Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 21.05.2022
2 Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox): Yeni Bir Pandeminin Eşiğinde Miyiz? 21.05.2022
3 29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri İzmir ile Devam Etti 20.05.2022
4 29 Mayıs Mitingi Öncesi Bölge Toplantıları Güney İlleri ve Doğu-Güneydoğu İlleri Tabip Odaları ile Devam Etti 20.05.2022
5 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19.05.2022
6 29 Mayıs Mitingi Öncesi Ege Bölge Toplantısı Yapıldı 17.05.2022
7 “Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar: 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi” Sona Erdi 16.05.2022
8 Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı 16.05.2022
9 Sağlıkta Şiddete Karşı Bütüncül Olmayan Düzenlemeler Çözüm Üretmeyecektir 16.05.2022
10 Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz 13.05.2022
11 Ölüm Orucundaki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Ailelerinden TTB’ye Ziyaret 12.05.2022
12 29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri Ankara, Isparta ve Burdur ile Devam Etti 12.05.2022
13 TTB’den Adalet Nöbeti’ne Dayanışma Ziyareti 11.05.2022
14 Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Verileri de TTB’yi Teyit Etti 09.05.2022
15 Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’na Taraf Devletlerin Birinci Toplantısına Yönelik Ortak Uluslararası Sağlık Açıklaması 05.05.2022
16 STED’in Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı 05.05.2022
17 1 Mayıslarda Yitirdiklerimizi Unutmadık 29.04.2022
18 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
19 “Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Güncellenmiş İkinci Yıl Sonu Raporu Yayımlandı 29.04.2022
20 İstanbul Tabip Odası 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı: Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına! 28.04.2022
21 Sakarya’da Meslektaşımıza Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz 27.04.2022
22 Aydın ve Sanatçılardan 1 Mayıs Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 27.04.2022
23 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 27.04.2022
24 TTB’den 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru 27.04.2022
25 Gezi Dayanışmadır! 26.04.2022
26 TTB’den Isparta-Burdur Tabip Odası’na Dayanışma Ziyareti 25.04.2022
27 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
28 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2022
29 Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle Pandeminin Bittiği Duyurulmuştur. Ancak Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor! 22.04.2022
30 Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor 20.04.2022
31 TTB ve SES, Şırnak Tabip Odası Başkanı’nın Aile Hekimliği Sözleşmesinin İptaline İlişkin Şırnak İl Sağlık Müdürü ile Görüştü 20.04.2022
32 Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadrolarında Artışlar: Hekimlikte Ucuz İşgücü 19.04.2022
33 TTB’nin 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Başladı: Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin! 18.04.2022
34 Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 15.04.2022
35 TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam! 14.04.2022
36 “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir! 13.04.2022
37 TTB ve Emek-Meslek Örgütleri, 1 Mayıs 2022 Çalışmalarını Yaptığı Açıklama ve Bildiri Dağıtımı ile Başlattı 13.04.2022
38 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Demokrat Parti’ye Ziyaret 13.04.2022
39 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur! 12.04.2022
40 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
41 Dr. Serdar Kuni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
42 TTB VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayımlandı 08.04.2022
43 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’den 1 Mayıs 2022 Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 08.04.2022
44 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Gelecek Partisi’ne Ziyaret 08.04.2022
45 TTB, KESK ve TMMOB’den TÜRMOB’a Ziyaret 08.04.2022
46 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında HDP’ye Ziyaret 08.04.2022
47 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Sol Parti’ye Ziyaret 07.04.2022
48 TTB, 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TİP’i Ağırladı 07.04.2022
49 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TKP’ye Ziyaret 07.04.2022
50 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Saadet Partisi’ne Ziyaret 06.04.2022
51 Türkiye Barolar Birliği’nden TTB’ye Dayanışma Ziyareti 06.04.2022
52 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında EMEP’e Ziyaret 06.04.2022
53 TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında İyi Parti’ye Ziyaret 06.04.2022
54 Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’nden TTB’nin Ukrayna Mektubuna Teşekkür Yanıtları 06.04.2022
55 Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası’ndan TTB’ye Ziyaret 05.04.2022
56 5 Nisan Asistan Hekimler Günü’nde 5 Acil Talep 05.04.2022
57 Esnaf-İşçi Usulüyle Çalıştırılan Hekimlerin Vergilendirilmelerine İlişkin Kanun Teklifi ile İşverenlere Af, Hekimlere Zorunlu Esnaflık Dayatması Getirilmek İsteniyor 05.04.2022
58 KESK, TMMOB ve TTB’den Hak-İş’e Ziyaret 05.04.2022
59 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den CHP’ye Ziyaret 04.04.2022
60 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Üzerine TTB Etik Kurulu Görüşü 03.04.2022
61 TTB’den Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi’ne Mektup: Ukrayna’da Devam Eden Savaş ve Çatışma Ortamı Bir An Evvel Son Bulmalıdır 02.04.2022
62 Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi 01.04.2022
63 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2022
64 “Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi Son Şekli Verilen ÇED Raporu’nun İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi” Raporu Yayımlandı 30.03.2022
65 TTB, Sinop Nükleer Santrali Davasındaydı: Tüm Canlıların Yaşamı İçin Proje İptal Edilmeli! 29.03.2022
66 Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz! 26.03.2022
67 TTB, Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Düzenlemeleri İçeren Yasa Teklifine İlişkin Önerilerini TBMM’ye Sundu 23.03.2022
68 Meclis’te Görüşülecek Yasa Tasarısı Öncesi TTB ve 56 Uzmanlık Derneğinden Çağrı: Kısıtlı Yasal Düzenlemelerle Değil, Şiddeti Oluşturan Nedenlere Karşı Birlikte Hareket Ederek Sağlıkta Şiddetle Mücadele Edebiliriz! 23.03.2022
69 Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz! 22.03.2022
70 Dünya Su Günü’nde Bir Kez Daha Vurguluyoruz: Temiz ve Güvenli Suya Erişim Hakkı Ranta Kurban Edilemez 22.03.2022
71 Mersin’de Beyaz Buluşma Gerçekleşti 21.03.2022
72 Sağlıkta Şiddete Karşı Hiçbir Meslektaşımız Yalnız Değildir 20.03.2022
73 Muğla’da Yaşanan Sağlıkta Şiddet Olayı ile İlgili Kamuoyuna Duyuru 19.03.2022
74 Kamuoyuna Duyuru 17.03.2022
75 Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Sorununun Çözümünde Etkisi Yetersiz Yasal Düzenlemeler Yerine TTB’nin Önerileri Tümüyle Uygulanmalıdır 17.03.2022
76 Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 16.03.2022
77 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eyleminde İkinci Gün 15.03.2022
78 Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür 15.03.2022
79 “Kaktüsler Susuz da Yaşar” Kitabının Yazarlarından TTB’ye Ziyaret 14.03.2022
80 Deva Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 14.03.2022
81 Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam 14.03.2022
82 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemi İlk Gününü Geride Bıraktı 14.03.2022
83 Topluma Çağrımızdır 14.03.2022
84 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu 14.03.2022
85 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 14.03.2022
86 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 14.03.2022
87 G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları 14.03.2022
88 İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!” 13.03.2022
89 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Eskişehir ile Devam Etti 12.03.2022
90 Denizli’de Asistan Hekimlere Saldıran Kişiye 8 Yıl 5 Ay 7 Gün Hapis Cezası Verildi 12.03.2022
91 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Mardin ve Şırnak ile Devam Etti 12.03.2022
92 13 Mart Pazar Günkü Büyük Beyaz Buluşma Hakkında Önemli Duyuru 11.03.2022
93 Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendik: “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz! Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” 11.03.2022
94 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bolu ve Kastamonu ile Devam Etti 11.03.2022
95 Gelecek Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 10.03.2022
96 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bartın, Kocaeli, Bursa ve Çorum ile Devam Etti 10.03.2022
97 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Zonguldak, Balıkesir, Amasya ve Siirt ile Devam Etti 09.03.2022
98 Savaş Öldürür, Barış Yaşatır 09.03.2022
99 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 08.03.2022
100 Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Çocuk Yaş Grubunda COVID-19 Aşılamasını Öneriyor 08.03.2022
101 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Çanakkale ile Devam Etti 08.03.2022
102 Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 07.03.2022
103 Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 07.03.2022
104 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
105 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Denizli ile Devam Etti 07.03.2022
106 DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kadıköy’den Seslendi: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi! 04.03.2022
107 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş 04.03.2022
108 Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır 04.03.2022
109 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri İzmir ile Devam Etti 04.03.2022
110 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Antalya ile Devam Etti 03.03.2022
111 Zeytinime Dokunma! 03.03.2022
112 Açıklanan Kararlar, Daha Fazla Hastalık ve Ölüm Habercisidir! 03.03.2022
113 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti 03.03.2022
114 Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın! 02.03.2022
115 TTB Heyeti Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kepez Devlet Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Etkin Bir Şiddet Yasası Çıkana Kadar Mücadele Edeceğiz” 02.03.2022
116 TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı 01.03.2022
117 TTB’den Ukrayna ve Rusya Tabipler Birliklerine Dayanışma Yazısı 28.02.2022
118 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Dönük Yazısı Hakkında Hukuki Görüş Metni 28.02.2022
119 “Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Gerçekleştirilecek İl Gezileri Yozgat ve Sivas Ziyaretleriyle Başladı 26.02.2022
120 Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” Adı Altında Yeniden Açılacağını Açıkladı. 11 Yılımızı Neden Çaldınız? Neden O Günkü Uyarılarımızı Dinlemediniz? 25.02.2022
121 TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez 25.02.2022
122 Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 24.02.2022
123 Meslektaşımıza Şiddet Uygulayan Sanığa 5 Yıl 3 Ay 7 Gün Ertelemesiz Hapis Cezası Verildi 24.02.2022
124 10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 23.02.2022
125 Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt 23.02.2022
126 Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz 22.02.2022
127 Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında TTB Görüşü 19.02.2022
128 Haklarımız İçin Mücadele Sürüyor, 22 Şubat’ta Yeni Mücadele Adımlarımızı Açıklıyoruz 18.02.2022
129 Tüketici Hakları Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 18.02.2022
130 TTB, Hapishanelerdeki Hak İhlalleri Başvurularına İlişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Görüştü 18.02.2022
131 Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 16.02.2022
132 Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu 15.02.2022
133 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VIII 14.02.2022
134 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin Temmuz-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı 14.02.2022
135 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 12.02.2022
136 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu 10.02.2022
137 Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz 09.02.2022
138 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi: 9 Şubat Sadece Sigarayı Değil, Tüm Tütün ve Nikotin Ürünlerini Bırakma Günü Olmalıdır 09.02.2022
139 G(ö)REV’e Katılan Tüm Hekimlere ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz: Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız! 08.02.2022
140 Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz! 08.02.2022
141 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ”Isparta’da Çöken Yalnız Elektrik Şebekesi Değil, İktidarın Enerji Başta Olmak Üzere Kamusal Hizmetleri Özelleştirme Politikasıdır!” 08.02.2022
142 8 Şubat G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 08.02.2022
143 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 08.02.2022
144 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 08.02.2022
145 TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 07.02.2022
146 Kanserle Mücadele, Ancak Kapitalizmle Mücadele ile Başarıya Ulaşabilir 04.02.2022
147 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 04.02.2022
148 “Beyaz Nöbet”te Yedinci Gün: 4 Şubat’ta TBMM Önünde, 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz! 03.02.2022
149 İktidarın Art Arda Yaptığı Açıklamalar Hakikati Gizleme Çabasıdır 03.02.2022
150 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
151 “Beyaz Nöbet”te Altıncı Gün: Bu, Hem Emek Hem de Toplumsal Sağlık Mücadelesidir 02.02.2022
152 TTB Pandemi Bülteni #20 - Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz 02.02.2022
153 Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirmesinde Rektörün Yetkisini Kaldıran Hüküm İptal Edildi 01.02.2022
154 “Beyaz Nöbet”te Beşinci Gün: Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkacağız! 01.02.2022
155 Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz 01.02.2022
156 “Beyaz Nöbet”te Dördüncü Gün: TTB’nin Mücadelesi Gelenekten Geleceğe Sürüyor 31.01.2022
157 “Beyaz Nöbet”te Üçüncü Gün: Örgütlü Mücadele Kazandıracak! 28.01.2022
158 “Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor 27.01.2022
159 “Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 26.01.2022
160 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup: Biz Yaşatmayı Bildiğimiz Kadar Direnerek Kazanmayı da Biliriz! 26.01.2022
161 “Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü 25.01.2022
162 TTB’den Yurttaşlara Çağrı 25.01.2022
163 Yoğun Kar ve Aşırı Soğuklardan da Dayanışma ile Korunabiliriz 24.01.2022
164 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
165 Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz! 20.01.2022
166 TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 20.01.2022
167 TTB, Adalet Bakanlığı ile HSK’den Sağlık Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasını İstedi 18.01.2022
168 Pandemide Merak Ettiklerimiz #38 - Gül Pamukçu Günaydın ile Omicron Sürecinde Okullar ve Çocuk Sağlığı 18.01.2022
169 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! 18.01.2022
170 2022 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 18.01.2022
171 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı: Haklarımızı Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Kararı Alındı 17.01.2022
172 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
173 STED’in Kasım-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı 15.01.2022
174 KESK ve SES’ten TTB’ye Destek ve Dayanışma Ziyareti 14.01.2022
175 TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz 14.01.2022
176 TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir 13.01.2022
177 Sağlık Çalışanlarının Omicron Sürecinde Korunmasına Yönelik Bilgi Notu 12.01.2022
178 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VII 12.01.2022
179 Hastanemi Kapama Platformu, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi Önünden Seslendi: “Kapatılan Hastaneler Açılmalı, Şehir Hastaneleri Kamulaştırılmalı” 11.01.2022
180 Temmuz-Ağustos 2021 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu 10.01.2022
181 “Hekimler Arasında Tükenmişlik Durumu ve İlişkili Faktörler” Raporu Yayımlandı 10.01.2022
182 Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz 09.01.2022
183 2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi 07.01.2022
184 TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz! 07.01.2022
185 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden HDP’ye Ziyaret 07.01.2022
186 Omicron Varyantı, Çocuklar ve Okullar 06.01.2022
187 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden İyi Parti’ye Ziyaret 06.01.2022
188 Cezaevlerinde Hasta Yakınları Olan Ailelerden TTB’ye Ziyaret 06.01.2022
189 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
190 Pandemide Merak Ettiklerimiz #37 - Tayyar Şaşmaz ile Omicron Sonrası Aşı Programı 05.01.2022
191 Hekimler Bordrolarını Faks Çekti: Çalışma Şartlarını İyileştirecek Bir Düzenleme Derhal Meclis Gündemine Alınmalı! 05.01.2022
192 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden TBMM’ye Ziyaret 05.01.2022
193 TTB ve Tabip Odaları, Talepleri İçin Hekim Milletvekilleri ile Buluştu 04.01.2022
194 İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 03.01.2022
195 Yaşamsal Önemdeki İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Temini İçin Gerekli Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 03.01.2022
196 Yeni Bir Yıla Girerken… 31.12.2021
197 TTB Pandemi Bülteni #19 - Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı? 29.12.2021
198 TTB’den TDB’ye Ziyaret 29.12.2021
199 TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu Kuruldu 29.12.2021
200 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-VI 28.12.2021
201 Pandemide Merak Ettiklerimiz #36 - Nasır Nesanır ile Omicron Varyantı 28.12.2021
202 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Turkovac Soruları ve Uyarıları 28.12.2021
203 VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Nisan 2022’de Diyarbakır’da 27.12.2021
204 2022 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 24.12.2021
205 2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 24.12.2021
206 Hukuki Mücadele Sonuç Verdi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Eğitim Sorumluluğu Görevine İadesine Karar Verildi 24.12.2021
207 Veteriner Hekimler Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 23.12.2021
208 TTB’den TBB’ye Ziyaret 23.12.2021
209 TTB’den TEB’e Ziyaret 23.12.2021
210 TTB’den Haber-Sen’e Ziyaret 23.12.2021
211 TTB’den Mülkiyeliler Birliği’ne Ziyaret 23.12.2021
212 Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile İlgili Tüm Bilimsel Verileri İvedilikle Paylaşmasını Bekliyoruz 22.12.2021
213 Pandemide Merak Ettiklerimiz #35 - Esin Davutoğlu Şenol ile Omicron Varyantı ve Hatırlatma Dozları 22.12.2021
214 TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam! 21.12.2021
215 TTB, Metin Lokumcu Davası’nı Takip Etti: Adalet Mücadelesi Sürecek! 21.12.2021
216 Son Kullanma Tarihi Geçtiği İddia Edilen COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Notu 19.12.2021
217 KESK’ten TTB’ye Ziyaret 17.12.2021
218 Pandemide Merak Ettiklerimiz #34 - Tomris Cesuroğlu ile COVID-19’a Yönelik Stratejiler 17.12.2021
219 Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden TTB’ye Ziyaret 16.12.2021
220 “Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız... 15.12.2021
221 G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi, Hakkımızı Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek! 15.12.2021
222 Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor 15.12.2021
223 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2 14.12.2021
224 TTB Heyeti Osmaniye’de Şiddete Uğrayan Hekimin Yanındaydı: “Hazırladığımız Yasa Tasarısı Hayata Geçene ve Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz” 14.12.2021
225 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki 14.12.2021
226 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu 14.12.2021
227 Topluma Çağrımızdır 14.12.2021
228 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu 13.12.2021
229 Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz! 13.12.2021
230 SDD İnsan Hakları Ödülü Dünya İnsan Hakları Günü’nde TTB’ye Verildi 11.12.2021
231 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
232 TTB, SES, İHD ve TİHV’den COVID-19 Pandemisindeki Sağlık ve Yaşam Hakkı İhlallerinden Sorumlu Bakanlar ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 10.12.2021
233 Sağlık Bakanlığı’nın 6 Maddelik Genelgesine TTB’den 6 Maddelik Cevap 09.12.2021
234 José Marti Küba Dostluk Derneği’nden TTB’ye Ziyaret 09.12.2021
235 Tedavi Hizmetlerinin Aksamaması için Tıbbi Malzemeler Konusunda Acilen Gereken Önlemler Alınmalıdır 09.12.2021
236 Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor 08.12.2021
237 Beyaz Forum Sonuç Raporu Yayımlandı: Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! 08.12.2021
238 Pandemide Merak Ettiklerimiz #33 - Mine Sorgun ile COVID-19’un Nörolojik Etkileri 07.12.2021
239 Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır 07.12.2021
240 VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 31 Aralık 2021 06.12.2021
241 Pandemide Merak Ettiklerimiz #32 - Sevcan Karakoç ile COVID-19’un Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi 06.12.2021
242 Yönetememe Krizi Sürüyor: Sağlık Bakanı’nı Yapılmayan Zam Hakkında Açıklamaya Davet Ediyoruz 05.12.2021
243 İzmir Sağlık Platformu Tarafından Düzenlenen “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!” Mitingi İzmir’de Gerçekleşti 05.12.2021
244 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz 03.12.2021
245 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bir Bakış ve Kritik Öneriler 03.12.2021
246 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Değiştirilmek İstenmesine Yönelik Açıklama 03.12.2021
247 İktidarın İş Barışını Bozan, Adaletsiz Ücretlendirme ve Ayrıştırıcı Uygulamalarını Kabul Etmiyoruz. Sağlık Emekçilerinin Yapacağı Eylem ve Etkinlikleri Destekliyoruz 03.12.2021
248 Türk Tabipleri Birliği Olarak Başlatılan Mücadele Sonuç Veriyor 02.12.2021
249 Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 28.11.2021
250 “Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!” 26.11.2021
251 “Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!” 25.11.2021
252 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
253 Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir Politikası, Bilimin ve Halk Sağlığı İlkelerinin Çiğnenmesidir 25.11.2021
254 “Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz! 24.11.2021
255 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 24.11.2021
256 Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! 24.11.2021
257 TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!” 23.11.2021
258 Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir 22.11.2021
259 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz! 19.11.2021
260 İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti 19.11.2021
261 TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz! 18.11.2021
262 TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi 18.11.2021
263 TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme 17.11.2021
264 Pandemide Merak Ettiklerimiz #31 - Bengi Başer ile COVID-19’un Kalp Sağlığına Etkisi 16.11.2021
265 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet! 16.11.2021
266 TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz! 16.11.2021
267 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza! 15.11.2021
268 TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti 12.11.2021
269 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Proje Finansmanı Kesintilerinin Döner Sermayeden Ayrılması, TTB’nin İtirazı Üzerine Hukuka Aykırı Bulundu 12.11.2021
270 TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti 12.11.2021
271 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! 11.11.2021
272 DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir! 11.11.2021
273 TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti 11.11.2021
274 TTB Pandemi Bülteni #18 - Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri 10.11.2021
275 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
276 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2021
277 TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti 09.11.2021
278 Pandemide Merak Ettiklerimiz #30 - Nurdan Köktürk ile Post-COVID 09.11.2021
279 TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı 08.11.2021
280 Arşiv Araştırmalarının Hekimlerin Çalışma Hakkını İhlal Etmesine İlişkin TTB’den İçişleri Bakanlığına Yazı 08.11.2021
281 TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti 05.11.2021
282 Prof. Dr. Nusret Fişek, “COVID-19 Aşılaması ve Eşitsizlikler” Etkinliği ile Anıldı 05.11.2021
283 TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti 04.11.2021
284 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz! 03.11.2021
285 TTB’den Asistan Hekimlerin Çalışma Koşulları ile İlgili Tıp Fakülteleri Dekanlıklarına Yazı 02.11.2021
286 Asistan Hekimlerin Nöbetleri Hakkında Dekanlıklara ve Başhekimliklere Vermesi İçin Dilekçe Örneği Hazırlandı 02.11.2021
287 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2021
288 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
289 TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti 28.10.2021
290 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın 28.10.2021
291 TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 27.10.2021
292 Pandemide Merak Ettiklerimiz #29 - Ahmet Soysal ile Salgının Ekolojik Boyutu 27.10.2021
293 TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz 27.10.2021
294 TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu 27.10.2021
295 TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti 27.10.2021
296 Mülkiyeliler Birliği’nden TTB’ye Ziyaret 26.10.2021
297 TTB, Sağlık Bakanlığına Bir Kez Daha Sordu: Asistan Hekimlerin Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi İçin Bir Planlamanız Var mı? 26.10.2021
298 Asistan Hekimlerin Eylemleri Sürüyor: Kaza Değil Cinayet! 26.10.2021
299 Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu 26.10.2021
300 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti 26.10.2021
301 Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 26.10.2021
302 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek Derhal Serbest Bırakılmalıdır 25.10.2021
303 Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor! 25.10.2021
304 TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti 23.10.2021
305 Pandemide Merak Ettiklerimiz #28 - Kubilay Yalçınkaya ile Pandemide Sağlık Emek Rejimi 22.10.2021
306 TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti 22.10.2021
307 Gebelik Öncesi, Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Aşılanma Önerisi Doğru Ancak Geç Kalınmış Bir Karardır 21.10.2021
308 TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti 21.10.2021
309 TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 20.10.2021
310 TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti 20.10.2021
311 “COVID-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu” Yayımlandı 19.10.2021
312 TTB, HPV Aşılarının Ulusal Aşı Takvimine Eklenmesini İstedi 19.10.2021
313 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti 17.10.2021
314 Dr. Şeyhmus Gökalp’in Yargılanmasına Devam Edildi: Dava, Karar Duruşması İçin 19 Kasım’a Ertelendi 15.10.2021
315 7. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde TTB’ye Özel Onur Ödülü Verildi 15.10.2021
316 TTB Pandemi Bülteni #16 – Salgın Yönetiminde Veri Paylaşımının Önemi 14.10.2021
317 Pandemide Merak Ettiklerimiz #27 - Emrah Kırımlı ile Salgın Sürecinde Birinci Basamakta Ertelenen Sağlık Hizmetleri 13.10.2021
318 Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz 12.10.2021
319 Sağlıksızlığa Yol Açan Yoksullukla Mücadele Etmek Suç Değildir, Önceki Dönem Başkanlarımızdan Dr. M. Selim Ölçer’in Yanındayız 12.10.2021
320 Sayıştayın Tespitleri Yetmez; Sorumlular Yargılanmalı, Zarar Tahsil Edilmelidir 12.10.2021
321 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir 11.10.2021
322 TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir! 11.10.2021
323 10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 10.10.2021
324 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı 09.10.2021
325 TTB’den “18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?” Değerlendirmesi 08.10.2021
326 TTB, Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin Hazırladığı Kanun Teklifini TBMM’ye İletti 07.10.2021
327 Hekimlerin MHRS Randevu Süreleri Hakkında Kamu Hastanelerinin Başhekimliklerine Vermesi İçin Dilekçe Örneği Hazırlandı 07.10.2021
328 Pandemide Merak Ettiklerimiz #26 - Tayyar Şaşmaz ile Salgın Sürecinde Tıp Eğitimi 07.10.2021
329 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Ocak-Şubat 2022 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri-V 07.10.2021
330 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Önemli Duyuru: Tütün Firması Destekli Proje Durdurulmalıdır 06.10.2021
331 Ölümünün Üçüncü Yılında Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Saygıyla Anıyor, Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadele Edeceğimizi Hatırlatıyoruz! 02.10.2021
332 TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim! 01.10.2021
333 Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Hazırladığı “Kara Rapor 2021” Yayımlandı 01.10.2021
334 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yargılanmasına Devam Edildi: Söz Özgür, İnsan Özgür Olana Kadar Mücadeleye Devam! 30.09.2021
335 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, Pratisyen Hekimler Kolu Sekreterimiz Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Kaybettik 30.09.2021
336 7 Ekim’de Gerçekleşecek Eylemlerinde İstanbul Aile Hekimliği Platformunun Yanındayız 30.09.2021
337 TTB’den Bazı Medya Kuruluşlarında Yer Alan Haberlerle İlgili Açıklama 29.09.2021
338 TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları 29.09.2021
339 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup ve Çağrı 29.09.2021
340 Üniversiteler Pandemi Tedbirleri Alınmadan Açıldı, Açılmaya Devam Ediyor 27.09.2021
341 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 27.09.2021
342 Pandemide Merak Ettiklerimiz #25 - Esin Davutoğlu Şenol ile Salgın Sürecinde Grip Aşıları 27.09.2021
343 TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu’ndan Okullarda Üçüncü Hafta Değerlendirmesi 25.09.2021
344 TTB, Ataması Yapılmayan ya da Geciktirilen Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri İçin Sağlık Bakanlığı ile Görüştü 24.09.2021
345 Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım! 23.09.2021
346 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Keyfi, Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir! 23.09.2021
347 Bilim İnsanlarını, Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Davet Ediyoruz! 23.09.2021
348 Pandemide Merak Ettiklerimiz #24 - Nilgün Toker ile Aşı Karşıtlığı 23.09.2021
349 Çocuklarda COVID-19 ve Aşılama 21.09.2021
350 TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu’ndan CHP’ye Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Sunumu 21.09.2021
351 EMEP’ten TTB’ye Ziyaret 17.09.2021
352 Mecburi Hizmet Atamalarında Yapılan Uygulamalar Çalışma Hakkına ve Kamu Yararına Aykırıdır 16.09.2021
353 TTB Pandemi Bülteni #14 - Aşı Reddi ve Tereddüdü: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu? 15.09.2021
354 Pandemide Merak Ettiklerimiz #23 - Ergin Çiftçi ile 12 Yaş Üstü Çocukların Aşılanması 14.09.2021
355 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Randevu Aralığının Beş Dakikaya Düşürülmesi Tıbbi Uygulama Hataları ve Şiddet Doğurur 14.09.2021
356 Okulların İlk Haftası Geride Kalırken, Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitimin Sürekliliği İçin Düzenlemeler Yapılması Şarttır 12.09.2021
357 Çağdaş, Laik, Demokratik ve Eşit Bir Ülke İçin Tüm Darbelerin Karşısındayız 12.09.2021
358 Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Sessiz Kalınması Pandemiyle Mücadelede Samimiyetsizliğin Göstergesidir 11.09.2021
359 Bursa Tabip Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin’i Yitirdik 11.09.2021
360 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz! 08.09.2021
361 Pandemide Merak Ettiklerimiz #22 - Aslı Davas ile Salgında Gebelerin Aşılanması 08.09.2021
362 Deva Partisi’nden TTB’ye Ziyaret 07.09.2021
363 TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi 07.09.2021
364 Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 04.09.2021
365 TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor 04.09.2021
366 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - IV 04.09.2021
367 Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi 03.09.2021
368 Meslektaşlarımıza Yönelik OHAL Rejiminin Devamı Niteliğindeki Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin! 02.09.2021
369 İzmir’de Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi Açıldı 02.09.2021
370 TTB Pandemi Bülteni #13 - Okullar Açılırken 01.09.2021
371 Pandemide Merak Ettiklerimiz #21 - Arif Müezzinoğlu ile Salgında İşçi Sağlığı ve Güvenliği 01.09.2021
372 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Kampı Sona Erdi 01.09.2021
373 Barış Olmadan Sağlık Olmaz 01.09.2021
374 Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nden TTB’ye Yaşam Boyu Onur Ödülü 30.08.2021
375 Haklarımız İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 30.08.2021
376 Sağlıkta Şiddete de, Göz Yumanlara da Artık Yeter! 26.08.2021
377 TTB Bozkurt, Çatalzeytin, Ayancık, Şenpazar, Azdavay İlçeleri Sel Felaketi Değerlendirme Raporu Yayımlandı 26.08.2021
378 Toplu Sözleşme Kararlarını Kabul Etmiyor, Bir Günlük Hizmet Üretmeme Eylemini Destekliyoruz 26.08.2021
379 Pandemide Merak Ettiklerimiz #20 - Güçlü Yaman ile Pandemide Fazladan Ölümler 24.08.2021
380 TTB, Pandeminin Seyri ve Dördüncü Doz Aşı Randevularının Yarattığı Kaygıları Görüşmek Üzere Sağlık Bakanlığından Randevu İstedi 24.08.2021
381 COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 21.08.2021
382 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına Almak İsteyen Düzenlemeler Geri Çekilsin! 21.08.2021
383 TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı 20.08.2021
384 TTB Pandemi Bülteni #12 - Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız? 18.08.2021
385 Pandemide Merak Ettiklerimiz #19 - Haluk C. Çalışır ile Pandemide Havalandırmanın Önemi 17.08.2021
386 ASM Çalışanları İş Bıraktı: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilene Kadar Mücadeleye Devam! 16.08.2021
387 Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor? 16.08.2021
388 Sağlık Bakanlığı’nı, Toplum Sağlığını Öncelemeye ve Şeffaflığa Bir Kez Daha Davet Ediyoruz 16.08.2021
389 TTB, Eğitim Emek Örgütleri ve Velilerden Çağrı: Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Şart! 13.08.2021
390 Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu 13.08.2021
391 Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek Mücadelesinin Yanındayız 13.08.2021
392 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Göçmenlerin Sağlık Haklarına Ulaşımı Sağlanmalı, Atılan Adımlar Kamuoyu ile Paylaşılmalıdır 12.08.2021
393 TTB’den RTÜK’e Yazı: Aşı Karşıtlığını ve Tereddüdünü Artıran Programlar Denetlenip Gereği Yapılmalıdır 12.08.2021
394 Sağlık Çalışanlarının İzinlerini Pandemi Fırsatçılığıyla Kaldırmak, Hukuk ve Bilim Dışıdır 10.08.2021
395 Pandemide Merak Ettiklerimiz #18 - Aslı Davas ile Pandemide Kadın Sağlığı 10.08.2021
396 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” Kitabının İkinci Baskısı Yayımlandı 09.08.2021
397 TTB ve Muğla Tabip Odası’ndan Yangın Değerlendirmesi: Yönet(e)meme Salgında Olduğu Gibi Yangınlarda da Görülüyor 09.08.2021
398 TTB Bakanlıklardan Hekimlerin Yurtdışında Aşı Kartı/Aşı Pasaportu Gerekçesiyle Yaşadıkları Sorunların Giderilmesini İstedi 06.08.2021
399 Orman Yangınlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu 05.08.2021
400 TTB ve Tabip Odalarından Çağrı: COVID-19 Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır, Yaşamak ve Yaşatmak İçin Aşılanalım 05.08.2021
401 Biz Hekimler Bilime ve Aşıya Güveniyoruz, Siz de Güvenin! 04.08.2021
402 TTB Pandemi Bülteni #11 - COVID-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır 04.08.2021
403 Pandemide Merak Ettiklerimiz #17 - Melek Demir ile PCR Testleri 04.08.2021
404 Muğla ve İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 04.08.2021
405 TTB Artvin İli Arhavi İlçesi Sel Felaketi Raporu 03.08.2021
406 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Toplumsal Bağışıklık İçin; Tedirgin Olma, Aşı Ol! 03.08.2021
407 Adana-Merkez, Feke, Karaisalı, Kozan, Aladağ, Ceyhan İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 02.08.2021
408 TEBRP Veri Tabanı TTB Üyesi Hekimlerin Kullanımına Açıldı 02.08.2021
409 TTB’den Tıp Fakülteleri Dekanlarına “Hekimlik Andı” Yazısı 02.08.2021
410 Manavgat/Antalya Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 01.08.2021
411 SES’in Önceki Dönem Başkanlarından Dr. Köksal Aydın Ölümünün 3. Yıldönümünde Anıldı 31.07.2021
412 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir! 30.07.2021
413 Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü 29.07.2021
414 KESK’ten TTB’ye Ziyaret 29.07.2021
415 TTB Pandemi Bülteni #10 - Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu 28.07.2021
416 Pandemide Merak Ettiklerimiz #16 - Nasır Nesanır ile Delta Varyantı 28.07.2021
417 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
418 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden TTB’ye Basın Özgürlüğü Ödülü 27.07.2021
419 Bilimsel Yolla Pandemiyi Kontrol Etmek Mümkün! İktidar Pandemiyi Yönetmiyor, Ölümlere Neden Oluyor 26.07.2021
420 Tıp Dünyası E-Dergi’nin Temmuz-Eylül 2021 Sayısı Yayımlandı 26.07.2021
421 Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı 19.07.2021
422 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - III 17.07.2021
423 Canlıların Yaşamları Ranta Tercih Edildiğinde, Sel Kaynaklı Ölümlerin Önlenebilmesi Mümkündür 16.07.2021
424 OHAL Değil! Demokrasi İstiyoruz! 16.07.2021
425 TTB’den YÖK’e “Hekimlik Andı” Yazısı: Soruşturma Açılmalı ve Ant Tekrarlatılmalıdır 15.07.2021
426 TTB Pandemi Bülteni #9 - Türkiye Verileriyle Türkiye’yi Konuş(a)mamanın Dayanılmaz Ağırlığı 14.07.2021
427 Pandemide Merak Ettiklerimiz #15 - Nilgün Toker ile Aşı Tereddüdü ve Karşıtlığı 14.07.2021
428 Salgın ile Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir 14.07.2021
429 Pandemide Merak Ettiklerimiz #14 - Tayyar Şaşmaz ile 1 Temmuz’da Başlayan Açılma Süreci 12.07.2021
430 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 08.07.2021
431 TTB Pandemi Bülteni #8 - Pandemi Dönemi COVID-19 Dışı Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 07.07.2021
432 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Başhekime Tanınan Eğitim Sorumlusu Görevlendirme Yetkisi TTB’nin İtirazı Üzerine Mahkemece Hukuka Aykırı Bulundu 06.07.2021
433 TTB’nin “Tedirgin Olma Aşı Ol” Çağrısı Kamu Spotu Olarak Ulusal ve Yerel Radyolarda 06.07.2021
434 TTB ve Tabip Odalarında Çalışan Kadınların 8 Mart Günü Ücretli İzinli Sayılması Önergesi TTB 73. Kongresi’nde Kabul Edildi 06.07.2021
435 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
436 TTB 73. Kongresi’nde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi Oybirliği ile Kabul Edildi 05.07.2021
437 TTB 73. Büyük Kongresi Yapıldı: “Kapitalizme, Ekolojik Yıkıma, Pandemilere Karşı Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Örgütlüyoruz” 04.07.2021
438 Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor 03.07.2021
439 Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında 02.07.2021
440 Pandemide Merak Ettiklerimiz #13 - Ejder Yıldırım ile Salgının Yarattığı Ruhsal Etkiler 02.07.2021
441 Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! 02.07.2021
442 TTB’den KESK’in Yeni Yönetimine Ziyaret 02.07.2021
443 Sağlık Bakanlığı Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Aşı Konusunda Toplumu Bilgilendirmelidir 01.07.2021
444 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Aşı Bilgilendirme ve Onam Formları, Endişeleri Giderecek Biçimde Düzenlenmelidir 30.06.2021
445 TTB Pandemi Bülteni #7 - Pandemide Sağlık Emekçilerinin Sömürülen Emeği 30.06.2021
446 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Doğu Duvarı” Adlı Eseriyle Faris Kuseyri’ye Verildi 29.06.2021
447 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Varyantlara Karşı Etkililiği Kanıtlanmış Hatırlatıcı Doz Aşı Çağrısı 29.06.2021
448 Pandemide Merak Ettiklerimiz #12 - Levent Akyıldız ile Salgın Sürecinde Ortaya Çıkan Varyantlar 29.06.2021
449 Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır! 29.06.2021
450 Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür 28.06.2021
451 Sağlık Bakanlığı Açıkladığı COVID-19’a Bağlı Resmi Ölüm Rakamlarının Gerçeği Yansıtmadığını Kabul Etmiştir 25.06.2021
452 Toplum ve Hekim Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2021 Sayısı Yayımlandı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri - II 25.06.2021
453 Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 25.06.2021
454 Avrupa Tıp Örgütleri’nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Çağrısı 24.06.2021
455 TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı 24.06.2021
456 Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır 24.06.2021
457 TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı 23.06.2021
458 TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi 23.06.2021
459 Pandemide Merak Ettiklerimiz #11 - Raşit Tükel ile Salgın Döneminde Yaşanan Ruhsal Sorunlar 23.06.2021
460 Tabip Odası Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı: Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 23.06.2021
461 Haber-Sen’den TTB’ye Ziyaret 22.06.2021
462 YKS’ye Girecek Adayların Salgından Etkilenmemelerine Yönelik Önlemler 22.06.2021
463 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Şiddeti Uygulayanların Yargılanma Süreçlerinde Azami Özen Gösterilmesini İstiyoruz 22.06.2021
464 Pandemide Merak Ettiklerimiz #10 - Emrah Kırımlı ile Aşılama Sürecinde Aile Sağlığı Merkezleri 22.06.2021
465 “Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı 21.06.2021
466 Dr. İlhan Diken Aramızdan Ayrılışının Yedinci Yılında Mezarı Başında Anıldı 19.06.2021
467 TTB Merkez Konseyi, Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü: Sağlık Alanında Var Olan Eşitsizlikler Pandemide Daha da Derinleşti 19.06.2021
468 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Türkiye Karanlık Gidişe Mahkûm Değildir! 18.06.2021
469 TTB’den Üniversitelere Arşiv Araştırmasında Yasaya Uyma Çağrısı 18.06.2021
470 HDP’yi Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz 18.06.2021
471 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan “Aşı Olma Sorumluluğu” Paneli: Tereddütlerin ve Karşıtlıkların Giderilmesi Zorunludur 17.06.2021
472 TTB Pandemi Bülteni #5 – COVID-19 Aşı Dayanışma Çağrısı 16.06.2021
473 Pandemide Merak Ettiklerimiz #9 - Tayyar Şaşmaz ile Aşılama Çalışmaları 16.06.2021
474 Aidat ve Birlik Keseneği Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayımlandı 14.06.2021
475 Pandemide Merak Ettiklerimiz #8 - Aslı Davas ile Salgın Sürecinde Filyasyon 14.06.2021
476 TTB’den Yurtbaşı Köyüne Ziyaret 11.06.2021
477 COVID-19 Aşısı ve Bağışıklama Raporu Yayımlandı 10.06.2021
478 TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı 09.06.2021
479 Pandemide Merak Ettiklerimiz #7 - Ecehan Balta ile COVID-19 Döneminde Gündelik Yaşam 09.06.2021
480 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına Başvuran Meslektaşlarımızın Atamaları Derhal Yapılmalıdır 07.06.2021
481 Pandemide Merak Ettiklerimiz #6 - Tomris Cesuroğlu ile Salgın Sürecinde Okulların Kapatılması 07.06.2021
482 COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Ekolojik Yıkım: “Bilimsel, Hukuksal ve Toplumsal Düzeyde Direnmek Her Zamankinden Daha Önemli” 07.06.2021
483 Sağlıklı Doğada Yaşam Hakkımızı Savunmaya Devam Edeceğiz 05.06.2021
484 TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti 04.06.2021
485 ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır 04.06.2021
486 COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz 04.06.2021
487 TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk 02.06.2021
488 Pandemide Merak Ettiklerimiz #5 - Mehmet Zencir ile İktidarın ’Kontrollü Açılma’ Kararları 02.06.2021
489 “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı 01.06.2021
490 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” Panelinde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” Çağrısı 01.06.2021
491 Pandemide Merak Ettiklerimiz #4 - Dinçer Demirkent ile Pandemi Döneminde Hak İhlalleri 31.05.2021
492 ”Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?” Tutum Belgesi 31.05.2021
493 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Tütünü Bırakmaya Söz Verin, Karar Verin. Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2021
494 Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz 29.05.2021
495 Sağlıkta Her Geçen Gün Artan Şiddete Karşı Sağlık Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz 28.05.2021
496 SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak! 27.05.2021
497 TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı 26.05.2021
498 Pandemide Merak Ettiklerimiz #3 - Ali Rıza Güngen ile İktidarın Pandemideki Ekonomi Politikası 26.05.2021
499 Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır 26.05.2021
500 SES Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasına Ortak Tepki: Emek, Demokrasi ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Engellenemez! 25.05.2021
501 TTB ve KESK’ten İkizdere Direnişi’ne Ziyaret: “Bu Bir Yaşam Hakkı Mücadelesi” 24.05.2021
502 TTB’nin “Pandemide Merak Ettiklerimiz” Programları Başladı 24.05.2021
503 “Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir 21.05.2021
504 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2021 Yılı Başvuru Süreci Başladı 21.05.2021
505 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesinin Fesih Kararını Mahkeme İptal Etti 20.05.2021
506 TTB, Artırımlı Nöbet Ücretlerinin İadesinden Vazgeçilmesi Talebini Sağlık Bakanlığı’na İletti 20.05.2021
507 Pandemi Bülteni #1 - Salgında Önlenebilir Ölümler 19.05.2021
508 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlarız 19.05.2021
509 Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor 18.05.2021
510 60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi 17.05.2021
511 “Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ile Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Temel Kavramlar, Yapılar Bilgi Paylaşımı- 1” Eğitimi Yapıldı 17.05.2021
512 Hastanede Mesai Takibi İçin Fotoğraf Çekme Uygulaması İptal Edildi 17.05.2021
513 TTB’den Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Daimi Hekimler Komitesi’ne Mektup: İsrail’in Saldırıları İnsani Felakete Yol Açıyor 15.05.2021
514 Emeğimizin Sömürülmediği Sağlık ve Umut Dolu Bayramlar Dileğimizle... 13.05.2021
515 Dünya Ebe ve Hemşireler Haftası’nı Kutlarız 12.05.2021
516 TTB İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İşlemine Karşı Dava Açtı 11.05.2021
517 Türk Tabipleri Birliği’nden WMA ve CPME’ye Çağrı: Patent Kaldırılmalı! 11.05.2021
518 Bakanlık Hidroksiklorokin’le İlgili Sorulara Cevap Vermek İçin Neyi Bekliyor? 11.05.2021
519 Aç-Kapa Politikaları ile Salgınla Mücadele Olmaz; Çarklar Dönerken Bulaş Zinciri Kırılamaz! 10.05.2021
520 İkizdere’den Elinizi Çekin! 09.05.2021
521 TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri Alalım, Çocuklar İçin Okulları Açalım! 07.05.2021
522 Tıp Dünyası E-Dergi’nin Nisan-Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı 07.05.2021
523 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Hekim Atamalarında Uygulanması 05.05.2021
524 ‘Hekimin İstifa Hakkı’ Hukuki Görüş Metni 05.05.2021
525 Toplum ve Hekim Dergisi’nden Yeni Sayı: COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri Dosyası 03.05.2021
526 Tüm Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs Emek Bayramı Kutlu Olsun: 1 Mayıs’ta Umut Yan Yana 01.05.2021
527 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
528 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
529 Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! 28.04.2021
530 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Uzatıldı 28.04.2021
531 TTB’den Hayatı Değil Çarkları Durdurma Çağrısı: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil! 27.04.2021
532 Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu Yayımlandı 24.04.2021
533 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2021
534 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
535 Türkiye’de Hekimlik Mesleğini Tehdit Eden Koşulları Konu Alan TTB Makalesi, WMJ Son Sayısında Yayımlandı 21.04.2021
536 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2021 Programını Açıkladı: Umut Yan Yana! 21.04.2021
537 Aşı Yok Randevu Yok, Algı Yönetimi Var 20.04.2021
538 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin 2020 Yılı Dayanışma Ödülü Tüm Sağlık Emekçileri Adına TTB’ye Verildi 20.04.2021
539 TTB’nin Talebiyle Hekim Milletvekilleri Bakanlara Meslek Hastalığı ve Vazife Malullüğüne İlişkin Soru Önergeleri Sundu 20.04.2021
540 Pandemi ve Kadın Çalıştayı Ön Raporu Yayımlandı 20.04.2021
541 TTB Pandemi Çalışma Grubu Kuruldu 19.04.2021
542 Dr. Ersin Arslan Ölümünün Dokuzuncu Yılında Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 16.04.2021
543 Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kapatılamaz! 16.04.2021
544 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan “Pandemide Şiddet” Paneli 15.04.2021
545 Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik: Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! 15.04.2021
546 TTB’den Emek-Meslek Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partilere Ziyaret 14.04.2021
547 Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Yapılan Sözel ve Psikolojik Şiddeti Kınıyoruz 13.04.2021
548 15 Nisan’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın, Bütün İllerde Sağlık Müdürlüklerinin Önündeyiz: Yaşam Hakkından Vazgeçmiyoruz! 12.04.2021
549 TTB’den “Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı” Sempozyumuna Katkı Sunanlara Plaket 09.04.2021
550 İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır: “Yanlış Sağlık Politikalarında Israr, Sosyal Cinayettir!” 09.04.2021
551 Halktan Gizlediğiniz Nedir? Şehir Hastanelerinde Neler Oluyor? 07.04.2021
552 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
553 Bakan Selçuk’u Tüm Sağlık Çalışanlarından Özür Dilemeye ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz 03.04.2021
554 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2021
555 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor 31.03.2021
556 Pandemide Şehir Hastaneleri Anketi: Son Katılım Tarihi 15 Nisan 31.03.2021
557 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+ ve Gökkuşağı Temalı Tanıtım Kararlarına İlişkin TTB’den Açıklama 30.03.2021
558 TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirme Raporu Yayımlandı 29.03.2021
559 TTB Merkez Konseyi ile Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetici ve Aktivistleri Eskişehir’de Bir Araya Geldi 29.03.2021
560 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
561 Salgın Yönetilemiyor, Önlenebilir Ölümleri Engellemeyenler İstifa Etsin 26.03.2021
562 MBYS Hasta Veri Girişi Hakkında Üyelere Duyuru 26.03.2021
563 Yaşamın Vazgeçilmezi: Su 22.03.2021
564 “Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz” Sempozyumu Sona Erdi 22.03.2021
565 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
566 TTB’nin Başvuruları Sonucu YÖK, Adaletsiz Yatay Geçişler İçin Suç Duyurusunda Bulundu 19.03.2021
567 Dr. Ata Soyer Aramızdan Ayrılışının 8. Yılında Anıldı 19.03.2021
568 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a Soruyoruz! 19.03.2021
569 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Değerlendirmesi 18.03.2021
570 İnsan Hakları Savunucusu Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir 17.03.2021
571 Unutulmaz Sağlıkçılar Korusu Sertifika Töreni Yapıldı 17.03.2021
572 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Bakanlık Önündeydi: Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde 15.03.2021
573 TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 14.03.2021
574 TTB ve İTO’dan Taksim Cumhuriyet Anıtı Töreni: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anıldı, Mücadele Sözü Verildi 14.03.2021
575 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Kapsamında Bursa’da Hekimlerle Buluşma 13.03.2021
576 TTB, İTO ve İBB’den Tıp Haftası Etkinliği: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anısına Sağlık Çalışanları Parkı ve Anıt Yapılacak 12.03.2021
577 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu 12.03.2021
578 Pandemide Yitirilen Sağlık Çalışanları Birçok İlde Anıldı: Daha Fazla Kayıp Olmaması İçin Toplumsal Sağlık, Demokrasi ve Adalet İstiyoruz 12.03.2021
579 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 1. Yıl Değerlendirmesi: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Dayanışma! 11.03.2021
580 İstifa Yasak Değildir! 10.03.2021
581 YÖK Bilim İnsanlarının ve TTB’nin Uyarılarına Sessiz Kalamadı, Adrese Teslim İlanlarla İlgili Yönetmelik Yayımladı 10.03.2021
582 Dr. Esat Ülkü Fotoğraf Sergisi Aydın’da Açıldı 10.03.2021
583 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
584 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı 08.03.2021
585 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
586 TTB Tıp Haftası Programını Açıkladı: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz! 05.03.2021
587 TTB, Birlikte Kullanım Sözleşmesi ve Asistan Hekimlerin Sorunları Hakkında YÖK ile Görüştü 04.03.2021
588 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur! 04.03.2021
589 Deva Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı’ndan TTB’ye Ziyaret 03.03.2021
590 CHP Milletvekili Turan Aydoğan’dan TTB’ye Ziyaret 03.03.2021
591 Sağlık Bakanlığı Eşitlik İlkesine Uygun ve Şeffaf Bir Aşılama Programı Uygulamalıdır 02.03.2021
592 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
593 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
594 TTB, Muayenehane Hekimlerinin Mali Mevzuatta Yaşadıkları Sorunlara Dair Vergi Denetim Kurulu ile Görüştü 26.02.2021
595 32. Gezici Eğitim Semineri: Pandemiye Sahadan Bakış, Yanıt Kapasitesini Geliştirme Dinamiklerinde Değişim 25.02.2021
596 Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı 25.02.2021
597 Cezaevinde İnsan Olmak Paneli: Cezaevleri Sorunu, Bir Halk Sağlığı Sorunudur 25.02.2021
598 TTB GYK Toplantısı Yapıldı: Gündem Pandemi ve 14 Mart Tıp Haftası 24.02.2021
599 Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020 23.02.2021
600 Halkevleri’nden TTB’ye Dayanışma Ödülü: Geleceğe Yönelik Umutlarımızı Koruyoruz, Mücadeleyi Sürdüreceğiz 22.02.2021
601 Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” Uyguladığı Üniversitelerdeki Sözleşme Dayatmasına Son Verilsin 22.02.2021
602 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
603 Sol Parti’den TTB’ye Ziyaret 19.02.2021
604 TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.02.2021
605 İnsana da Doğaya da Düşman Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin! 18.02.2021
606 TTB’den Bolu’da ”Birlikte Kullanım Sözleşmesi” Dayatılan Hekimlere Destek 17.02.2021
607 Aşı Hakkında Merak Edilenler Konuşuldu: Aşı Miktarında Yetersizliğin ve Dağıtımında Adaletsizliğin Önüne Geçmek Zorundayız 16.02.2021
608 DTB, COVID-19’a Karşı Mücadelede Uluslararası İşbirliği Çağrısında Bulundu 16.02.2021
609 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirmesi: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Güçlü Olmadan Salgın Yönetilemez 11.02.2021
610 İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi 11.02.2021
611 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
612 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
613 Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız” 09.02.2021
614 TTB Merkez Konseyi, Mardin Tabip Odası Yöneticileri ile Buluştu 09.02.2021
615 Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 08.02.2021
616 Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük! 08.02.2021
617 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 08.02.2021
618 TTB Merkez Konseyi, Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü 08.02.2021
619 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
620 SODEV’in “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” TTB’ye Verildi: Tüm Sağlık Emekçileri ve Toplum Adına Mücadeleyi Sürdüreceğiz 06.02.2021
621 Yemek Sepeti İşçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz! 05.02.2021
622 Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde 05.02.2021
623 TTB Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası Yöneticileriyle Görüştü 05.02.2021
624 Tıp Dünyası E-Dergi Formatıyla Yayında: “Hem Yeniden Hem de Yeni Bir Merhaba Bu” 04.02.2021
625 SODEV’in “İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü” Tüm Sağlık Çalışanlarını Temsilen TTB’ye 04.02.2021
626 TTB Merkez Konseyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Görüştü 03.02.2021
627 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Beraat Ettiği Davada Tekrar Yargılanmaya Başladı: Haklarımız İçin Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz 03.02.2021
628 Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez! 03.02.2021
629 Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı 01.02.2021
630 HDP’den TTB’ye Ziyaret 29.01.2021
631 Tekirdağ Sağlık Platformu’ndan Şehir Hastanesi Değerlendirmesi 29.01.2021
632 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
633 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
634 Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez 27.01.2021
635 Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 26.01.2021
636 Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal İhlaldir 25.01.2021
637 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
638 “TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır 23.01.2021
639 Tekirdağ Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Adil Yargılanma Hakkı Üzerinden Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
640 Balıkesir Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
641 Şırnak Tabip Odası ve SES Şırnak Şubesi: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 22.01.2021
642 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’ndan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 22.01.2021
643 Özlük Haklarını Talep Eden Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
644 TTB, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Görüştü 21.01.2021
645 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
646 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali İhsan Ökten’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 20.01.2021
647 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
648 TTB, Rusya Büyükelçiliği ile Görüşecek 18.01.2021
649 Muğla Tabip Odası: Tutuklama TTB’yi Yıpratmaya Yönelik Bir Çabadır, Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 15.01.2021
650 Gaziantep-Kilis Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Adil Yargılanma İsteği Anayasal Bir Haktır 15.01.2021
651 Hatay Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Haksız Tutukluluğu Sonlandırılmalıdır 15.01.2021
652 Çanakkale Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Arkasındayız 15.01.2021
653 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
654 Adana Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 14.01.2021
655 TTB-UDEK: Aşı Gelişmelerini Yakından İzleyecek, Gerektiğinde Yanlış Yönlendirmeler Konusunda Kamuoyunu Uyarmak Ödevini Eksiksiz Yerine Getireceğiz 14.01.2021
656 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
657 Edirne Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 13.01.2021
658 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
659 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
660 TTB’nin Uyarısı Sonuç Verdi: Başasistanlık Sözlü Sınavı Ertelendi 12.01.2021
661 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı: Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 12.01.2021
662 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
663 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
664 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Berna Arda’dan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
665 TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Sermet Koç’tan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup 11.01.2021
666 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
667 TTB Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu Kuruldu 11.01.2021
668 Mersin Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 10.01.2021
669 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
670 Bursa Tabip Odası: Hayali İfadelerle Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 08.01.2021
671 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası: Şeyhmus Gökalp Derhal Serbest Bırakılsın 08.01.2021
672 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
673 Manisa Tabip Odası: Hukuk, Vicdan ve Hakkaniyet Esas Alınmalı; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır 07.01.2021
674 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
675 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
676 TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı 05.01.2021
677 İşkence ya da Zalimce, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Fiil ve Muamelelerin Belgelenmesinde ve Bildirilmesinde Hekimlerin Yükümlülüğüne ilişkin DTB Kararı 04.01.2021
678 Antalya Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır! 04.01.2021
679 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
680 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
681 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
682 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
683 TTB’den Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Paneli: Biz Sağlıklı Olmalıyız ki Toplum Sağlıklı Olsun 29.12.2020
684 TTB, YÖK ve SBÜ’den Kadro İlanının İptalini Talep Etti 29.12.2020
685 TTB’den COVID-19 Meslek Hastalıkları Yasası Paneli: Biz, Bu Hakkı Kazanacağız 28.12.2020
686 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
687 Hekimlik Mesleği ve COVID-19’a İlişkin DTB Kararı 25.12.2020
688 TTB’den “İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri” Paneli 25.12.2020
689 TTB’den Acil Kullanım Onayı Paneli: Etkililik, Güvenlilik ve Kalite Olmazsa Olmaz 24.12.2020
690 TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın! 23.12.2020
691 Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Dayanışma Kartı Gönderildi 23.12.2020
692 Acil Kullanım Onayı Nedir? Ne Değildir? 23.12.2020
693 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
694 İstanbul Tabip Odası: TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 22.12.2020
695 2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 22.12.2020
696 2021 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 21.12.2020
697 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
698 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
699 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
700 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
701 Demokratik Alevi Dernekleri’nden TTB’ye Ziyaret 17.12.2020
702 TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’dan Direnen Sinbo İşçilerine Ziyaret 17.12.2020
703 TTB, Şeffaflık Ödülü’nü Aldı: “Ödülü Tüm Sağlık Emekçilerine Adıyoruz” 17.12.2020
704 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
705 DTB Başkanı, COVID-19 Mücadelesinin Bilimin Öncülüğünde Yürütülmesi Gerektiğini Belirtti 15.12.2020
706 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
707 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
708 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
709 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
710 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
711 VERBİS’e Kayıt Kılavuzu 14.12.2020
712 Pandemi Sürecinde Etik Tartışmalara Neden Olan İki Makalenin Araştırma ve Yayın Etiği Yönünden Değerlendirilmesi 14.12.2020
713 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
714 TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 10.12.2020
715 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
716 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yıllık İzin Yazısı 09.12.2020
717 Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden TTB’ye Şeffaflık Ödülü 09.12.2020
718 İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nden Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 09.12.2020
719 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
720 IRCT’den Sağlık Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Hemen Serbest Bırakılsın 08.12.2020
721 Tabip Odaları Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 08.12.2020
722 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı Düzenlendi 06.12.2020
723 IV. Kişisel Sağlık Verileri Kongresi 05.12.2020
724 Mülkiyeliler Birliği’nden TTB’ye Ödül 04.12.2020
725 DTB: Hekimlerin COVID-19’dan Gördükleri Zarar Hakkıyla Tazmin Edilmelidir 04.12.2020
726 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
727 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
728 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
729 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Deva Partisi’ne Ziyaret 01.12.2020
730 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
731 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
732 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
733 DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı Yapıyoruz 30.11.2020
734 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
735 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
736 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
737 TTB’den TMMOB ve DİSK’e ziyaret 27.11.2020
738 TTB’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Geçmiş Olsun Ziyareti 26.11.2020
739 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
740 Toplum ve Hekim’in Yeni Sayısı Yayımlandı 25.11.2020
741 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
742 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
743 DTB’den 30 Ekim’in “Uluslararası Hekimlik Günü” Olarak Benimsenmesi Kararı 23.11.2020
744 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
745 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
746 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
747 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Bir An Önce Serbest Bırakılsın 20.11.2020
748 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
749 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
750 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
751 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
752 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
753 Dr. Serdar Küni’ye hapis cezası: Evrensel etik değerlere dayalı tıp uygulaması cezalandırılamaz! 17.11.2020
754 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
755 TTB, Sağlık Bakanı’ndan randevu talep etti 16.11.2020
756 DTB, Gelecek Kuşakların Sağlıklı Bir Ortamda Yaşama Hakkına ilişkin tutum belgesini kabul etti 14.11.2020
757 TTB’den SES’in yeni yönetimine ziyaret 13.11.2020
758 CHP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
759 HDP’den TTB’ye ziyaret 13.11.2020
760 TEB’in TTB ziyaretinde güçbirliği vurgusu 13.11.2020
761 Hollanda Büyükelçiliği’nden TTB’ye ziyaret 13.11.2020
762 Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma 13.11.2020
763 Çankaya’da “Sağlıkçılar Parkı” TTB ve ATO yöneticilerinin katılımıyla açıldı 12.11.2020
764 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
765 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
766 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
767 TTB Eylemlilik Programını Başlatıyor: Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor 11.11.2020
768 Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a Verilen Aylıktan Kesme Cezası İptal Edildi 10.11.2020
769 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2020
770 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
771 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 06.11.2020
772 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
773 Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik tehdidi sert bir biçimde eleştirdi 05.11.2020
774 Prof. Dr. Nusret Fişek, ”COVID-19’un Toplumsal Yansımaları” Etkinliği İle Anıldı 03.11.2020
775 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
776 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
777 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
778 Türk Tabipleri Birliği İzmir’de, Deprem Bölgesinde 31.10.2020
779 İzmir’deki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz 30.10.2020
780 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
781 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
782 TTB GYK Toplantısı Yapıldı 28.10.2020
783 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
784 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
785  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
786 TTB Merkez Konseyi Karadeniz Tabip Odalarını Ziyaret Etti 24.10.2020
787 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
788 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
789 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
790 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
791 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
792 Füsun Ablamızı Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.10.2020
793 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
794 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
795 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
796 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
797 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
798 Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü Covid-19 Sebebiyle Kaybettik 13.10.2020
799 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
800 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
801 Ders Kitaplarında Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kışkırtan İfadelere Yer Verilmesini Kınıyoruz 09.10.2020
802 Yönetemiyorsunuz, Genç Hekimler Tükeniyor! 09.10.2020
803 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
804 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
805 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
806 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
807 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
808 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Görev Dağılımını Yaptı 02.10.2020
809 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
810 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
811 Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Seçimli Büyük Kongresi Tamamlandı. Salgınlara ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam! 28.09.2020
812 Çankaya Belediyesi Ankara’da yapılacak bir parka TTB’nin önerdiği “Sağlıkçılar Parkı” ismini verecek 27.09.2020
813 Değerli Sanatçı Rutkay Aziz, Altın Koza Onur Ödülü’nü Düzenlenen Bir Törenle TTB’ye Verdi 25.09.2020
814 DELEGELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 23.09.2020
815 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
816 Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor 21.09.2020
817 DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri TTB’ye dayanışma ziyaretinde bulundu 21.09.2020
818 Dr.Oğuz Konuralp AKIN’ı kaybettik 21.09.2020
819 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
820 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Duyuru: “Siyah Kurdele” bugün bütün ülkeyi dolaştı… 17.09.2020
821 TTB’nin çağrısıyla yurt genelinde Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi 17.09.2020
822 Salgına Karşı Bilgilendirme ve Uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin Yasal ve Etik Yükümlülüğü; Yaşama ve Yaşatma Mücadelemiz Tarihsel Hekimlik Sorumluluğunun Gereğidir! 16.09.2020
823 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
824 TTB yayınlarından Toplum ve Hekim dergisinin “Dünyada ve Türkiye’de Üniversite” dosyasını içeren yeni sayısı yayımlandı 14.09.2020
825 Pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı 14.09.2020
826 Rekabet Kurumu Haksız ve Hukuksuz Uygulamaya El Koydu 12.09.2020
827 40 Yıldır Bitirilemeyen, Ülkeyi ve Halkımızı Kemirmeye Devam Eden Salgın: 12 EYLÜL 12.09.2020
828 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
829 İzolasyonun kaldırılması ve işe dönüş ölçütleri yeniden gözden geçirilmelidir! 10.09.2020
830 TTB’den Adalet Bakanlığı’na: İzolasyon, tecrit cezası ve uygulaması yaşam ve sağlık hakkı ihlalidir, uygulamadan kaldırılmalıdır! 10.09.2020
831 Heybeliada Sanatoryumu Bir Sağlık Kurumudur ve Öyle Kalmalıdır! 08.09.2020
832 TTB Heyeti, COVID-19 salgını konusundaki görüş ve önerileri ile sağlık çalışanlarının taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti 04.09.2020
833 Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturmayı bitirdi: Bilimsel bilginin paylaşılması suç değil, bilim insanının sorumluluğudur! 01.09.2020
834 Çocukların COVID-19 Pandemisinde Topluluk İçinde Maske Kullanmalarına İlişkin Tavsiyeler 31.08.2020
835 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2020
836 Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge: SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir. 28.08.2020
837 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya Çağrı 27.08.2020
838 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
839 TTB Heyetinin Manisa OSB ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi 25.08.2020
840 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Toplum Ruh Sağlığı Dosyası ikinci bölüm yazılarıyla sürüyor 25.08.2020
841 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
842 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplandı 23.08.2020
843 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
844 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
845 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
846 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
847 Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır 14.08.2020
848 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
849 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerini İşlevsizleştiren Uygulamalardan Vazgeçilsin 13.08.2020
850 TTB’den Türkiye’de yürütülen COVID-19 aşı çalışmaları hakkında Sağlık Bakanlığı’na ikinci çağrı 12.08.2020
851 TTB, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantılarına Katılmayı Talep Etti 11.08.2020
852 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
853 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
854 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
855 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
856 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
857 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
858 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
859 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun ”Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri” üzerine görüşü 30.07.2020
860 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
861 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
862 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
863 Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez 29.07.2020
864 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
865 Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik 28.07.2020
866 Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu 28.07.2020
867 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
868 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
869 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
870 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
871 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
872 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
873 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
874 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
875 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri Hekimleri, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Yürütülmelidir 16.07.2020
876 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
877 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
878 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
879 Tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerinin istenmesi hukuka aykırıdır 09.07.2020
880 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
881 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformundan Çağrı 09.07.2020
882 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
883 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir 06.07.2020
884 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
885 Bursa haykırdı: #KayıhanPalaYalnızDeğildir 03.07.2020
886 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
887 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
888 Sivas Katliamını unutmadık! 02.07.2020
889 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
890 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
891 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Değerlendirme ve Önerileri 24.06.2020
892 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
893 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
894 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
895 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
896 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
897 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
898 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
899 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
900 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
901 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
902 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
903 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
904 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
905 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
906 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
907 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
908 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
909 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
910 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
911 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
912 Toplum ve Hekim’den Toplum Ruh Sağlığı Dosyası 02.06.2020
913 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
914 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
915 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
916 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
917 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
918 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
919 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
920 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
921 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
922 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
923 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
924 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
925 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
926 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
927 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
928 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
929 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
930 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
931 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
932 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
933 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
934 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
935 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
936 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
937 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
938 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
939 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
940 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
941 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
942 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
943 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
944 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
945 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
946 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
947 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
948 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
949 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
950 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
951 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
952 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
953 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
954 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
955 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
956 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
957 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
958 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
959 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
960 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
961 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
962 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
963 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
964 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
965 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
966 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
967 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
968 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
969 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
970 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
971 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
972 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
973 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
974 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
975 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
976 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
977 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
978 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
979 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
980 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
981 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
982 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
983 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
984 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
985 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
986 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
987 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
988 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
989 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
990 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
991 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
992 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
993 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
994 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
995 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
996 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
997 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
998 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
999 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
1000 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
1001 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
1002 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
1003 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
1004 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
1005 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
1006 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
1007 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
1008 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
1009 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
1010 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
1011 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
1012 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
1013 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
1014 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
1015 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
1016 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
1017 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
1018 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
1019 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
1020 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
1021 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
1022 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
1023 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
1024 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
1025 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
1026 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
1027 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
1028 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
1029 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
1030 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
1031 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
1032 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
1033 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
1034 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
1035 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
1036 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
1037 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
1038 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
1039 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
1040 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
1041 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
1042 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
1043 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
1044 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
1045 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
1046 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
1047 WMA ve CPME’den Erdoğan ve Mitsotakis’e mektup: Sınırdaki insani krize ilişkin acil ortak tutum alınmalı 10.03.2020
1048 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
1049 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
1050 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
1051 Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik destek çağrısı 05.03.2020
1052 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
1053 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
1054 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
1055 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
1056 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
1057 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
1058 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
1059 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
1060 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
1061 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
1062 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
1063 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
1064 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
1065 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
1066 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
1067 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
1068 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
1069 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
1070 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
1071 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
1072 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
1073 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
1074 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
1075 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
1076 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
1077 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
1078 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
1079 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
1080 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
1081 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
1082 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
1083 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
1084 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
1085 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
1086 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
1087 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
1088 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
1089 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
1090 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
1091 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
1092 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
1093 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
1094 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
1095 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
1096 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
1097 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
1098 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
1099 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
1100 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
1101 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
1102 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
1103 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
1104 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
1105 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
1106 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
1107 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
1108 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
1109 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
1110 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
1111 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
1112 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
1113 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
1114 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
1115 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
1116 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
1117 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
1118 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
1119 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
1120 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
1121 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
1122 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
1123 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
1124 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
1125 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
1126 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
1127 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
1128 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
1129 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
1130 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
1131 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
1132 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
1133 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
1134 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
1135 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
1136 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
1137 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
1138 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
1139 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
1140 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
1141 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
1142 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
1143 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
1144 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
1145 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
1146 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
1147 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
1148 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
1149 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
1150 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
1151 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
1152 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
1153 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
1154 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
1155 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
1156 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
1157 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
1158 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
1159 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
1160 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
1161 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
1162 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
1163 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
1164 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
1165 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
1166 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
1167 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
1168 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
1169 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
1170 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
1171 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
1172 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
1173 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
1174 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
1175 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
1176 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
1177 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
1178 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
1179 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
1180 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
1181 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
1182 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
1183 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
1184 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
1185 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
1186 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
1187 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
1188 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
1189 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
1190 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
1191 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
1192 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
1193 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
1194 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
1195 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
1196 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
1197 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
1198 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
1199 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
1200 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
1201 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
1202 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
1203 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
1204 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
1205 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
1206 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
1207 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
1208 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
1209 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
1210 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
1211 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
1212 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
1213 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
1214 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
1215 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
1216 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
1217 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
1218 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
1219 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
1220 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
1221 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
1222 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
1223 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
1224 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
1225 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
1226 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
1227 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
1228 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
1229 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
1230 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
1231 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
1232 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
1233 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
1234 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
1235 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
1236 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
1237 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
1238 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
1239 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
1240 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
1241 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
1242 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
1243 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
1244 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
1245 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
1246 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
1247 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
1248 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
1249 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
1250 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
1251 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
1252 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
1253 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
1254 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
1255 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
1256 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
1257 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
1258 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
1259 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
1260 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
1261 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
1262 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
1263 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
1264 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
1265 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
1266 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
1267 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
1268 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
1269 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
1270 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
1271 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
1272 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
1273 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
1274 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
1275 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
1276 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
1277 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
1278 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
1279 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
1280 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
1281 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
1282 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
1283 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
1284 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
1285 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
1286 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
1287 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
1288 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
1289 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
1290 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
1291 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
1292 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
1293 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
1294 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
1295 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
1296 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
1297 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
1298 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
1299 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
1300 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
1301 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
1302 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
1303 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
1304 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
1305 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
1306 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
1307 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
1308 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
1309 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
1310 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
1311 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
1312 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
1313 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
1314 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
1315 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
1316 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
1317 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
1318 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
1319 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
1320 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
1321 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
1322 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
1323 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
1324 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
1325 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
1326 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
1327 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
1328 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
1329 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
1330 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
1331 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
1332 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
1333 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
1334 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
1335 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
1336 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
1337 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
1338 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
1339 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
1340 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
1341 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
1342 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
1343 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
1344 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
1345 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
1346 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
1347 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
1348 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
1349 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
1350 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
1351 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
1352 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
1353 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
1354 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
1355 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
1356 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
1357 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
1358 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
1359 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
1360 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
1361 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
1362 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
1363 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
1364 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
1365 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
1366 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
1367 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
1368 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
1369 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
1370 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
1371 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
1372 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
1373 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
1374 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
1375 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
1376 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
1377 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
1378 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
1379 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
1380 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
1381 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
1382 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
1383 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
1384 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
1385 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
1386 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
1387 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
1388 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
1389 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
1390 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
1391 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
1392 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
1393 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
1394 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
1395 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
1396 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
1397 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
1398 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
1399 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
1400 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
1401 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
1402 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
1403 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
1404 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
1405 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
1406 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
1407 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
1408 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
1409 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
1410 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
1411 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
1412 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
1413 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
1414 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
1415 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
1416 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
1417 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
1418 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
1419 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
1420 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
1421 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
1422 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
1423 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
1424 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
1425 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
1426 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
1427 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
1428 KESK’in yanındayız 27.10.2018
1429 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
1430 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
1431 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
1432 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
1433 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
1434 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
1435 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
1436 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
1437 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
1438 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
1439 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
1440 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
1441 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
1442 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
1443 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
1444 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
1445 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
1446 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
1447 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
1448 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
1449 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
1450 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
1451 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
1452 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
1453 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
1454 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
1455 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
1456 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
1457 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
1458 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
1459 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
1460 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
1461 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
1462 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
1463 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
1464 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
1465 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
1466 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
1467 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
1468 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
1469 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
1470 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
1471 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
1472 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
1473 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
1474 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
1475 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
1476 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
1477 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
1478 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
1479 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
1480 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
1481 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
1482 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
1483 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
1484 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
1485 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
1486 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
1487 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
1488 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
1489 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
1490 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
1491 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
1492 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
1493 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
1494 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
1495 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
1496 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
1497 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
1498 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
1499 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
1500 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
1501 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
1502 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
1503 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
1504 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
1505 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
1506 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
1507 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
1508 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
1509 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
1510 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
1511 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
1512 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
1513 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
1514 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
1515 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
1516 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
1517 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
1518 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
1519 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
1520 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
1521 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
1522 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
1523 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
1524 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
1525 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
1526 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
1527 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
1528 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
1529 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
1530 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
1531 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
1532 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
1533 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
1534 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
1535 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
1536 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
1537 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
1538 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
1539 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
1540 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
1541 Önce insan, önce güven 24.06.2018
1542 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
1543 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
1544 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
1545 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
1546 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
1547 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
1548 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
1549 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
1550 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
1551 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
1552 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
1553 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
1554 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
1555 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
1556 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
1557 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
1558 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
1559 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
1560 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
1561 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
1562 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
1563 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
1564 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
1565 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
1566 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
1567 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
1568 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
1569 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
1570 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
1571 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
1572 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
1573 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
1574 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
1575 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
1576 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
1577 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
1578 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
1579 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
1580 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
1581 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
1582 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
1583 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
1584 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
1585 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
1586 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
1587 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
1588 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
1589 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
1590 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
1591 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
1592 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
1593 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
1594 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
1595 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
1596 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
1597 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
1598 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
1599 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
1600 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
1601 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
1602 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
1603 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
1604 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
1605 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
1606 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
1607 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
1608 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
1609 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
1610 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
1611 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
1612 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
1613 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
1614 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
1615 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
1616 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
1617 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
1618 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
1619 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
1620 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
1621 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
1622 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
1623 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
1624 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
1625 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
1626 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
1627 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
1628 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
1629 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
1630 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
1631 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
1632 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
1633 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
1634 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
1635 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
1636 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
1637 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
1638 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
1639 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
1640 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
1641 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
1642 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
1643 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
1644 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
1645 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
1646 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
1647 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
1648 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
1649 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
1650 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
1651 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
1652 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
1653 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
1654 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
1655 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
1656 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
1657 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
1658 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
1659 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
1660 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
1661 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
1662 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
1663 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
1664 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
1665 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
1666 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
1667 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
1668 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
1669 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
1670 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
1671 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
1672 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
1673 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
1674 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
1675 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
1676 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
1677 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
1678 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
1679 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
1680 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
1681 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
1682 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
1683 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
1684 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
1685 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
1686 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
1687 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
1688 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
1689 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
1690 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
1691 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
1692 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
1693 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
1694 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
1695 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
1696 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
1697 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
1698 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
1699 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
1700 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
1701 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
1702 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
1703 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
1704 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
1705 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
1706 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
1707 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
1708 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
1709 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
1710 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
1711 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
1712 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
1713 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
1714 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
1715 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
1716 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
1717 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
1718 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
1719 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
1720 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
1721 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
1722 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
1723 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
1724 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
1725 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
1726 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
1727 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
1728 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
1729 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
1730 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
1731 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
1732 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
1733 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
1734 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
1735 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
1736 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
1737 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
1738 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
1739 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
1740 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
1741 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
1742 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
1743 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
1744 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
1745 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
1746 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
1747 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
1748 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
1749 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
1750 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
1751 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
1752 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
1753 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
1754 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
1755 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
1756 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
1757 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
1758 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
1759 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
1760 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
1761 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
1762 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
1763 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
1764 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
1765 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
1766 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
1767 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
1768 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
1769 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
1770 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
1771 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
1772 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
1773 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
1774 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
1775 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
1776 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
1777 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
1778 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
1779 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
1780 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
1781 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
1782 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
1783 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
1784 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
1785 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
1786 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
1787 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
1788 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
1789 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
1790 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
1791 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
1792 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
1793 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
1794 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
1795 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
1796 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
1797 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
1798 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
1799 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
1800 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
1801 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
1802 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
1803 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
1804 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
1805 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
1806 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
1807 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
1808 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
1809 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
1810 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
1811 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
1812 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
1813 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
1814 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
1815 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
1816 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
1817 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
1818 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
1819 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
1820 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
1821 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
1822 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
1823 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
1824 TTB ve Samsun Tabip Odası'ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
1825 TTB Merkez Konseyi Van'da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
1826 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
1827 Toplum ve Hekim'den 'Korku' dosyası 07.08.2017
1828 AİHM'in Gülmen ve Özakça'nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
1829 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
1830 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
1831 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
1832 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri'nin gündeminde 01.08.2017
1833 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
1834 TTB'den Muğla'da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
1835 Türkiye'de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet'te 28.07.2017
1836 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
1837 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
1838 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
1839 TTB'den OHAL Komisyonu'na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
1840 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
1841 ATO-TTB: 'Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet' 19.07.2017
1842 TRT Çocuk Dergisi'ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
1843 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
1844 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
1845 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
1846 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
1847 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
1848 TTB, Gülmen ve Özakça'yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
1849 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
1850 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
1851 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
1852 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
1853 Hekimler Adalet Yürüyüşü'ne katıldı 23.06.2017
1854 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
1855 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
1856 Manisa'daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
1857 Türk Tabipleri Birliği'ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
1858 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
1859 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
1860 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
1861 TTB Büyük Kongresi'nde OHAL ve KHK'lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
1862 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
1863 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
1864 Balıkesir'de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
1865 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
1866 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran'da 09.06.2017
1867 ATO'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
1868 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
1869 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
1870 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
1871 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
1872 TTB'den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
1873 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi. 05.06.2017
1874 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
1875 STED'den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
1876 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
1877 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
1878 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
1879 Dr. Berilgen'in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır'da protesto edildi 31.05.2017
1880 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
1881 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
1882 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
1883 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
1884 Dr. Kamil Furtun'u anıyoruz 29.05.2017
1885 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
1886 SGK Başkan Yardımcısı TTB'yi ziyaret etti 25.05.2017
1887 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı 25.05.2017
1888 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
1889 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
1890 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
1891 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız 18.05.2017
1892 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
1893 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
1894 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük'ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
1895 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
1896 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
1897 Balıkesir'de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
1898 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
1899 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
1900 TTB Heyeti, Konya'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı'yı ziyaret etti 15.05.2017
1901 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma'da anıldı 13.05.2017
1902 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
1903 TTB'nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
1904 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
1905 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
1906 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den CHP'ye ziyaret 08.05.2017
1907 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
1908 Diyarbakır'da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
1909 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi 08.05.2017
1910 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
1911 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa'da gerçekleştirildi 04.05.2017
1912 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
1913 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM'den açıklama talebi 03.05.2017
1914 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
1915 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
1916 HAYIR'ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
1917 Çernobil'in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
1918 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
1919 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
1920 Aile hekimlerinden 'ikinci faz' için uyarılar 25.04.2017
1921 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
1922 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
1923 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
1924 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
1925 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
1926 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
1927 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
1928 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
1929 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1930 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1931 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
1932 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
1933 Dr. Bedri Bilge'yi kaybettik 13.04.2017
1934 Dr. Mihriban Yıldırım'ın davasına başlandı 11.04.2017
1935 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
1936 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK'e başvuru 05.04.2017
1937 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır'ı andı 05.04.2017
1938 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
1939 İdlib'deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
1940 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
1941 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
1942 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
1943 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır'ı anıyoruz 03.04.2017
1944 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
1945 Dr. Hüseyin Ağır'ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
1946 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
1947 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB'den kılavuz 30.03.2017
1948 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
1949 Dr. Hüseyin Ağır'ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
1950 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
1951 TTB'den YÖK'e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
1952 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni'nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
1953 Provokasyonlara karşı TMMOB'nin yanındayız 24.03.2017
1954 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan'a verildi 24.03.2017
1955 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
1956 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
1957 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
1958 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmıyor! 22.03.2017
1959 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
1960 Urfa'da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
1961 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
1962 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
1963 Gaziantep'te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
1964 '14 Mart'ta 4 Talep' TBMM'den duyuruldu 15.03.2017
1965 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
1966 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
1967 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
1968 TTB Merkez Konseyi Başkanı'ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
1969 Hekim Buluşmaları 11 Mart'ta Muğla'da gerçekleştirildi 13.03.2017
1970 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
1971 Danıştay'dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
1972 'Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı'nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
1973 Kocaeli'de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
1974 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
1975 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
1976 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
1977 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
1978 TTB Merkez Konseyi İzmir'de hekimlerle buluştu 07.03.2017
1979 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
1980 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
1981 TTB Halk Sağlığı Kolu'ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
1982 Hekim buluşmaları Hatay'da sürdü 06.03.2017
1983 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
1984 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
1985 Samsun'da hekimlerle buluşma 03.03.2017
1986 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
1987 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
1988 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
1989 TTB Merkez Konseyi Van'da hekimlerle buluştu 02.03.2017
1990 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
1991 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
1992 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
1993 Tabip odaları '5 dakikada muayeneye hayır' dedi! 28.02.2017
1994 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
1995 'Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret' 27.02.2017
1996 'Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli' yapıldı 23.02.2017
1997 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hekimlerle buluşma 22.02.2017
1998 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
1999 Eskişehir'li hekimler TTB'nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
2000 14 Mart programı kapsamında 'Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik' etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
2001 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
2002 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK'ten para cezası 20.02.2017
2003 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
2004 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
2005 Basın Konseyi'nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
2006 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
2007 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
2008 Bursa Tabip Odası'nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihraçlar protesto edildi: 'Hocama dokunma!' 13.02.2017
2010 Toplum ve Hekim'den yeni sayı 13.02.2017
2011 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
2012 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan referandum açıklaması 09.02.2017
2013 Aktan ve Kaptanoğlu'nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
2014 Sağlık Bakanlığı'ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
2015 10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak 03.02.2017
2016 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
2017 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
2018 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
2019 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
2020 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
2021 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
2022 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
2023 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul'da yapıldı 27.01.2017
2024 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
2025 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
2026 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
2027 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
2028 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
2029 Prof. Dr. Gürhan Fişek'i kaybettik 14.01.2017
2030 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
2031 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
2032 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi'ne itiraz 11.01.2017
2033 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
2034 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
2035 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
2036 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
2037 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
2038 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
2039 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
2040 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
2041 Olağanüstü Hâl'de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
2042 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
2043 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul'dan açıklama 02.01.2017
2044 Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
2045 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
2046 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
2047 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
2048 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
2049 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
2050 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
2051 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
2052 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
2053 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
2054 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
2055 TTB'den Rusya Tabipler Birliği'ne taziye mesajı 21.12.2016
2056 TTB'den 'Emekçi Yürüyüşü'ne destek 21.12.2016
2057 Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
2058 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
2059 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
2060 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
2061 Toplum ve Hekim'den yeni sayı 14.12.2016
2062 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
2063 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB'den uyarı 13.12.2016
2064 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
2065 TTB'den uzmanlık derneklerine OHAL'de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
2066 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
2067 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
2068 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
2069 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
2070 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
2071 Akkuyu'da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
2072 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
2073 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
2074 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlere TTB'den destek 07.12.2016
2075 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır'da buluştu 06.12.2016
2076 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
2077 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
2078 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet'e Türkiye'deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
2079 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
2080 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
2081 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
2082 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana'dan... 05.12.2016
2083 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
2084 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
2085 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
2086 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
2087 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
2088 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
2089 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
2090 Dr. Melike Erdem'i unutturmayacağız! 30.11.2016
2091 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
2092 TTB'den Küba Büyükelçiliği'ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
2093 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
2094 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
2095 TTB, Dünya Tabipler Birliği'nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
2096 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
2097 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
2098 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
2099 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
2100 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
2101 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
2102 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
2103 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun'da yapıldı. 24.11.2016
2104 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
2105 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
2106 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
2107 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
2108 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
2109 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
2110 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
2111 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
2112 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
2113 GİTO Toplantısı Adana'da yapıldı 18.11.2016
2114 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
2115 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
2116 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
2117 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
2118 Uludağ Üniversitesi'nde neler oluyor? 17.11.2016
2119 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
2120 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
2121 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
2122 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
2123 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir'de yapıldı 15.11.2016
2124 Tıp Dünyası'nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
2125 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
2126 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
2127 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
2128 Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
2129 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
2130 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
2131 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
2132 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
2133 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin'e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
2134 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
2135 TTB TÖK'ten KHK'ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
2136 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
2137 KHK'lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
2138 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
2139 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
2140 ATO ve SES'den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
2141 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
2142 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
2143 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
2144 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
2145 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
2146 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
2147 Musul'daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye'ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
2148 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
2149 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
2150 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
2151 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
2152 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
2153 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
2154 Gülhane'nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
2155 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu'na katıldı 25.10.2016
2156 TTB ve ATO'dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu'ya destek 25.10.2016
2157 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak 24.10.2016
2158 Sakarya'da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
2159 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
2160 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM'ye görüş sundu 20.10.2016
2161 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
2162 Prof. Dr. Bahar Gökler'e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
2163 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
2164 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu'nda 19.10.2016
2165 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
2166 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
2167 Dr. Füsun Sayek'i anma toplantısı 18 Ekim'de... 18.10.2016
2168 KESK'in 15 Ekim Mitingi'ne TTB'den destek 17.10.2016
2169 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim'de Ankara'da... 17.10.2016
2170 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
2171 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu'nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
2172 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel'den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
2173 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
2174 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
2175 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
2176 Toplum ve Hekim'in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
2177 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
2178 Dr. Füsun Sayek'i Anma Toplantısı 10.10.2016
2179 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
2180 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
2181 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
2182 10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
2183 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
2184 10 Ekim'i unutmayacağız! 07.10.2016
2185 Dr. Benan Koyuncu'ya destek 07.10.2016
2186 Dr. Benan Koyuncu'nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
2187 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
2188 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
2189 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
2190 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
2191 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
2192 Adli Tıp Kurumu'na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
2193 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara'da yapıldı 29.09.2016
2194 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
2195 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
2196 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
2197 Avrupa'da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos'ta yapıldı 27.09.2016
2198 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
2199 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
2200 KHK'ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
2201 Tıp Dünyası Gazetesi'nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
2202 TTB Merkez Konseyi'nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
2203 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
2204 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
2205 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
2206 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
2207 Tüm meslektaşlarımızı 'Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları'na bekliyoruz! 07.09.2016
2208 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
2209 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
2210 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
2211 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
2212 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
2213 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği'ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
2214 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
2215 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
2216 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
2217 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
2218 Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek 31.08.2016
2219 Vedat Türkali'yi Dünya Barış Günü'nde uğurluyoruz 31.08.2016
2220 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
2221 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
2222 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
2223 Sağlık Bakanlığı'nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
2224 TTB, İtalya Tabipler Birliği'ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
2225 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
2226 Mardin Midyat'ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
2227 TTB'den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
2228 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
2229 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep'teydi 22.08.2016
2230 TTB'den YÖK'e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
2231 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
2232 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
2233 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
2234 'Varlık Fonu Yasa Tasarısı'nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
2235 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
2236 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
2237 Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
2238 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan CHP'ye ziyaret 09.08.2016
2239 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
2240 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
2241 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
2242 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
2243 Prof. Dr. Yaman Örs'ü kaybettik... 05.08.2016
2244 Mardin'de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
2245 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
2246 Toplum ve Hekim'den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
2247 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü'nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
2248 Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
2249 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
2250 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
2251 CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti 22.07.2016
2252 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
2253 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
2254 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
2255 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
2256 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
2257 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
2258 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
2259 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
2260 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
2261 Soruyoruz: Başbakan'ın Ülkesinin 'Acil' Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
2262 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
2263 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
2264 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
2265 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
2266 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası'nı konuşuyor 01.07.2016
2267 TTB'den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü'ne 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi'ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
2268 TTB ve uzmanlık derneklerinden 'tütün kontrolü' hakkında açıklama 30.06.2016
2269 Fransız Tabipleri Birliği'nden TTB'ye taziye mesajı 29.06.2016
2270 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
2271 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
2272 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
2273 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
2274 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
2275 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı'na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
2276 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
2277 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti? 21.06.2016
2278 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
2279 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
2280 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
2281 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
2282 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
2283 TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
2284 Dr. İlhan Diken Diyarbakır'da anıldı 20.06.2016
2285 Arzu Çerkezoğlu'nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
2286 TTB Merkez Konseyi'nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
2287 Orlando'da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
2288 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
2289 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
2290 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
2291 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran'da 09.06.2016
2292 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
2293 Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
2294 İstanbul'daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
2295 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı'nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
2296 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
2297 BM Güvenlik Konseyi'nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
2298 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
2299 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü'nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül'e verildi 03.06.2016
2300 RTÜK'ten TTB'ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
2301 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
2302 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
2303 TMMOB'ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
2304 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs'ta yapıldı 31.05.2016
2305 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen'e ziyaret 30.05.2016
2306 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun'da anıldı 30.05.2016
2307 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
2308 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
2309 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
2310 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
2311 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun'u anıyoruz 25.05.2016
2312 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
2313 TTB'den KESK'in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
2314 Kamil Furtun'u Anıyoruz... 25.05.2016
2315 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs'ta 24.05.2016
2316 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara'da yapıldı 24.05.2016
2317 Suriye'de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
2318 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
2319 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
2320 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
2321 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
2322 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız 18.05.2016
2323 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
2324 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
2325 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'ni durdurdu 16.05.2016
2326 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
2327 Katliamın ikinci yılında TTB Soma'da? 13.05.2016
2328 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
2329 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
2330 ÖSYM'den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
2331 'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli 12.05.2016
2332 TTB ve MSF'den 'Dünyada ve Türkiye'de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi' etkinliği 12.05.2016
2333 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
2334 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
2335 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
2336 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı' 11.05.2016
2337 Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama 11.05.2016
2338 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne'de gerçekleştirildi 10.05.2016
2339 TTB'den Prof. Dr. Şükrü Boylu'ya destek 10.05.2016
2340 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
2341 Toplum ve Hekim'den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
2342 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
2343 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
2344 TTB ve MSF'den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
2345 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
2346 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
2347 Çanakkale'de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
2348 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
2349 TTB'den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
2350 Çanakkale'de hekime şiddet 05.05.2016
2351 TTB'den Britanya Tabipler Birliği'ne destek mektubu 04.05.2016
2352 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
2353 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
2354 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
2355 TTB, Letonya'da 'Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi' konfrenasına katıldı 03.05.2016
2356 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM'ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
2357 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'ndan İngiltere'deki hekim direnişine destek 02.05.2016
2358 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
2359 Bursa Tabip Odası'ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
2360 Çernobil Nükleer Faciası'nın yıldönümü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı 27.04.2016
2361 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
2362 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz 26.04.2016
2363 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
2364 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
2365 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
2366 TTB İstihdam Paketi için TBMM'deydi 22.04.2016
2367 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
2368 TTB Karaman'da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
2369 TTB ''yaşam alanlarını savunan'' Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
2370 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
2371 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
2372 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
2373 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
2374 Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
2375 'TTB Ne Yaptı?' broşürü hazırlandı 15.04.2016
2376 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
2377 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
2378 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
2379 Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
2380 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
2381 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
2382 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
2383 Fatih Sürenkök'e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
2384 Tüm Türkiye'den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
2385 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, 'Torunlar Katliamı' davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
2386 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
2387 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti 07.04.2016
2388 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti 'Yenin'! 07.04.2016
2389 TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
2390 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
2391 Antalya Tabip Odası'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi' kitapçığı 06.04.2016
2392 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
2393 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök'ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
2394 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
2395 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul'da yapıldı 04.04.2016
2396 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
2397 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
2398 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
2399 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
2400 TTB'den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
2401 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
2402 TTB Başkanı Dr. Sürenkök'ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
2403 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
2404 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
2405 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay'da görüşme yaptı 29.03.2016
2406 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
2407 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
2408 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
2409 Eskişehir'de 'Güvencesizleştirme' paneli 28.03.2016
2410 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
2411 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
2412 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi'ye 28.03.2016
2413 Toplum ve Hekim'den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
2414 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
2415 Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
2416 Temiz Hava Hakkı Platformu'ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
2417 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
2418 Tekirdağ'da 'Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri' paneli yapıldı 20.03.2016
2419 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
2420 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
2421 TTB'den 'İcapçılık Yükümlülüğü' raporu 18.03.2016
2422 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
2423 TTB'den 10 Ekim raporu 18.03.2016
2424 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
2425 Tekirdağ'da hekimlerle buluşma 16.03.2016
2426 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
2427 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
2428 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
2429 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa'da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
2430 Samsun'da 'Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet' tartışıldı 14.03.2016
2431 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
2432 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
2433 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
2434 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart'ta 11.03.2016
2435 'www.eniyihekim.com' isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
2436 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
2437 'Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı' sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
2438 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
2439 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
2440 ASM'lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
2441 Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
2442 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
2443 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre'de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
2444 Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB'nin yanıtı 08.03.2016
2445 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği'nde değişiklik 08.03.2016
2446 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
2447 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
2448 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
2449 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
2450 TTB'den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
2451 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
2452 TTB Heyeti Artvin Cerattepe'de incelemelerde bulundu 04.03.2016
2453 TTB'den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
2454 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
2455 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
2456 TTB'den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
2457 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
2458 TTB'den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
2459 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
2460 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
2461 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
2462 ASM'lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
2463 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
2464 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
2465 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
2466 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
2467 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
2468 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
2469 Danıştay: 'TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler' 19.02.2016
2470 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
2471 EI ve ETUCE temsilcileri TTB'yi ziyaret etti 18.02.2016
2472 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
2473 'İletişim Kiti - İskenderun Körfezi'nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık' raporu yayımlandı 18.02.2016
2474 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
2475 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
2476 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
2477 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
2478 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
2479 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
2480 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
2481 TTB, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM'lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
2482 TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
2483 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
2484 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
2485 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
2486 Türkiye'de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
2487 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
2488 Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
2489 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
2490 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
2491 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
2492 Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
2493 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
2494 Aile Hekimleri Bursa'da Buluşuyor 05.02.2016
2495 TTB ve İTO'dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
2496 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
2497 Mersin'de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
2498 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
2499 TTB GYK toplandı 31.01.2016
2500 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
2501 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
2502 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
2503 TTB'den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
2504 TTB'den AFAD ziyareti 28.01.2016
2505 Adalet ve Demokrasi Haftası'nda TTB ve ATO'dan 'Sağlıkta Muhafazakârlaşma' başlıklı panel 27.01.2016
2506 Gaziantep-Kilis Tabip Odası'ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM'ye ziyaret 27.01.2016
2507 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na mektup 27.01.2016
2508 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
2509 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu'yu ziyaret etti 27.01.2016
2510 TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
2511 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
2512 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
2513 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
2514 Atina Tabip Odası Başkanı'ndan TTB'ye ziyaret 22.01.2016
2515 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
2516 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
2517 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
2518 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
2519 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
2520 TTB ve DRD'den 'Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak' işbirliği 21.01.2016
2521 Kilis'te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
2522 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
2523 Sultanahmet Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
2524 Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
2525 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
2526 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
2527 Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı 18.01.2016
2528 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
2529 SGK, Hastanelere Yaptığı 'Haksız Ödemeler' den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
2530 TTB Aile Hekimliği Kolu 'ASM'ler Karakola Dönüşmesin' çağrısı yaptı 15.01.2016
2531 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
2532 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
2533 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
2534 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
2535 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
2536 Fransız Tabipleri Birliği'nden TTB'ye teşekkür mektubu 14.01.2016
2537 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
2538 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
2539 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
2540 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
2541 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
2542 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
2543 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
2544 İstanbul'da 'Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet' başladı 12.01.2016
2545 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
2546 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
2547 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
2548 Dünya Tabipleri Birliği'nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
2549 TTB Heyeti Silivri'de... 10.01.2016
2550 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum'daydı... 08.01.2016
2551 Dr. Tuncay Çeliker'in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
2552 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
2553 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
2554 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır'dan seslendi 04.01.2016
2555 TTB Edebiyat Matineleri Edirne'de 04.01.2016
2556 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
2557 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
2558 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
2559 Antalya TÖK'ten 'Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet' paneli 03.01.2016
2560 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
2561 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
2562 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
2563 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
2564 Açlık Grevleri 01.10.2012