Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
2 Çanakkale Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Arkasındayız 18.01.2021
3 TTB, Rusya Büyükelçiliği ile Görüşecek 18.01.2021
4 Hatay Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Haksız Tutukluluğu Sonlandırılmalıdır 15.01.2021
5 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
6 Adana Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 14.01.2021
7 TTB-UDEK: Aşı Gelişmelerini Yakından İzleyecek, Gerektiğinde Yanlış Yönlendirmeler Konusunda Kamuoyunu Uyarmak Ödevini Eksiksiz Yerine Getireceğiz 14.01.2021
8 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
9 Edirne Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 13.01.2021
10 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
11 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
12 TTB’nin Uyarısı Sonuç Verdi: Başasistanlık Sözlü Sınavı Ertelendi 12.01.2021
13 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı: Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 12.01.2021
14 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
15 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
16 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Berna Arda’dan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
17 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Sermet Koç’tan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
18 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
19 TTB Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu Kuruldu 11.01.2021
20 Mersin Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 10.01.2021
21 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
22 Bursa Tabip Odası: Hayali İfadelerle Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 08.01.2021
23 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası: Şeyhmus Gökalp Derhal Serbest Bırakılsın 08.01.2021
24 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
25 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
26 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
27 TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı 05.01.2021
28 İşkence ya da Zalimce, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Fiil ve Muamelelerin Belgelenmesinde ve Bildirilmesinde Hekimlerin Yükümlülüğüne ilişkin DTB Kararı 04.01.2021
29 Antalya Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 04.01.2021
30 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
31 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
32 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
33 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
34 TTB’den Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Paneli: Biz Sağlıklı Olmalıyız ki Toplum Sağlıklı Olsun 29.12.2020
35 TTB, YÖK ve SBÜ’den Kadro İlanının İptalini Talep Etti 29.12.2020
36 TTB’den COVID-19 Meslek Hastalıkları Yasası Paneli: Biz, Bu Hakkı Kazanacağız 28.12.2020
37 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
38 Hekimlik Mesleği ve COVID-19’a İlişkin DTB Kararı 25.12.2020
39 TTB’den “İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri” Paneli 25.12.2020
40 TTB’den Acil Kullanım Onayı Paneli: Etkililik, Güvenlilik ve Kalite Olmazsa Olmaz 24.12.2020
41 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın! 23.12.2020
42 Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Dayanışma Kartı Gönderildi 23.12.2020
43 Acil Kullanım Onayı Nedir? Ne Değildir? 23.12.2020
44 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
45 İstanbul Tabip Odası: TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 22.12.2020
46 2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 22.12.2020
47 2021 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 21.12.2020
48 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
49 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
50 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
51 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
52 Demokratik Alevi Dernekleri’nden TTB’ye Ziyaret 17.12.2020
53 TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’dan Direnen Sinbo İşçilerine Ziyaret 17.12.2020
54 TTB, Şeffaflık Ödülü’nü Aldı: “Ödülü Tüm Sağlık Emekçilerine Adıyoruz” 17.12.2020
55 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
56 DTB Başkanı, COVID-19 Mücadelesinin Bilimin Öncülüğünde Yürütülmesi Gerektiğini Belirtti 15.12.2020
57 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
58 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
59 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
60 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
61 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
62 VERBİS’e Kayıt Kılavuzu 14.12.2020
63 Pandemi Sürecinde Etik Tartışmalara Neden Olan İki Makalenin Araştırma ve Yayın Etiği Yönünden Değerlendirilmesi 14.12.2020
64 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
65 TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 10.12.2020
66 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
67 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yıllık İzin Yazısı 09.12.2020
68 Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden TTB’ye Şeffaflık Ödülü 09.12.2020
69 İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nden Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 09.12.2020
70 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
71 IRCT’den Sağlık Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Hemen Serbest Bırakılsın 08.12.2020
72 Tabip Odaları Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 08.12.2020
73 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı Düzenlendi 06.12.2020
74 IV. Kişisel Sağlık Verileri Kongresi 05.12.2020
75 Mülkiyeliler Birliği’nden TTB’ye Ödül 04.12.2020
76 DTB: Hekimlerin COVID-19’dan Gördükleri Zarar Hakkıyla Tazmin Edilmelidir 04.12.2020
77 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
78 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
79 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
80 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Deva Partisi’ne Ziyaret 01.12.2020
81 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
82 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
83 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
84 DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı Yapıyoruz 30.11.2020
85 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
86 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
87 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
88 TTB’den TMMOB ve DİSK’e ziyaret 27.11.2020
89 TTB’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Geçmiş Olsun Ziyareti 26.11.2020
90 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
91 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı 25.11.2020
92 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
93 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
94 DTB’den 30 Ekim’in “Uluslararası Hekimlik Günü” Olarak Benimsenmesi Kararı 23.11.2020
95 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
96 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
97 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
98 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Bir An Önce Serbest Bırakılsın 20.11.2020
99 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
100 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
101 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
102 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
103 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
104 Dr. Serdar Küni’ye hapis cezası: Evrensel etik değerlere dayalı tıp uygulaması cezalandırılamaz! 17.11.2020
105 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
106 TTB, Sağlık Bakanı’ndan randevu talep etti 16.11.2020
107 DTB, Gelecek Kuşakların Sağlıklı Bir Ortamda Yaşama Hakkına ilişkin tutum belgesini kabul etti 14.11.2020
108 TTB’den SES’in yeni yönetimine ziyaret 13.11.2020
109 CHP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
110 HDP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
111 TEB’in TTB ziyaretinde güçbirliği vurgusu 13.11.2020
112 Hollanda Büyükelçiliği’nden TTB’ye ziyaret 13.11.2020
113 Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma 13.11.2020
114 Çankaya’da “Sağlıkçılar Parkı” TTB ve ATO yöneticilerinin katılımıyla açıldı 12.11.2020
115 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
116 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
117 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
118 TTB Eylemlilik Programını Başlatıyor: Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor 11.11.2020
119 Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a Verilen Aylıktan Kesme Cezası İptal Edildi 10.11.2020
120 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2020
121 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
122 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 06.11.2020
123 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
124 Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik tehdidi sert bir biçimde eleştirdi 05.11.2020
125 Prof. Dr. Nusret Fişek, ”COVID-19’un Toplumsal Yansımaları” Etkinliği İle Anıldı 03.11.2020
126 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
127 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
128 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
129 Türk Tabipleri Birliği İzmir’de, Deprem Bölgesinde 31.10.2020
130 İzmir’deki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz 30.10.2020
131 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
132 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
133 TTB GYK Toplantısı Yapıldı 28.10.2020
134 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
135 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
136  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
137 TTB Merkez Konseyi Karadeniz Tabip Odalarını Ziyaret Etti 24.10.2020
138 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
139 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
140 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
141 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
142 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
143 Füsun Ablamızı Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.10.2020
144 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
145 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
146 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
147 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
148 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
149 Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü Covid-19 Sebebiyle Kaybettik 13.10.2020
150 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
151 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
152 Ders Kitaplarında Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kışkırtan İfadelere Yer Verilmesini Kınıyoruz 09.10.2020
153 Yönetemiyorsunuz, Genç Hekimler Tükeniyor! 09.10.2020
154 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
155 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
156 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
157 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
158 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
159 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Görev Dağılımını Yaptı 02.10.2020
160 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
161 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
162 Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Seçimli Büyük Kongresi Tamamlandı. Salgınlara ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam! 28.09.2020
163 Çankaya Belediyesi Ankara’da yapılacak bir parka TTB’nin önerdiği “Sağlıkçılar Parkı” ismini verecek 27.09.2020
164 Değerli Sanatçı Rutkay Aziz, Altın Koza Onur Ödülü’nü Düzenlenen Bir Törenle TTB’ye Verdi 25.09.2020
165 DELEGELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 23.09.2020
166 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
167 Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor 21.09.2020
168 DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri TTB’ye dayanışma ziyaretinde bulundu 21.09.2020
169 Dr.Oğuz Konuralp AKIN’ı kaybettik 21.09.2020
170 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
171 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Duyuru: “Siyah Kurdele” bugün bütün ülkeyi dolaştı… 17.09.2020
172 TTB’nin çağrısıyla yurt genelinde Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi 17.09.2020
173 Salgına Karşı Bilgilendirme ve Uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin Yasal ve Etik Yükümlülüğü; Yaşama ve Yaşatma Mücadelemiz Tarihsel Hekimlik Sorumluluğunun Gereğidir! 16.09.2020
174 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
175 TTB yayınlarından Toplum ve Hekim dergisinin “Dünyada ve Türkiye’de Üniversite” dosyasını içeren yeni sayısı yayımlandı 14.09.2020
176 Pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı 14.09.2020
177 Rekabet Kurumu Haksız ve Hukuksuz Uygulamaya El Koydu 12.09.2020
178 40 Yıldır Bitirilemeyen, Ülkeyi ve Halkımızı Kemirmeye Devam Eden Salgın: 12 EYLÜL 12.09.2020
179 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
180 İzolasyonun kaldırılması ve işe dönüş ölçütleri yeniden gözden geçirilmelidir! 10.09.2020
181 TTB’den Adalet Bakanlığı’na: İzolasyon, tecrit cezası ve uygulaması yaşam ve sağlık hakkı ihlalidir, uygulamadan kaldırılmalıdır! 10.09.2020
182 Heybeliada Sanatoryumu Bir Sağlık Kurumudur ve Öyle Kalmalıdır! 08.09.2020
183 TTB Heyeti, COVID-19 salgını konusundaki görüş ve önerileri ile sağlık çalışanlarının taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti 04.09.2020
184 Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturmayı bitirdi: Bilimsel bilginin paylaşılması suç değil, bilim insanının sorumluluğudur! 01.09.2020
185 Çocukların COVID-19 Pandemisinde Topluluk İçinde Maske Kullanmalarına İlişkin Tavsiyeler 31.08.2020
186 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2020
187 Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge: SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir. 28.08.2020
188 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya Çağrı 27.08.2020
189 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
190 TTB Heyetinin Manisa OSB ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi 25.08.2020
191 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Toplum Ruh Sağlığı Dosyası ikinci bölüm yazılarıyla sürüyor 25.08.2020
192 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
193 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplandı 23.08.2020
194 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
195 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
196 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
197 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
198 Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır 14.08.2020
199 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
200 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerini İşlevsizleştiren Uygulamalardan Vazgeçilsin 13.08.2020
201 TTB’den Türkiye’de yürütülen COVID-19 aşı çalışmaları hakkında Sağlık Bakanlığı’na ikinci çağrı 12.08.2020
202 TTB, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantılarına Katılmayı Talep Etti 11.08.2020
203 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
204 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
205 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
206 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
207 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
208 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
209 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
210 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun ”Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri” üzerine görüşü 30.07.2020
211 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
212 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
213 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
214 Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez 29.07.2020
215 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
216 Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik 28.07.2020
217 Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu 28.07.2020
218 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
219 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
220 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
221 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
222 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
223 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
224 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
225 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
226 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri Hekimleri, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Yürütülmelidir 16.07.2020
227 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
228 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
229 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
230 Tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerinin istenmesi hukuka aykırıdır 09.07.2020
231 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
232 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformundan Çağrı 09.07.2020
233 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
234 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir 06.07.2020
235 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
236 Bursa haykırdı: #KayıhanPalaYalnızDeğildir 03.07.2020
237 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
238 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
239 Sivas Katliamını unutmadık! 02.07.2020
240 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
241 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
242 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Değerlendirme ve Önerileri 24.06.2020
243 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
244 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
245 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
246 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
247 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
248 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
249 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
250 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
251 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
252 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
253 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
254 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
255 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
256 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
257 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
258 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
259 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
260 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
261 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
262 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
263 Toplum ve Hekim’den Toplum Ruh Sağlığı Dosyası 02.06.2020
264 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
265 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
266 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
267 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
268 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
269 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
270 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
271 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
272 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
273 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
274 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
275 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
276 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
277 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
278 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
279 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
280 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
281 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
282 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
283 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
284 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
285 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
286 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
287 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
288 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
289 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
290 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
291 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
292 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
293 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
294 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
295 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
296 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
297 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
298 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
299 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
300 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
301 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
302 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
303 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
304 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
305 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
306 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
307 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
308 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
309 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
310 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
311 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
312 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
313 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
314 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
315 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
316 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
317 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
318 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
319 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
320 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
321 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
322 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
323 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
324 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
325 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
326 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
327 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
328 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
329 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
330 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
331 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
332 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
333 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
334 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
335 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
336 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
337 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
338 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
339 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
340 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
341 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
342 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
343 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
344 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
345 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
346 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
347 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
348 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
349 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
350 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
351 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
352 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
353 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
354 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
355 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
356 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
357 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
358 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
359 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
360 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
361 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
362 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
363 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
364 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
365 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
366 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
367 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
368 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
369 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
370 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
371 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
372 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
373 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
374 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
375 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
376 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
377 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
378 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
379 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
380 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
381 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
382 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
383 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
384 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
385 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
386 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
387 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
388 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
389 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
390 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
391 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
392 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
393 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
394 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
395 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
396 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
397 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
398 WMA ve CPME’den Erdoğan ve Mitsotakis’e mektup: Sınırdaki insani krize ilişkin acil ortak tutum alınmalı 10.03.2020
399 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
400 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
401 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
402 Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik destek çağrısı 05.03.2020
403 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
404 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
405 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
406 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
407 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
408 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
409 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
410 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
411 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
412 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
413 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
414 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
415 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
416 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
417 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
418 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
419 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
420 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
421 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
422 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
423 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
424 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
425 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
426 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
427 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
428 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
429 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
430 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
431 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
432 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
433 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
434 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
435 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
436 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
437 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
438 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
439 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
440 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
441 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
442 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
443 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
444 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
445 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
446 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
447 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
448 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
449 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
450 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
451 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
452 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
453 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
454 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
455 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
456 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
457 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
458 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
459 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
460 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
461 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
462 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
463 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
464 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
465 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
466 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
467 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
468 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
469 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
470 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
471 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
472 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
473 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
474 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
475 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
476 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
477 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
478 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
479 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
480 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
481 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
482 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
483 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
484 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
485 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
486 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
487 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
488 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
489 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
490 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
491 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
492 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
493 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
494 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
495 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
496 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
497 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
498 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
499 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
500 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
501 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
502 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
503 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
504 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
505 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
506 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
507 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
508 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
509 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
510 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
511 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
512 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
513 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
514 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
515 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
516 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
517 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
518 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
519 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
520 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
521 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
522 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
523 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
524 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
525 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
526 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
527 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
528 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
529 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
530 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
531 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
532 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
533 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
534 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
535 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
536 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
537 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
538 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
539 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
540 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
541 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
542 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
543 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
544 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
545 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
546 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
547 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
548 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
549 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
550 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
551 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
552 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
553 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
554 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
555 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
556 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
557 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
558 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
559 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
560 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
561 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
562 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
563 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
564 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
565 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
566 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
567 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
568 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
569 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
570 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
571 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
572 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
573 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
574 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
575 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
576 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
577 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
578 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
579 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
580 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
581 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
582 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
583 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
584 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
585 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
586 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
587 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
588 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
589 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
590 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
591 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
592 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
593 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
594 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
595 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
596 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
597 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
598 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
599 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
600 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
601 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
602 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
603 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
604 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
605 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
606 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
607 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
608 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
609 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
610 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
611 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
612 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
613 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
614 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
615 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
616 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
617 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
618 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
619 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
620 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
621 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
622 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
623 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
624 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
625 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
626 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
627 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
628 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
629 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
630 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
631 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
632 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
633 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
634 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
635 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
636 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
637 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
638 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
639 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
640 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
641 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
642 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
643 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
644 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
645 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
646 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
647 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
648 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
649 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
650 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
651 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
652 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
653 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
654 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
655 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
656 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
657 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
658 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
659 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
660 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
661 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
662 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
663 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
664 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
665 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
666 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
667 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
668 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
669 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
670 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
671 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
672 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
673 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
674 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
675 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
676 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
677 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
678 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
679 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
680 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
681 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
682 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
683 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
684 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
685 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
686 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
687 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
688 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
689 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
690 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
691 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
692 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
693 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
694 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
695 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
696 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
697 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
698 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
699 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
700 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
701 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
702 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
703 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
704 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
705 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
706 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
707 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
708 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
709 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
710 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
711 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
712 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
713 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
714 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
715 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
716 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
717 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
718 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
719 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
720 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
721 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
722 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
723 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
724 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
725 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
726 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
727 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
728 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
729 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
730 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
731 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
732 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
733 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
734 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
735 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
736 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
737 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
738 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
739 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
740 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
741 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
742 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
743 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
744 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
745 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
746 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
747 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
748 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
749 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
750 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
751 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
752 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
753 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
754 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
755 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
756 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
757 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
758 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
759 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
760 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
761 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
762 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
763 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
764 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
765 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
766 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
767 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
768 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
769 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
770 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
771 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
772 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
773 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
774 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
775 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
776 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
777 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
778 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
779 KESK’in yanındayız 27.10.2018
780 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
781 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
782 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
783 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
784 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
785 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
786 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
787 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
788 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
789 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
790 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
791 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
792 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
793 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
794 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
795 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
796 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
797 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
798 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
799 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
800 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
801 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
802 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
803 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
804 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
805 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
806 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
807 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
808 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
809 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
810 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
811 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
812 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
813 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
814 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
815 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
816 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
817 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
818 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
819 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
820 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
821 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
822 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
823 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
824 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
825 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
826 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
827 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
828 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
829 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
830 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
831 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
832 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
833 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
834 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
835 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
836 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
837 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
838 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
839 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
840 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
841 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
842 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
843 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
844 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
845 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
846 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
847 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
848 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
849 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
850 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
851 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
852 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
853 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
854 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
855 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
856 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
857 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
858 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
859 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
860 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
861 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
862 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
863 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
864 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
865 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
866 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
867 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
868 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
869 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
870 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
871 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
872 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
873 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
874 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
875 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
876 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
877 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
878 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
879 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
880 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
881 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
882 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
883 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
884 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
885 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
886 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
887 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
888 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
889 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
890 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
891 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
892 Önce insan, önce güven 24.06.2018
893 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
894 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
895 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
896 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
897 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
898 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
899 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
900 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
901 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
902 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
903 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
904 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
905 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
906 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
907 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
908 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
909 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
910 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
911 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
912 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
913 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
914 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
915 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
916 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
917 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
918 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
919 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
920 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
921 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
922 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
923 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
924 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
925 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
926 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
927 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
928 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
929 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
930 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
931 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
932 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
933 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
934 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
935 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
936 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
937 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
938 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
939 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
940 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
941 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
942 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
943 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
944 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
945 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
946 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
947 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
948 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
949 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
950 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
951 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
952 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
953 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
954 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
955 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
956 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
957 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
958 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
959 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
960 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
961 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
962 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
963 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
964 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
965 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
966 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
967 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
968 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
969 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
970 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
971 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
972 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
973 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
974 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
975 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
976 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
977 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
978 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
979 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
980 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
981 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
982 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
983 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
984 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
985 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
986 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
987 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
988 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
989 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
990 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
991 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
992 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
993 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
994 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
995 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
996 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
997 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
998 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
999 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
1000 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
1001 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
1002 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
1003 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
1004 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
1005 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
1006 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
1007 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
1008 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
1009 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
1010 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
1011 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
1012 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
1013 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
1014 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
1015 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
1016 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
1017 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
1018 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
1019 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
1020 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
1021 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
1022 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
1023 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
1024 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
1025 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
1026 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
1027 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
1028 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
1029 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
1030 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
1031 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
1032 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
1033 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
1034 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
1035 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
1036 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
1037 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
1038 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
1039 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
1040 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
1041 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
1042 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
1043 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
1044 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
1045 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
1046 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
1047 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
1048 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
1049 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
1050 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
1051 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
1052 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
1053 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
1054 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
1055 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
1056 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
1057 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
1058 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
1059 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
1060 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
1061 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
1062 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
1063 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
1064 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
1065 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
1066 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
1067 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
1068 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
1069 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
1070 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
1071 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
1072 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
1073 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
1074 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
1075 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
1076 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
1077 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
1078 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
1079 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
1080 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
1081 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
1082 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
1083 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
1084 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
1085 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
1086 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
1087 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
1088 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
1089 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
1090 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
1091 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
1092 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
1093 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
1094 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
1095 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
1096 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
1097 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
1098 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
1099 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
1100 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
1101 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
1102 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
1103 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
1104 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
1105 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
1106 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
1107 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
1108 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
1109 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
1110 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
1111 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
1112 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
1113 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
1114 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
1115 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
1116 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
1117 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
1118 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
1119 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
1120 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
1121 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
1122 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
1123 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
1124 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
1125 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
1126 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
1127 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
1128 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
1129 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
1130 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
1131 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
1132 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
1133 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
1134 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
1135 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
1136 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
1137 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
1138 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
1139 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
1140 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
1141 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
1142 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
1143 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
1144 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
1145 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
1146 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
1147 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
1148 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
1149 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
1150 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
1151 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
1152 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
1153 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
1154 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
1155 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
1156 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
1157 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
1158 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
1159 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
1160 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
1161 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
1162 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
1163 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
1164 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
1165 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
1166 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
1167 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
1168 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
1169 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
1170 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
1171 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
1172 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
1173 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
1174 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
1175 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
1176 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
1177 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
1178 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
1179 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
1180 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
1181 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
1182 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
1183 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
1184 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
1185 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
1186 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
1187 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
1188 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
1189 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
1190 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
1191 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
1192 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
1193 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
1194 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
1195 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
1196 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
1197 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
1198 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
1199 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
1200 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
1201 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
1202 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
1203 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
1204 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
1205 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
1206 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
1207 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
1208 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
1209 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
1210 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
1211 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
1212 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
1213 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
1214 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
1215 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
1216 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
1217 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
1218 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
1219 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
1220 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
1221 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
1222 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
1223 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
1224 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
1225 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
1226 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
1227 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
1228 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
1229 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
1230 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
1231 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
1232 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
1233 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
1234 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
1235 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
1236 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
1237 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
1238 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
1239 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
1240 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
1241 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
1242 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
1243 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
1244 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
1245 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
1246 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
1247 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
1248 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
1249 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
1250 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
1251 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
1252 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
1253 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
1254 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
1255 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
1256 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
1257 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
1258 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
1259 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
1260 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
1261 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
1262 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
1263 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
1264 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
1265 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
1266 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
1267 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
1268 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
1269 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
1270 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
1271 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
1272 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
1273 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
1274 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
1275 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
1276 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
1277 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
1278 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
1279 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
1280 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1281 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1282 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
1283 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
1284 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
1285 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
1286 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
1287 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
1288 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
1289 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
1290 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
1291 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
1292 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
1293 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
1294 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
1295 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
1296 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
1297 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
1298 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
1299 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
1300 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
1301 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
1302 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
1303 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
1304 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
1305 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
1306 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
1307 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
1308 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
1309 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
1310 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
1311 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
1312 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
1313 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
1314 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
1315 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
1316 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
1317 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
1318 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
1319 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
1320 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
1321 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
1322 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
1323 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
1324 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
1325 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
1326 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
1327 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
1328 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
1329 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
1330 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
1331 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
1332 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
1333 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
1334 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
1335 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
1336 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
1337 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
1338 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
1339 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
1340 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
1341 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
1342 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
1343 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
1344 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
1345 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
1346 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
1347 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
1348 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
1349 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
1350 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
1351 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
1352 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
1353 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
1354 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1355 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1356 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
1357 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
1358 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
1359 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
1360 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
1361 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
1362 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
1363 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
1364 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
1365 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
1366 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
1367 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
1368 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
1369 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
1370 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
1371 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
1372 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
1373 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
1374 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
1375 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
1376 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
1377 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
1378 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
1379 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
1380 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
1381 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
1382 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
1383 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
1384 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
1385 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
1386 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
1387 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
1388 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
1389 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
1390 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
1391 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
1392 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
1393 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
1394 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
1395 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
1396 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
1397 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
1398 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
1399 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
1400 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
1401 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
1402 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
1403 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
1404 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
1405 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
1406 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
1407 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
1408 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
1409 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
1410 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
1411 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
1412 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
1413 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
1414 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
1415 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
1416 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
1417 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
1418 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
1419 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
1420 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
1421 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
1422 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
1423 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
1424 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
1425 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
1426 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
1427 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
1428 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
1429 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
1430 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
1431 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
1432 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
1433 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
1434 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
1435 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
1436 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
1437 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
1438 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
1439 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
1440 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
1441 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
1442 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
1443 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
1444 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
1445 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
1446 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
1447 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
1448 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
1449 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
1450 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
1451 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
1452 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
1453 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
1454 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
1455 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
1456 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
1457 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
1458 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
1459 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
1460 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
1461 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
1462 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
1463 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
1464 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
1465 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
1466 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
1467 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
1468 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
1469 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
1470 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
1471 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
1472 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
1473 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
1474 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
1475 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
1476 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
1477 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
1478 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
1479 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
1480 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
1481 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
1482 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
1483 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
1484 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
1485 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
1486 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
1487 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
1488 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
1489 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
1490 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
1491 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
1492 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
1493 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
1494 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
1495 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
1496 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
1497 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
1498 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
1499 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
1500 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
1501 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
1502 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
1503 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
1504 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
1505 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
1506 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
1507 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
1508 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
1509 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
1510 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
1511 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
1512 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
1513 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
1514 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
1515 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
1516 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
1517 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
1518 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
1519 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
1520 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
1521 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
1522 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
1523 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
1524 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
1525 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
1526 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
1527 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
1528 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
1529 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
1530 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
1531 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
1532 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
1533 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
1534 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
1535 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
1536 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
1537 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
1538 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
1539 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
1540 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
1541 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
1542 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
1543 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
1544 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
1545 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
1546 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
1547 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
1548 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
1549 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
1550 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
1551 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
1552 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
1553 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
1554 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
1555 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
1556 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
1557 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
1558 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
1559 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
1560 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
1561 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
1562 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
1563 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
1564 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
1565 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
1566 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
1567 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
1568 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
1569 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
1570 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
1571 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
1572 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
1573 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
1574 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
1575 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
1576 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
1577 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
1578 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
1579 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
1580 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
1581 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
1582 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
1583 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
1584 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
1585 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
1586 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
1587 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
1588 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
1589 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
1590 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
1591 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
1592 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
1593 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
1594 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
1595 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
1596 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
1597 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
1598 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
1599 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
1600 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
1601 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
1602 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
1603 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
1604 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
1605 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
1606 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
1607 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
1608 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
1609 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
1610 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
1611 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
1612 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
1613 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
1614 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
1615 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
1616 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
1617 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
1618 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
1619 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
1620 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
1621 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
1622 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
1623 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
1624 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
1625 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
1626 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
1627 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
1628 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
1629 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
1630 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
1631 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
1632 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
1633 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
1634 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
1635 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
1636 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
1637 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
1638 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
1639 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
1640 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
1641 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
1642 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
1643 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
1644 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
1645 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
1646 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
1647 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
1648 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
1649 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
1650 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
1651 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
1652 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
1653 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
1654 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
1655 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
1656 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
1657 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
1658 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
1659 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
1660 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
1661 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
1662 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
1663 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
1664 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
1665 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
1666 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
1667 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
1668 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
1669 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
1670 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
1671 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
1672 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
1673 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
1674 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
1675 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
1676 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
1677 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
1678 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
1679 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
1680 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
1681 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
1682 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
1683 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
1684 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
1685 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
1686 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
1687 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
1688 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
1689 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
1690 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
1691 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
1692 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
1693 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
1694 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
1695 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
1696 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
1697 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
1698 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
1699 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
1700 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
1701 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
1702 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
1703 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
1704 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
1705 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
1706 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
1707 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
1708 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
1709 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
1710 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
1711 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
1712 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
1713 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
1714 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
1715 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
1716 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
1717 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
1718 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
1719 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
1720 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
1721 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
1722 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
1723 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
1724 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
1725 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
1726 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
1727 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
1728 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
1729 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
1730 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1731 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
1732 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
1733 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1734 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
1735 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1736 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1737 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1738 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
1739 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1740 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1741 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1742 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1743 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1744 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1745 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1746 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1747 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
1748 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
1749 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
1750 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1751 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1752 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1753 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1754 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1755 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
1756 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1757 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1758 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
1759 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
1760 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1761 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
1762 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1763 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1764 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1765 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
1766 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1767 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1768 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1769 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1770 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1771 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
1772 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1773 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
1774 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1775 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1776 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1777 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1778 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
1779 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1780 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1781 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1782 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1783 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1784 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1785 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1786 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
1787 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1788 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1789 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
1790 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
1791 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1792 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1793 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
1794 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1795 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1796 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1797 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
1798 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
1799 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1800 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1801 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1802 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
1803 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1804 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1805 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
1806 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1807 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1808 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
1809 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1810 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1811 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
1812 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
1813 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
1814 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1815 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
1816 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
1817 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1818 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1819 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
1820 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
1821 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
1822 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1823 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1824 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1825 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
1826 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
1827 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
1828 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1829 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1830 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1831 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1832 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1833 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1834 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1835 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
1836 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
1837 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
1838 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1839 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1840 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1841 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
1842 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1843 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1844 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1845 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
1846 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1847 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1848 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1849 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1850 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1851 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1852 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
1853 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1854 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1855 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1856 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1857 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1858 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1859 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1860 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1861 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
1862 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
1863 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1864 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1865 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1866 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1867 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
1868 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1869 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
1870 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
1871 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1872 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1873 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1874 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1875 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1876 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1877 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1878 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
1879 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
1880 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1881 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1882 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
1883 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
1884 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
1885 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1886 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
1887 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1888 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1889 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1890 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1891 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
1892 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
1893 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
1894 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1895 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1896 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1897 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
1898 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
1899 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1900 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
1901 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1902 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
1903 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1904 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
1905 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
1906 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1907 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1908 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
1909 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1910 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1911 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
1912 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
1913 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
1914 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
1915 Açlık Grevleri 01.10.2012