2021
900 “Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ile Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Temel Kavramlar, Yapılar Bilgi Paylaşımı- 1” Eğitimi Yapıldı 17.05.2021
901 Hastanede Mesai Takibi İçin Fotoğraf Çekme Uygulaması İptal Edildi 17.05.2021
902 TTB’den Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Daimi Hekimler Komitesi’ne Mektup: İsrail’in Saldırıları İnsani Felakete Yol Açıyor 15.05.2021
903 Emeğimizin Sömürülmediği Sağlık ve Umut Dolu Bayramlar Dileğimizle... 13.05.2021
904 Dünya Ebe ve Hemşireler Haftası’nı Kutlarız 12.05.2021
905 TTB İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İşlemine Karşı Dava Açtı 11.05.2021
906 Türk Tabipleri Birliği’nden WMA ve CPME’ye Çağrı: Patent Kaldırılmalı! 11.05.2021
907 Bakanlık Hidroksiklorokin’le İlgili Sorulara Cevap Vermek İçin Neyi Bekliyor? 11.05.2021
908 Aç-Kapa Politikaları ile Salgınla Mücadele Olmaz; Çarklar Dönerken Bulaş Zinciri Kırılamaz! 10.05.2021
909 İkizdere’den Elinizi Çekin! 09.05.2021
910 TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri Alalım, Çocuklar İçin Okulları Açalım! 07.05.2021
911 Tıp Dünyası E-Dergi’nin Nisan-Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı 07.05.2021
912 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Hekim Atamalarında Uygulanması 05.05.2021
913 ‘Hekimin İstifa Hakkı’ Hukuki Görüş Metni 05.05.2021
914 Toplum ve Hekim Dergisi’nden Yeni Sayı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri Dosyası 03.05.2021
915 Tüm Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs Emek Bayramı Kutlu Olsun: 1 Mayıs’ta Umut Yan Yana 01.05.2021
916 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
917 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
918 Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! 28.04.2021
919 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Uzatıldı 28.04.2021
920 TTB’den Hayatı Değil Çarkları Durdurma Çağrısı: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil! 27.04.2021
921 Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu Yayımlandı 24.04.2021
922 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2021
923 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
924 Türkiye’de Hekimlik Mesleğini Tehdit Eden Koşulları Konu Alan TTB Makalesi, WMJ Son Sayısında Yayımlandı 21.04.2021
925 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2021 Programını Açıkladı: Umut Yan Yana! 21.04.2021
926 Aşı Yok Randevu Yok, Algı Yönetimi Var 20.04.2021
927 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2020 Yılı Dayanışma Ödülü Tüm Sağlık Emekçileri Adına TTB’ye Verildi 20.04.2021
928 TTB’nin Talebiyle Hekim Milletvekilleri Bakanlara Meslek Hastalığı ve Vazife Malullüğüne İlişkin Soru Önergeleri Sundu 20.04.2021
929 Pandemi ve Kadın Çalıştayı Ön Raporu Yayımlandı 20.04.2021
930 TTB Pandemi Çalışma Grubu Kuruldu 19.04.2021
931 Dr. Ersin Arslan Ölümünün Dokuzuncu Yılında Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 16.04.2021
932 Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kapatılamaz! 16.04.2021
933 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan “Pandemide Şiddet” Paneli 15.04.2021
934 Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik: Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! 15.04.2021
935 TTB’den Emek-Meslek Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partilere Ziyaret 14.04.2021
936 Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Yapılan Sözel ve Psikolojik Şiddeti Kınıyoruz 13.04.2021
937 15 Nisan’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın, Bütün İllerde Sağlık Müdürlüklerinin Önündeyiz: Yaşam Hakkından Vazgeçmiyoruz! 12.04.2021
938 TTB’den “Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı” Sempozyumuna Katkı Sunanlara Plaket 09.04.2021
939 İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır: “Yanlış Sağlık Politikalarında Israr, Sosyal Cinayettir!” 09.04.2021
940 Halktan Gizlediğiniz Nedir? Şehir Hastanelerinde Neler Oluyor? 07.04.2021
941 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
942 Bakan Selçuk’u Tüm Sağlık Çalışanlarından Özür Dilemeye ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz 03.04.2021
943 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2021
944 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor 31.03.2021
945 Pandemide Şehir Hastaneleri Anketi: Son Katılım Tarihi 15 Nisan 31.03.2021
946 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+ ve Gökkuşağı Temalı Tanıtım Kararlarına İlişkin TTB’den Açıklama 30.03.2021
947 TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirme Raporu Yayımlandı 29.03.2021
948 TTB Merkez Konseyi ile Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetici ve Aktivistleri Eskişehir’de Bir Araya Geldi 29.03.2021
949 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
950 Salgın Yönetilemiyor, Önlenebilir Ölümleri Engellemeyenler İstifa Etsin 26.03.2021
951 MBYS Hasta Veri Girişi Hakkında Üyelere Duyuru 26.03.2021
952 Yaşamın Vazgeçilmezi: Su 22.03.2021
953 “Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz” Sempozyumu Sona Erdi 22.03.2021
954 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
955 TTB’nin Başvuruları Sonucu YÖK, Adaletsiz Yatay Geçişler İçin Suç Duyurusunda Bulundu 19.03.2021
956 Dr. Ata Soyer Aramızdan Ayrılışının 8. Yılında Anıldı 19.03.2021
957 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a Soruyoruz! 19.03.2021
958 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Değerlendirmesi 18.03.2021
959 İnsan Hakları Savunucusu Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir 17.03.2021
960 Unutulmaz Sağlıkçılar Korusu Sertifika Töreni Yapıldı 17.03.2021
961 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Bakanlık Önündeydi: Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde 15.03.2021
962 TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 14.03.2021
963 TTB ve İTO’dan Taksim Cumhuriyet Anıtı Töreni: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anıldı, Mücadele Sözü Verildi 14.03.2021
964 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bursa’da Hekimlerle Buluşma 13.03.2021
965 TTB, İTO ve İBB’den Tıp Haftası Etkinliği: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anısına Sağlık Çalışanları Parkı ve Anıt Yapılacak 12.03.2021
966 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu 12.03.2021
967 Pandemide Yitirilen Sağlık Çalışanları Birçok İlde Anıldı: Daha Fazla Kayıp Olmaması İçin Toplumsal Sağlık, Demokrasi ve Adalet İstiyoruz 12.03.2021
968 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 1. Yıl Değerlendirmesi: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Dayanışma! 11.03.2021
969 İstifa Yasak Değildir! 10.03.2021
970 YÖK Bilim İnsanlarının ve TTB’nin Uyarılarına Sessiz Kalamadı, Adrese Teslim İlanlarla İlgili Yönetmelik Yayımladı 10.03.2021
971 Dr. Esat Ülkü Fotoğraf Sergisi Aydın’da Açıldı 10.03.2021
972 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
973 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı 08.03.2021
974 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
975 TTB Tıp Haftası Programını Açıkladı: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz! 05.03.2021
976 TTB, Birlikte Kullanım Sözleşmesi ve Asistan Hekimlerin Sorunları Hakkında YÖK ile Görüştü 04.03.2021
977 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur! 04.03.2021
978 Deva Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı’ndan TTB’ye Ziyaret 03.03.2021
979 CHP Milletvekili Turan Aydoğan’dan TTB’ye Ziyaret 03.03.2021
980 Sağlık Bakanlığı Eşitlik İlkesine Uygun ve Şeffaf Bir Aşılama Programı Uygulamalıdır 02.03.2021
981 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
982 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
983 TTB, Muayenehane Hekimlerinin Mali Mevzuatta Yaşadıkları Sorunlara Dair Vergi Denetim Kurulu ile Görüştü 26.02.2021
984 32. Gezici Eğitim Semineri: Pandemiye Sahadan Bakış, Yanıt Kapasitesini Geliştirme Dinamiklerinde Değişim 25.02.2021
985 Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı 25.02.2021
986 Cezaevinde İnsan Olmak Paneli: Cezaevleri Sorunu, Bir Halk Sağlığı Sorunudur 25.02.2021
987 TTB GYK Toplantısı Yapıldı: Gündem Pandemi ve 14 Mart Tıp Haftası 24.02.2021
988 Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020 23.02.2021
989 Halkevleri’nden TTB’ye Dayanışma Ödülü: Geleceğe Yönelik Umutlarımızı Koruyoruz, Mücadeleyi Sürdüreceğiz 22.02.2021
990 Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” Uyguladığı Üniversitelerdeki Sözleşme Dayatmasına Son Verilsin 22.02.2021
991 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
992 Sol Parti’den TTB’ye Ziyaret 19.02.2021
993 TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.02.2021
994 İnsana da Doğaya da Düşman Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin! 18.02.2021
995 TTB’den Bolu’da ”Birlikte Kullanım Sözleşmesi” Dayatılan Hekimlere Destek 17.02.2021
996 Aşı Hakkında Merak Edilenler Konuşuldu: Aşı Miktarında Yetersizliğin ve Dağıtımında Adaletsizliğin Önüne Geçmek Zorundayız 16.02.2021
997 DTB, COVID-19’a Karşı Mücadelede Uluslararası İşbirliği Çağrısında Bulundu 16.02.2021
998 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirmesi: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Güçlü Olmadan Salgın Yönetilemez 11.02.2021
999 İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi 11.02.2021
1000 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
1001 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
1002 Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız” 09.02.2021
1003 TTB Merkez Konseyi, Mardin Tabip Odası Yöneticileri ile Buluştu 09.02.2021
1004 Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 08.02.2021
1005 Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük! 08.02.2021
1006 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 08.02.2021
1007 TTB Merkez Konseyi, Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü 08.02.2021
1008 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
1009 SODEV’in “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” TTB’ye Verildi: Tüm Sağlık Emekçileri ve Toplum Adına Mücadeleyi Sürdüreceğiz 06.02.2021
1010 Yemek Sepeti İşçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz! 05.02.2021
1011 Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde 05.02.2021
1012 TTB Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü 05.02.2021
1013 Tıp Dünyası E-Dergi Formatıyla Yayında: “Hem Yeniden Hem de Yeni Bir Merhaba Bu” 04.02.2021
1014 SODEV’in “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” Tüm Sağlık Çalışanlarını Temsilen TTB’ye 04.02.2021
1015 TTB Merkez Konseyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü 03.02.2021
1016 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Beraat Ettiği Davada Tekrar Yargılanmaya Başladı: Haklarımız İçin Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz 03.02.2021
1017 Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez! 03.02.2021
1018 Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı 01.02.2021
1019 HDP’den TTB’ye Ziyaret 29.01.2021
1020 Tekirdağ Sağlık Platformu’ndan Şehir Hastanesi Değerlendirmesi 29.01.2021
1021 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
1022 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
1023 Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez 27.01.2021
1024 Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 26.01.2021
1025 Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal İhlaldir 25.01.2021
1026 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
1027 “TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır 23.01.2021
1028 Tekirdağ Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Adil Yargılanma Hakkı Üzerinden Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
1029 Balıkesir Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
1030 Şırnak Tabip Odası ve SES Şırnak Şubesi: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 22.01.2021
1031 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’ndan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 22.01.2021
1032 Özlük Haklarını Talep Eden Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
1033 TTB, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Görüştü 21.01.2021
1034 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
1035 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali İhsan Ökten’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 20.01.2021
1036 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
1037 TTB, Rusya Büyükelçiliği ile Görüşecek 18.01.2021
1038 Muğla Tabip Odası: Tutuklama TTB’yi Yıpratmaya Yönelik Bir Çabadır, Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 15.01.2021
1039 Gaziantep-Kilis Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Adil Yargılanma İsteği Anayasal Bir Haktır 15.01.2021
1040 Hatay Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Haksız Tutukluluğu Sonlandırılmalıdır 15.01.2021
1041 Çanakkale Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Arkasındayız 15.01.2021
1042 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
1043 Adana Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 14.01.2021
1044 TTB-UDEK: Aşı Gelişmelerini Yakından İzleyecek, Gerektiğinde Yanlış Yönlendirmeler Konusunda Kamuoyunu Uyarmak Ödevini Eksiksiz Yerine Getireceğiz 14.01.2021
1045 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
1046 Edirne Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 13.01.2021
1047 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
1048 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
1049 TTB’nin Uyarısı Sonuç Verdi: Başasistanlık Sözlü Sınavı Ertelendi 12.01.2021
1050 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı: Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 12.01.2021
1051 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
1052 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
1053 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Berna Arda’dan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
1054 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Sermet Koç’tan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
1055 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
1056 TTB Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu Kuruldu 11.01.2021
1057 Mersin Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 10.01.2021
1058 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
1059 Bursa Tabip Odası: Hayali İfadelerle Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 08.01.2021
1060 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası: Şeyhmus Gökalp Derhal Serbest Bırakılsın 08.01.2021
1061 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
1062 Manisa Tabip Odası: Hukuk, Vicdan ve Hakkaniyet Esas Alınmalı; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 07.01.2021
1063 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
1064 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
1065 TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı 05.01.2021
1066 İşkence ya da Zalimce, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Fiil ve Muamelelerin Belgelenmesinde ve Bildirilmesinde Hekimlerin Yükümlülüğüne ilişkin DTB Kararı 04.01.2021
1067 Antalya Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 04.01.2021
1068 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
1069 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
1070 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
1071 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
1072 TTB’den Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Paneli: Biz Sağlıklı Olmalıyız ki Toplum Sağlıklı Olsun 29.12.2020
1073 TTB, YÖK ve SBÜ’den Kadro İlanının İptalini Talep Etti 29.12.2020
1074 TTB’den COVID-19 Meslek Hastalıkları Yasası Paneli: Biz, Bu Hakkı Kazanacağız 28.12.2020
1075 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
1076 Hekimlik Mesleği ve COVID-19’a İlişkin DTB Kararı 25.12.2020
1077 TTB’den “İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri” Paneli 25.12.2020
1078 TTB’den Acil Kullanım Onayı Paneli: Etkililik, Güvenlilik ve Kalite Olmazsa Olmaz 24.12.2020
1079 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın! 23.12.2020
1080 Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Dayanışma Kartı Gönderildi 23.12.2020
1081 Acil Kullanım Onayı Nedir? Ne Değildir? 23.12.2020
1082 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
1083 İstanbul Tabip Odası: TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 22.12.2020
1084 2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 22.12.2020
1085 2021 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 21.12.2020
1086 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
1087 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
1088 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
1089 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
1090 Demokratik Alevi Dernekleri’nden TTB’ye Ziyaret 17.12.2020
1091 TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’dan Direnen Sinbo İşçilerine Ziyaret 17.12.2020
1092 TTB, Şeffaflık Ödülü’nü Aldı: “Ödülü Tüm Sağlık Emekçilerine Adıyoruz” 17.12.2020
1093 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
1094 DTB Başkanı, COVID-19 Mücadelesinin Bilimin Öncülüğünde Yürütülmesi Gerektiğini Belirtti 15.12.2020
1095 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
1096 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
1097 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
1098 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
1099 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
1100 VERBİS’e Kayıt Kılavuzu 14.12.2020
1101 Pandemi Sürecinde Etik Tartışmalara Neden Olan İki Makalenin Araştırma ve Yayın Etiği Yönünden Değerlendirilmesi 14.12.2020
1102 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
1103 TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 10.12.2020
1104 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
1105 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yıllık İzin Yazısı 09.12.2020
1106 Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden TTB’ye Şeffaflık Ödülü 09.12.2020
1107 İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nden Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 09.12.2020
1108 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
1109 IRCT’den Sağlık Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Hemen Serbest Bırakılsın 08.12.2020
1110 Tabip Odaları Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 08.12.2020
1111 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı Düzenlendi 06.12.2020
1112 IV. Kişisel Sağlık Verileri Kongresi 05.12.2020
1113 Mülkiyeliler Birliği’nden TTB’ye Ödül 04.12.2020
1114 DTB: Hekimlerin COVID-19’dan Gördükleri Zarar Hakkıyla Tazmin Edilmelidir 04.12.2020
1115 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
1116 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
1117 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
1118 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Deva Partisi’ne Ziyaret 01.12.2020
1119 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
1120 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
1121 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
1122 DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı Yapıyoruz 30.11.2020
1123 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
1124 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
1125 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
1126 TTB’den TMMOB ve DİSK’e ziyaret 27.11.2020
1127 TTB’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Geçmiş Olsun Ziyareti 26.11.2020
1128 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
1129 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı 25.11.2020
1130 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
1131 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
1132 DTB’den 30 Ekim’in “Uluslararası Hekimlik Günü” Olarak Benimsenmesi Kararı 23.11.2020
1133 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
1134 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
1135 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
1136 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Bir An Önce Serbest Bırakılsın 20.11.2020
1137 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
1138 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
1139 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
1140 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
1141 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
1142 Dr. Serdar Küni’ye hapis cezası: Evrensel etik değerlere dayalı tıp uygulaması cezalandırılamaz! 17.11.2020
1143 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
1144 TTB, Sağlık Bakanı’ndan randevu talep etti 16.11.2020
1145 DTB, Gelecek Kuşakların Sağlıklı Bir Ortamda Yaşama Hakkına ilişkin tutum belgesini kabul etti 14.11.2020
1146 TTB’den SES’in yeni yönetimine ziyaret 13.11.2020
1147 CHP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
1148 HDP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
1149 TEB’in TTB ziyaretinde güçbirliği vurgusu 13.11.2020
1150 Hollanda Büyükelçiliği’nden TTB’ye ziyaret 13.11.2020
1151 Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma 13.11.2020
1152 Çankaya’da “Sağlıkçılar Parkı” TTB ve ATO yöneticilerinin katılımıyla açıldı 12.11.2020
1153 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
1154 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
1155 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
1156 TTB Eylemlilik Programını Başlatıyor: Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor 11.11.2020
1157 Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a Verilen Aylıktan Kesme Cezası İptal Edildi 10.11.2020
1158 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2020
1159 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
1160 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 06.11.2020
1161 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
1162 Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik tehdidi sert bir biçimde eleştirdi 05.11.2020
1163 Prof. Dr. Nusret Fişek, ”COVID-19’un Toplumsal Yansımaları” Etkinliği İle Anıldı 03.11.2020
1164 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
1165 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
1166 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
1167 Türk Tabipleri Birliği İzmir’de, Deprem Bölgesinde 31.10.2020
1168 İzmir’deki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz 30.10.2020
1169 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
1170 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
1171 TTB GYK Toplantısı Yapıldı 28.10.2020
1172 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
1173 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
1174  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
1175 TTB Merkez Konseyi Karadeniz Tabip Odalarını Ziyaret Etti 24.10.2020
1176 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
1177 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
1178 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
1179 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
1180 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
1181 Füsun Ablamızı Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.10.2020
1182 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
1183 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
1184 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
1185 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
1186 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
1187 Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü Covid-19 Sebebiyle Kaybettik 13.10.2020
1188 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
1189 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
1190 Ders Kitaplarında Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kışkırtan İfadelere Yer Verilmesini Kınıyoruz 09.10.2020
1191 Yönetemiyorsunuz, Genç Hekimler Tükeniyor! 09.10.2020
1192 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
1193 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
1194 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
1195 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
1196 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
1197 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Görev Dağılımını Yaptı 02.10.2020
1198 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
1199 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
1200 Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Seçimli Büyük Kongresi Tamamlandı. Salgınlara ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam! 28.09.2020
1201 Çankaya Belediyesi Ankara’da yapılacak bir parka TTB’nin önerdiği “Sağlıkçılar Parkı” ismini verecek 27.09.2020
1202 Değerli Sanatçı Rutkay Aziz, Altın Koza Onur Ödülü’nü Düzenlenen Bir Törenle TTB’ye Verdi 25.09.2020
1203 DELEGELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 23.09.2020
1204 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
1205 Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor 21.09.2020
1206 DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri TTB’ye dayanışma ziyaretinde bulundu 21.09.2020
1207 Dr.Oğuz Konuralp AKIN’ı kaybettik 21.09.2020
1208 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
1209 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Duyuru: “Siyah Kurdele” bugün bütün ülkeyi dolaştı… 17.09.2020
1210 TTB’nin çağrısıyla yurt genelinde Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi 17.09.2020
1211 Salgına Karşı Bilgilendirme ve Uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin Yasal ve Etik Yükümlülüğü; Yaşama ve Yaşatma Mücadelemiz Tarihsel Hekimlik Sorumluluğunun Gereğidir! 16.09.2020
1212 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
1213 TTB yayınlarından Toplum ve Hekim dergisinin “Dünyada ve Türkiye’de Üniversite” dosyasını içeren yeni sayısı yayımlandı 14.09.2020
1214 Pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı 14.09.2020
1215 Rekabet Kurumu Haksız ve Hukuksuz Uygulamaya El Koydu 12.09.2020
1216 40 Yıldır Bitirilemeyen, Ülkeyi ve Halkımızı Kemirmeye Devam Eden Salgın: 12 EYLÜL 12.09.2020
1217 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
1218 İzolasyonun kaldırılması ve işe dönüş ölçütleri yeniden gözden geçirilmelidir! 10.09.2020
1219 TTB’den Adalet Bakanlığı’na: İzolasyon, tecrit cezası ve uygulaması yaşam ve sağlık hakkı ihlalidir, uygulamadan kaldırılmalıdır! 10.09.2020
1220 Heybeliada Sanatoryumu Bir Sağlık Kurumudur ve Öyle Kalmalıdır! 08.09.2020
1221 TTB Heyeti, COVID-19 salgını konusundaki görüş ve önerileri ile sağlık çalışanlarının taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti 04.09.2020
1222 Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturmayı bitirdi: Bilimsel bilginin paylaşılması suç değil, bilim insanının sorumluluğudur! 01.09.2020
1223 Çocukların COVID-19 Pandemisinde Topluluk İçinde Maske Kullanmalarına İlişkin Tavsiyeler 31.08.2020
1224 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2020
1225 Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge: SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir. 28.08.2020
1226 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya Çağrı 27.08.2020
1227 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
1228 TTB Heyetinin Manisa OSB ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi 25.08.2020
1229 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Toplum Ruh Sağlığı Dosyası ikinci bölüm yazılarıyla sürüyor 25.08.2020
1230 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
1231 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplandı 23.08.2020
1232 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
1233 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
1234 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
1235 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
1236 Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır 14.08.2020
1237 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
1238 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerini İşlevsizleştiren Uygulamalardan Vazgeçilsin 13.08.2020
1239 TTB’den Türkiye’de yürütülen COVID-19 aşı çalışmaları hakkında Sağlık Bakanlığı’na ikinci çağrı 12.08.2020
1240 TTB, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantılarına Katılmayı Talep Etti 11.08.2020
1241 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
1242 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
1243 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
1244 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
1245 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
1246 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
1247 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
1248 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun ”Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri” üzerine görüşü 30.07.2020
1249 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
1250 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
1251 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
1252 Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez 29.07.2020
1253 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
1254 Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik 28.07.2020
1255 Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu 28.07.2020
1256 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
1257 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
1258 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
1259 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
1260 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
1261 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
1262 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
1263 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
1264 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri Hekimleri, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Yürütülmelidir 16.07.2020
1265 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
1266 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
1267 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
1268 Tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerinin istenmesi hukuka aykırıdır 09.07.2020
1269 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
1270 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformundan Çağrı 09.07.2020
1271 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
1272 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir 06.07.2020
1273 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
1274 Bursa haykırdı: #KayıhanPalaYalnızDeğildir 03.07.2020
1275 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
1276 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
1277 Sivas Katliamını unutmadık! 02.07.2020
1278 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
1279 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
1280 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Değerlendirme ve Önerileri 24.06.2020
1281 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
1282 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
1283 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
1284 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
1285 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
1286 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
1287 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
1288 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
1289 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
1290 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
1291 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
1292 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
1293 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
1294 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
1295 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
1296 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
1297 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
1298 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
1299 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
1300 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
1301 Toplum ve Hekim’den Toplum Ruh Sağlığı Dosyası 02.06.2020
1302 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
1303 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
1304 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
1305 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
1306 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
1307 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
1308 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
1309 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
1310 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
1311 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
1312 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
1313 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
1314 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
1315 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
1316 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
1317 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
1318 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
1319 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
1320 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
1321 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
1322 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
1323 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
1324 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
1325 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
1326 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
1327 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
1328 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
1329 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
1330 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
1331 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
1332 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
1333 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
1334 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
1335 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
1336 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
1337 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
1338 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
1339 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
1340 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
1341 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
1342 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
1343 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
1344 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
1345 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
1346 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
1347 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
1348 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
1349 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
1350 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
1351 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
1352 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
1353 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
1354 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
1355 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
1356 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
1357 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
1358 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
1359 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
1360 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
1361 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
1362 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
1363 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
1364 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
1365 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
1366 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
1367 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
1368 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
1369 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
1370 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
1371 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
1372 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
1373 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
1374 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
1375 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
1376 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
1377 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
1378 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
1379 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
1380 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
1381 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
1382 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
1383 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
1384 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
1385 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
1386 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
1387 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
1388 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
1389 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
1390 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
1391 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
1392 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
1393 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
1394 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
1395 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
1396 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
1397 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
1398 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
1399 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
1400 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
1401 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
1402 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
1403 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
1404 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
1405 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
1406 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
1407 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
1408 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
1409 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
1410 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
1411 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
1412 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
1413 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
1414 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
1415 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
1416 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
1417 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
1418 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
1419 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
1420 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
1421 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
1422 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
1423 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
1424 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
1425 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
1426 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
1427 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
1428 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
1429 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
1430 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
1431 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
1432 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
1433 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
1434 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
1435 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
1436 WMA ve CPME’den Erdoğan ve Mitsotakis’e mektup: Sınırdaki insani krize ilişkin acil ortak tutum alınmalı 10.03.2020
1437 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
1438 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
1439 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
1440 Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik destek çağrısı 05.03.2020
1441 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
1442 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
1443 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
1444 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
1445 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
1446 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
1447 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
1448 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
1449 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
1450 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
1451 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
1452 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
1453 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
1454 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
1455 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
1456 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
1457 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
1458 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
1459 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
1460 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
1461 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
1462 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
1463 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
1464 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
1465 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
1466 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
1467 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
1468 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
1469 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
1470 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
1471 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
1472 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
1473 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
1474 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
1475 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
1476 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
1477 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
1478 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
1479 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
1480 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
1481 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
1482 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
1483 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
1484 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
1485 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
1486 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
1487 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
1488 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
1489 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
1490 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
1491 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
1492 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
1493 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
1494 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
1495 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
1496 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
1497 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
1498 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
1499 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
1500 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
1501 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
1502 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
1503 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
1504 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
1505 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
1506 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
1507 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
1508 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
1509 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
1510 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
1511 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
1512 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
1513 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
1514 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
1515 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
1516 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
1517 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
1518 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
1519 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
1520 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
1521 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
1522 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
1523 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
1524 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
1525 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
1526 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
1527 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
1528 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
1529 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
1530 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
1531 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
1532 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
1533 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
1534 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
1535 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
1536 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
1537 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
1538 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
1539 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
1540 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
1541 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
1542 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
1543 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
1544 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
1545 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
1546 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
1547 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
1548 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
1549 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
1550 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
1551 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
1552 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
1553 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
1554 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
1555 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
1556 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
1557 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
1558 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
1559 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
1560 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
1561 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
1562 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
1563 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
1564 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
1565 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
1566 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
1567 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
1568 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
1569 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
1570 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
1571 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
1572 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
1573 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
1574 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
1575 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
1576 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
1577 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
1578 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
1579 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
1580 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
1581 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
1582 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
1583 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
1584 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
1585 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
1586 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
1587 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
1588 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
1589 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
1590 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
1591 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
1592 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
1593 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
1594 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
1595 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
1596 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
1597 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
1598 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
1599 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
1600 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
1601 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
1602 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
1603 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
1604 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
1605 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
1606 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
1607 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
1608 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
1609 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
1610 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
1611 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
1612 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
1613 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
1614 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
1615 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
1616 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
1617 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
1618 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
1619 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
1620 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
1621 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
1622 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
1623 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
1624 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
1625 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
1626 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
1627 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
1628 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
1629 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
1630 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
1631 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
1632 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
1633 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
1634 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
1635 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
1636 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
1637 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
1638 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
1639 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
1640 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
1641 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
1642 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
1643 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
1644 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
1645 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
1646 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
1647 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
1648 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
1649 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
1650 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
1651 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
1652 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
1653 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
1654 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
1655 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
1656 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
1657 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
1658 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
1659 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
1660 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
1661 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
1662 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
1663 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
1664 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
1665 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
1666 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
1667 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
1668 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
1669 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
1670 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
1671 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
1672 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
1673 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
1674 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
1675 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
1676 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
1677 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
1678 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
1679 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
1680 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
1681 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
1682 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
1683 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
1684 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
1685 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
1686 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
1687 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
1688 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
1689 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
1690 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
1691 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
1692 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
1693 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
1694 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
1695 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
1696 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
1697 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
1698 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
1699 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
1700 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
1701 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
1702 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
1703 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
1704 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
1705 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
1706 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
1707 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
1708 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
1709 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
1710 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
1711 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
1712 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
1713 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
1714 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
1715 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
1716 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
1717 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
1718 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
1719 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
1720 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
1721 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
1722 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
1723 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
1724 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
1725 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
1726 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
1727 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
1728 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
1729 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
1730 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
1731 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
1732 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
1733 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
1734 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
1735 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
1736 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
1737 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
1738 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
1739 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
1740 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
1741 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
1742 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
1743 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
1744 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
1745 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
1746 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
1747 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
1748 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
1749 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
1750 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
1751 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
1752 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
1753 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
1754 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
1755 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
1756 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
1757 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
1758 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
1759 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
1760 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
1761 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
1762 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
1763 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
1764 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
1765 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
1766 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
1767 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
1768 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
1769 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
1770 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
1771 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
1772 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
1773 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
1774 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
1775 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
1776 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
1777 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
1778 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
1779 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
1780 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
1781 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
1782 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
1783 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
1784 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
1785 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
1786 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
1787 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
1788 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
1789 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
1790 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
1791 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
1792 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
1793 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
1794 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
1795 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
1796 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
1797 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
1798 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
1799 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
1800 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
1801 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
1802 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
1803 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
1804 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
1805 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
1806 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
1807 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
1808 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
1809 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
1810 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
1811 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
1812 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
1813 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
1814 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
1815 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
1816 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
1817 KESK’in yanındayız 27.10.2018
1818 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
1819 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
1820 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
1821 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
1822 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
1823 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
1824 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
1825 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
1826 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
1827 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
1828 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
1829 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
1830 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
1831 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
1832 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
1833 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
1834 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
1835 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
1836 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
1837 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
1838 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
1839 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
1840 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
1841 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
1842 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
1843 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
1844 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
1845 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
1846 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
1847 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
1848 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
1849 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
1850 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
1851 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
1852 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
1853 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
1854 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
1855 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
1856 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
1857 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
1858 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
1859 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
1860 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
1861 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
1862 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
1863 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
1864 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
1865 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
1866 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
1867 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
1868 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
1869 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
1870 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
1871 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
1872 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
1873 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
1874 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
1875 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
1876 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
1877 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
1878 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
1879 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
1880 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
1881 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
1882 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
1883 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
1884 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
1885 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
1886 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
1887 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
1888 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
1889 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
1890 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
1891 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
1892 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
1893 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
1894 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
1895 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
1896 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
1897 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
1898 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
1899 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
1900 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
1901 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
1902 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
1903 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
1904 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
1905 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
1906 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
1907 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
1908 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
1909 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
1910 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
1911 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
1912 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
1913 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
1914 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
1915 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
1916 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
1917 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
1918 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
1919 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
1920 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
1921 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
1922 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
1923 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
1924 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
1925 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
1926 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
1927 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
1928 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
1929 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
1930 Önce insan, önce güven 24.06.2018
1931 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
1932 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
1933 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
1934 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
1935 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
1936 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
1937 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
1938 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
1939 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
1940 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
1941 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
1942 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
1943 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
1944 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
1945 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
1946 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
1947 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
1948 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
1949 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
1950 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
1951 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
1952 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
1953 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
1954 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
1955 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
1956 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
1957 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
1958 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
1959 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
1960 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
1961 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
1962 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
1963 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
1964 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
1965 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
1966 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
1967 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
1968 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
1969 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
1970 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
1971 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
1972 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
1973 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
1974 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
1975 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
1976 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
1977 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
1978 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
1979 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
1980 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
1981 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
1982 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
1983 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
1984 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
1985 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
1986 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
1987 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
1988 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
1989 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
1990 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
1991 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
1992 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
1993 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
1994 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
1995 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
1996 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
1997 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
1998 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
1999 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
2000 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
2001 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
2002 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
2003 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
2004 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
2005 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
2006 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
2007 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
2008 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
2009 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
2010 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
2011 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
2012 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
2013 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
2014 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
2015 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
2016 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
2017 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
2018 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
2019 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
2020 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
2021 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
2022 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
2023 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
2024 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
2025 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
2026 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
2027 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
2028 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
2029 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
2030 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
2031 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
2032 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
2033 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
2034 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
2035 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
2036 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
2037 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
2038 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
2039 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
2040 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
2041 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
2042 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
2043 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
2044 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
2045 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
2046 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
2047 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
2048 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
2049 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
2050 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
2051 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
2052 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
2053 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
2054 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
2055 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
2056 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
2057 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
2058 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
2059 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
2060 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
2061 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
2062 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
2063 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
2064 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
2065 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
2066 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
2067 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
2068 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
2069 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
2070 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
2071 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
2072 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
2073 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
2074 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
2075 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
2076 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
2077 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
2078 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
2079 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
2080 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
2081 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
2082 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
2083 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
2084 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
2085 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
2086 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
2087 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
2088 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
2089 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
2090 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
2091 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
2092 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
2093 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
2094 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
2095 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
2096 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
2097 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
2098 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
2099 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
2100 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
2101 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
2102 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
2103 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
2104 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
2105 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
2106 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
2107 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
2108 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
2109 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
2110 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
2111 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
2112 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
2113 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
2114 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
2115 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
2116 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
2117 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
2118 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
2119 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
2120 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
2121 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
2122 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
2123 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
2124 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
2125 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
2126 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
2127 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
2128 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
2129 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
2130 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
2131 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
2132 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
2133 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
2134 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
2135 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
2136 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
2137 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
2138 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
2139 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
2140 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
2141 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
2142 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
2143 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
2144 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
2145 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
2146 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
2147 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
2148 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
2149 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
2150 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
2151 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
2152 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
2153 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
2154 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
2155 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
2156 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
2157 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
2158 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
2159 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
2160 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
2161 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
2162 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
2163 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
2164 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
2165 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
2166 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
2167 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
2168 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
2169 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
2170 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
2171 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
2172 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
2173 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
2174 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
2175 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
2176 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
2177 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
2178 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
2179 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
2180 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
2181 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
2182 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
2183 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
2184 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
2185 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
2186 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
2187 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
2188 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
2189 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
2190 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
2191 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
2192 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
2193 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
2194 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
2195 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
2196 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
2197 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
2198 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
2199 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
2200 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
2201 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
2202 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
2203 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
2204 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
2205 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
2206 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
2207 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
2208 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
2209 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
2210 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
2211 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
2212 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
2213 TTB ve Samsun Tabip Odası'ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
2214 TTB Merkez Konseyi Van'da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
2215 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
2216 Toplum ve Hekim'den 'Korku' dosyası 07.08.2017
2217 AİHM'in Gülmen ve Özakça'nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
2218 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
2219 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
2220 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
2221 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri'nin gündeminde 01.08.2017
2222 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
2223 TTB'den Muğla'da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
2224 Türkiye'de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet'te 28.07.2017
2225 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
2226 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
2227 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
2228 TTB'den OHAL Komisyonu'na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
2229 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
2230 ATO-TTB: 'Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet' 19.07.2017
2231 TRT Çocuk Dergisi'ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
2232 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
2233 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
2234 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
2235 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
2236 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
2237 TTB, Gülmen ve Özakça'yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
2238 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
2239 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
2240 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
2241 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
2242 Hekimler Adalet Yürüyüşü'ne katıldı 23.06.2017
2243 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
2244 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
2245 Manisa'daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
2246 Türk Tabipleri Birliği'ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
2247 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
2248 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
2249 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
2250 TTB Büyük Kongresi'nde OHAL ve KHK'lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
2251 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
2252 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
2253 Balıkesir'de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
2254 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
2255 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran'da 09.06.2017
2256 ATO'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
2257 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
2258 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
2259 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
2260 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
2261 TTB'den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
2262 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi. 05.06.2017
2263 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
2264 STED'den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
2265 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
2266 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
2267 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
2268 Dr. Berilgen'in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır'da protesto edildi 31.05.2017
2269 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
2270 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
2271 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
2272 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
2273 Dr. Kamil Furtun'u anıyoruz 29.05.2017
2274 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
2275 SGK Başkan Yardımcısı TTB'yi ziyaret etti 25.05.2017
2276 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı 25.05.2017
2277 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
2278 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
2279 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
2280 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız 18.05.2017
2281 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
2282 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
2283 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük'ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
2284 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
2285 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
2286 Balıkesir'de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
2287 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
2288 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
2289 TTB Heyeti, Konya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı'yı ziyaret etti 15.05.2017
2290 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma'da anıldı 13.05.2017
2291 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
2292 TTB'nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
2293 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
2294 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
2295 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den CHP'ye ziyaret 08.05.2017
2296 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
2297 Diyarbakır'da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
2298 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi 08.05.2017
2299 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
2300 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa'da gerçekleştirildi 04.05.2017
2301 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
2302 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM'den açıklama talebi 03.05.2017
2303 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
2304 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
2305 HAYIR'ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
2306 Çernobil'in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
2307 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
2308 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
2309 Aile hekimlerinden 'ikinci faz' için uyarılar 25.04.2017
2310 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
2311 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
2312 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
2313 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
2314 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
2315 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
2316 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
2317 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
2318 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
2319 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
2320 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
2321 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
2322 Dr. Bedri Bilge'yi kaybettik 13.04.2017
2323 Dr. Mihriban Yıldırım'ın davasına başlandı 11.04.2017
2324 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
2325 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK'e başvuru 05.04.2017
2326 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır'ı andı 05.04.2017
2327 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
2328 İdlib'deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
2329 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
2330 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
2331 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
2332 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır'ı anıyoruz 03.04.2017
2333 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
2334 Dr. Hüseyin Ağır'ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
2335 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
2336 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB'den kılavuz 30.03.2017
2337 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
2338 Dr. Hüseyin Ağır'ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
2339 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
2340 TTB'den YÖK'e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
2341 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni'nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
2342 Provokasyonlara karşı TMMOB'nin yanındayız 24.03.2017
2343 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan'a verildi 24.03.2017
2344 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
2345 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
2346 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
2347 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmıyor! 22.03.2017
2348 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
2349 Urfa'da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
2350 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
2351 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
2352 Gaziantep'te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
2353 '14 Mart'ta 4 Talep' TBMM'den duyuruldu 15.03.2017
2354 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
2355 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
2356 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
2357 TTB Merkez Konseyi Başkanı'ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
2358 Hekim Buluşmaları 11 Mart'ta Muğla'da gerçekleştirildi 13.03.2017
2359 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
2360 Danıştay'dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
2361 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı'nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
2362 Kocaeli'de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
2363 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
2364 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
2365 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
2366 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
2367 TTB Merkez Konseyi İzmir'de hekimlerle buluştu 07.03.2017
2368 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
2369 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
2370 TTB Halk Sağlığı Kolu'ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
2371 Hekim buluşmaları Hatay'da sürdü 06.03.2017
2372 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
2373 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
2374 Samsun'da hekimlerle buluşma 03.03.2017
2375 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
2376 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
2377 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
2378 TTB Merkez Konseyi Van'da hekimlerle buluştu 02.03.2017
2379 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
2380 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
2381 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
2382 Tabip odaları '5 dakikada muayeneye hayır' dedi! 28.02.2017
2383 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
2384 'Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret' 27.02.2017
2385 'Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli' yapıldı 23.02.2017
2386 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hekimlerle buluşma 22.02.2017
2387 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
2388 Eskişehir'li hekimler TTB'nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
2389 14 Mart programı kapsamında 'Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik' etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
2390 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
2391 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK'ten para cezası 20.02.2017
2392 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
2393 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
2394 Basın Konseyi'nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
2395 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
2396 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
2397 Bursa Tabip Odası'nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
2398 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihraçlar protesto edildi: 'Hocama dokunma!' 13.02.2017
2399 Toplum ve Hekim'den yeni sayı 13.02.2017
2400 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
2401 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan referandum açıklaması 09.02.2017
2402 Aktan ve Kaptanoğlu'nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
2403 Sağlık Bakanlığı'ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
2404 10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak 03.02.2017
2405 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
2406 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
2407 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
2408 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
2409 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
2410 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
2411 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
2412 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul'da yapıldı 27.01.2017
2413 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
2414 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
2415 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
2416 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
2417 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
2418 Prof. Dr. Gürhan Fişek'i kaybettik 14.01.2017
2419 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
2420 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
2421 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi'ne itiraz 11.01.2017
2422 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
2423 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
2424 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
2425 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
2426 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
2427 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
2428 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
2429 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
2430 Olağanüstü Hâl'de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
2431 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
2432 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul'dan açıklama 02.01.2017
2433 Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
2434 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
2435 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
2436 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
2437 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
2438 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
2439 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
2440 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
2441 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
2442 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
2443 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
2444 TTB'den Rusya Tabipler Birliği'ne taziye mesajı 21.12.2016
2445 TTB'den 'Emekçi Yürüyüşü'ne destek 21.12.2016
2446 Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
2447 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
2448 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
2449 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
2450 Toplum ve Hekim'den yeni sayı 14.12.2016
2451 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
2452 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB'den uyarı 13.12.2016
2453 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
2454 TTB'den uzmanlık derneklerine OHAL'de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
2455 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
2456 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
2457 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
2458 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
2459 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
2460 Akkuyu'da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
2461 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
2462 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
2463 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlere TTB'den destek 07.12.2016
2464 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır'da buluştu 06.12.2016
2465 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
2466 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
2467 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet'e Türkiye'deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
2468 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
2469 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
2470 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
2471 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana'dan... 05.12.2016
2472 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
2473 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
2474 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
2475 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
2476 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
2477 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
2478 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
2479 Dr. Melike Erdem'i unutturmayacağız! 30.11.2016
2480 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
2481 TTB'den Küba Büyükelçiliği'ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
2482 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
2483 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
2484 TTB, Dünya Tabipler Birliği'nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
2485 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
2486 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
2487 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
2488 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
2489 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
2490 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
2491 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
2492 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun'da yapıldı. 24.11.2016
2493 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
2494 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
2495 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
2496 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
2497 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
2498 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
2499 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
2500 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
2501 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
2502 GİTO Toplantısı Adana'da yapıldı 18.11.2016
2503 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
2504 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
2505 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
2506 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
2507 Uludağ Üniversitesi'nde neler oluyor? 17.11.2016
2508 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
2509 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
2510 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
2511 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
2512 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir'de yapıldı 15.11.2016
2513 Tıp Dünyası'nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
2514 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
2515 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
2516 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
2517 Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
2518 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
2519 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
2520 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
2521 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
2522 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin'e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
2523 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
2524 TTB TÖK'ten KHK'ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
2525 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
2526 KHK'lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
2527 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
2528 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
2529 ATO ve SES'den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
2530 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
2531 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
2532 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
2533 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
2534 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
2535 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
2536 Musul'daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye'ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
2537 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
2538 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
2539 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
2540 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
2541 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
2542 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
2543 Gülhane'nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
2544 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu'na katıldı 25.10.2016
2545 TTB ve ATO'dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu'ya destek 25.10.2016
2546 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak 24.10.2016
2547 Sakarya'da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
2548 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
2549 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM'ye görüş sundu 20.10.2016
2550 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
2551 Prof. Dr. Bahar Gökler'e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
2552 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
2553 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu'nda 19.10.2016
2554 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
2555 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
2556 Dr. Füsun Sayek'i anma toplantısı 18 Ekim'de... 18.10.2016
2557 KESK'in 15 Ekim Mitingi'ne TTB'den destek 17.10.2016
2558 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim'de Ankara'da... 17.10.2016
2559 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
2560 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu'nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
2561 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel'den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
2562 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
2563 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
2564 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
2565 Toplum ve Hekim'in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
2566 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
2567 Dr. Füsun Sayek'i Anma Toplantısı 10.10.2016
2568 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
2569 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
2570 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
2571 10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
2572 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
2573 10 Ekim'i unutmayacağız! 07.10.2016
2574 Dr. Benan Koyuncu'ya destek 07.10.2016
2575 Dr. Benan Koyuncu'nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
2576 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
2577 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
2578 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
2579 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
2580 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
2581 Adli Tıp Kurumu'na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
2582 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara'da yapıldı 29.09.2016
2583 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
2584 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
2585 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
2586 Avrupa'da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos'ta yapıldı 27.09.2016
2587 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
2588 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
2589 KHK'ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
2590 Tıp Dünyası Gazetesi'nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
2591 TTB Merkez Konseyi'nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
2592 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
2593 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
2594 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
2595 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
2596 Tüm meslektaşlarımızı 'Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları'na bekliyoruz! 07.09.2016
2597 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
2598 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
2599 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
2600 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
2601 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
2602 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği'ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
2603 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
2604 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
2605 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
2606 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
2607 Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek 31.08.2016
2608 Vedat Türkali'yi Dünya Barış Günü'nde uğurluyoruz 31.08.2016
2609 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
2610 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
2611 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
2612 Sağlık Bakanlığı'nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
2613 TTB, İtalya Tabipler Birliği'ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
2614 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
2615 Mardin Midyat'ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
2616 TTB'den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
2617 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
2618 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep'teydi 22.08.2016
2619 TTB'den YÖK'e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
2620 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
2621 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
2622 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
2623 'Varlık Fonu Yasa Tasarısı'nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
2624 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
2625 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
2626 Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
2627 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan CHP'ye ziyaret 09.08.2016
2628 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
2629 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
2630 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
2631 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
2632 Prof. Dr. Yaman Örs'ü kaybettik... 05.08.2016
2633 Mardin'de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
2634 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
2635 Toplum ve Hekim'den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
2636 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü'nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
2637 Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
2638 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
2639 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
2640 CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti 22.07.2016
2641 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
2642 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
2643 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
2644 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
2645 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
2646 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
2647 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
2648 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
2649 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
2650 Soruyoruz: Başbakan'ın Ülkesinin 'Acil' Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
2651 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
2652 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
2653 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
2654 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
2655 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası'nı konuşuyor 01.07.2016
2656 TTB'den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü'ne 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi'ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
2657 TTB ve uzmanlık derneklerinden 'tütün kontrolü' hakkında açıklama 30.06.2016
2658 Fransız Tabipleri Birliği'nden TTB'ye taziye mesajı 29.06.2016
2659 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
2660 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
2661 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
2662 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
2663 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
2664 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı'na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
2665 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
2666 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti? 21.06.2016
2667 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
2668 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
2669 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
2670 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
2671 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
2672 TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
2673 Dr. İlhan Diken Diyarbakır'da anıldı 20.06.2016
2674 Arzu Çerkezoğlu'nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
2675 TTB Merkez Konseyi'nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
2676 Orlando'da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
2677 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
2678 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
2679 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
2680 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran'da 09.06.2016
2681 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
2682 Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
2683 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
2684 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı'nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
2685 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
2686 BM Güvenlik Konseyi'nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
2687 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
2688 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü'nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül'e verildi 03.06.2016
2689 RTÜK'ten TTB'ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
2690 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
2691 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
2692 TMMOB'ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
2693 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs'ta yapıldı 31.05.2016
2694 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen'e ziyaret 30.05.2016
2695 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun'da anıldı 30.05.2016
2696 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
2697 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
2698 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
2699 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
2700 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun'u anıyoruz 25.05.2016
2701 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
2702 TTB'den KESK'in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
2703 Kamil Furtun'u Anıyoruz... 25.05.2016
2704 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs'ta 24.05.2016
2705 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara'da yapıldı 24.05.2016
2706 Suriye'de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
2707 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
2708 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
2709 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
2710 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
2711 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız 18.05.2016
2712 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
2713 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
2714 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'ni durdurdu 16.05.2016
2715 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
2716 Katliamın ikinci yılında TTB Soma'da? 13.05.2016
2717 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
2718 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
2719 ÖSYM'den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
2720 'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli 12.05.2016
2721 TTB ve MSF'den 'Dünyada ve Türkiye'de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi' etkinliği 12.05.2016
2722 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
2723 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
2724 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
2725 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı' 11.05.2016
2726 Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama 11.05.2016
2727 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne'de gerçekleştirildi 10.05.2016
2728 TTB'den Prof. Dr. Şükrü Boylu'ya destek 10.05.2016
2729 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
2730 Toplum ve Hekim'den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
2731 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
2732 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
2733 TTB ve MSF'den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
2734 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
2735 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
2736 Çanakkale'de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
2737 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
2738 TTB'den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
2739 Çanakkale'de hekime şiddet 05.05.2016
2740 TTB'den Britanya Tabipler Birliği'ne destek mektubu 04.05.2016
2741 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
2742 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
2743 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
2744 TTB, Letonya'da 'Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi' konfrenasına katıldı 03.05.2016
2745 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM'ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
2746 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'ndan İngiltere'deki hekim direnişine destek 02.05.2016
2747 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
2748 Bursa Tabip Odası'ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
2749 Çernobil Nükleer Faciası'nın yıldönümü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı 27.04.2016
2750 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
2751 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz 26.04.2016
2752 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
2753 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
2754 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
2755 TTB İstihdam Paketi için TBMM'deydi 22.04.2016
2756 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
2757 TTB Karaman'da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
2758 TTB ''yaşam alanlarını savunan'' Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
2759 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
2760 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
2761 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
2762 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
2763 Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
2764 'TTB Ne Yaptı?' broşürü hazırlandı 15.04.2016
2765 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
2766 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
2767 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
2768 Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
2769 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
2770 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
2771 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
2772 Fatih Sürenkök'e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
2773 Tüm Türkiye'den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
2774 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, 'Torunlar Katliamı' davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
2775 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
2776 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti 07.04.2016
2777 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti 'Yenin'! 07.04.2016
2778 TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
2779 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
2780 Antalya Tabip Odası'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi' kitapçığı 06.04.2016
2781 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
2782 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök'ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
2783 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
2784 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul'da yapıldı 04.04.2016
2785 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
2786 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
2787 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
2788 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
2789 TTB'den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
2790 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
2791 TTB Başkanı Dr. Sürenkök'ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
2792 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
2793 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
2794 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay'da görüşme yaptı 29.03.2016
2795 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
2796 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
2797 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
2798 Eskişehir'de 'Güvencesizleştirme' paneli 28.03.2016
2799 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
2800 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
2801 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi'ye 28.03.2016
2802 Toplum ve Hekim'den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
2803 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
2804 Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
2805 Temiz Hava Hakkı Platformu'ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
2806 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
2807 Tekirdağ'da 'Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri' paneli yapıldı 20.03.2016
2808 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
2809 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
2810 TTB'den 'İcapçılık Yükümlülüğü' raporu 18.03.2016
2811 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
2812 TTB'den 10 Ekim raporu 18.03.2016
2813 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
2814 Tekirdağ'da hekimlerle buluşma 16.03.2016
2815 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
2816 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
2817 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
2818 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa'da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
2819 Samsun'da 'Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet' tartışıldı 14.03.2016
2820 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
2821 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
2822 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
2823 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart'ta 11.03.2016
2824 'www.eniyihekim.com' isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
2825 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
2826 'Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı' sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
2827 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
2828 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
2829 ASM'lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
2830 Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
2831 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
2832 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre'de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
2833 Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB'nin yanıtı 08.03.2016
2834 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği'nde değişiklik 08.03.2016
2835 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
2836 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
2837 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
2838 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
2839 TTB'den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
2840 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
2841 TTB Heyeti Artvin Cerattepe'de incelemelerde bulundu 04.03.2016
2842 TTB'den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
2843 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
2844 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
2845 TTB'den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
2846 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
2847 TTB'den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
2848 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
2849 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
2850 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
2851 ASM'lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
2852 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
2853 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
2854 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
2855 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
2856 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
2857 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
2858 Danıştay: 'TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler' 19.02.2016
2859 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
2860 EI ve ETUCE temsilcileri TTB'yi ziyaret etti 18.02.2016
2861 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
2862 'İletişim Kiti - İskenderun Körfezi'nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık' raporu yayımlandı 18.02.2016
2863 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
2864 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
2865 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
2866 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
2867 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
2868 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
2869 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
2870 TTB, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM'lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
2871 TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
2872 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
2873 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
2874 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
2875 Türkiye'de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
2876 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
2877 Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
2878 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
2879 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
2880 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
2881 Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
2882 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
2883 Aile Hekimleri Bursa'da Buluşuyor 05.02.2016
2884 TTB ve İTO'dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
2885 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
2886 Mersin'de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
2887 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
2888 TTB GYK toplandı 31.01.2016
2889 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
2890 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
2891 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
2892 TTB'den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
2893 TTB'den AFAD ziyareti 28.01.2016
2894 Adalet ve Demokrasi Haftası'nda TTB ve ATO'dan 'Sağlıkta Muhafazakârlaşma' başlıklı panel 27.01.2016
2895 Gaziantep-Kilis Tabip Odası'ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM'ye ziyaret 27.01.2016
2896 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na mektup 27.01.2016
2897 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
2898 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu'yu ziyaret etti 27.01.2016
2899 TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
2900 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
2901 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
2902 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
2903 Atina Tabip Odası Başkanı'ndan TTB'ye ziyaret 22.01.2016
2904 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
2905 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
2906 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
2907 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
2908 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
2909 TTB ve DRD'den 'Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak' işbirliği 21.01.2016
2910 Kilis'te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
2911 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
2912 Sultanahmet Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
2913 Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
2914 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
2915 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
2916 Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı 18.01.2016
2917 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
2918 SGK, Hastanelere Yaptığı 'Haksız Ödemeler' den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
2919 TTB Aile Hekimliği Kolu 'ASM'ler Karakola Dönüşmesin' çağrısı yaptı 15.01.2016
2920 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
2921 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
2922 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
2923 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
2924 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
2925 Fransız Tabipleri Birliği'nden TTB'ye teşekkür mektubu 14.01.2016
2926 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
2927 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
2928 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
2929 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
2930 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
2931 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
2932 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
2933 İstanbul'da 'Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet' başladı 12.01.2016
2934 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
2935 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
2936 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
2937 Dünya Tabipleri Birliği'nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
2938 TTB Heyeti Silivri'de... 10.01.2016
2939 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum'daydı... 08.01.2016
2940 Dr. Tuncay Çeliker'in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
2941 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
2942 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
2943 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır'dan seslendi 04.01.2016
2944 TTB Edebiyat Matineleri Edirne'de 04.01.2016
2945 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
2946 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
2947 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
2948 Antalya TÖK'ten 'Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet' paneli 03.01.2016
2949 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
2950 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
2951 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
2952 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
2953 Açlık Grevleri 01.10.2012