Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
2 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
3 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
4 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
5 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
6 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
7 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
8 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun ”Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri” üzerine görüşü 30.07.2020
9 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
10 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
11 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
12 Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez 29.07.2020
13 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
14 Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik 28.07.2020
15 Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu 28.07.2020
16 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
17 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
18 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
19 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
20 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
21 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
22 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
23 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
24 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri Hekimleri, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Yürütülmelidir 16.07.2020
25 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
26 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
27 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
28 Tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerinin istenmesi hukuka aykırıdır 09.07.2020
29 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
30 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformundan Çağrı 09.07.2020
31 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
32 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir 06.07.2020
33 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
34 Bursa haykırdı: #KayıhanPalaYalnızDeğildir 03.07.2020
35 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
36 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
37 Sivas Katliamını unutmadık! 02.07.2020
38 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
39 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
40 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Değerlendirme ve Önerileri 24.06.2020
41 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
42 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
43 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
44 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
45 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
46 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
47 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
48 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
49 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
50 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
51 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
52 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
53 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
54 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
55 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
56 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
57 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
58 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
59 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
60 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
61 Toplum ve Hekim’den Toplum Ruh Sağlığı Dosyası 02.06.2020
62 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
63 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
64 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
65 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
66 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
67 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
68 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
69 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
70 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
71 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
72 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
73 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
74 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
75 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
76 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
77 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
78 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
79 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
80 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
81 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
82 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
83 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
84 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
85 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
86 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
87 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
88 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
89 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
90 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
91 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
92 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
93 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
94 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
95 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
96 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
97 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
98 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
99 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
100 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
101 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
102 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
103 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
104 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
105 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
106 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
107 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
108 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
109 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
110 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
111 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
112 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
113 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
114 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
115 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
116 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
117 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
118 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
119 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
120 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
121 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
122 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
123 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
124 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
125 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
126 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
127 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
128 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
129 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
130 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
131 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
132 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
133 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
134 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
135 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
136 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
137 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
138 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
139 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
140 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
141 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
142 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
143 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
144 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
145 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
146 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
147 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
148 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
149 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
150 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
151 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
152 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
153 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
154 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
155 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
156 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
157 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
158 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
159 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
160 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
161 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
162 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
163 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
164 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
165 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
166 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
167 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
168 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
169 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
170 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
171 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
172 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
173 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
174 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
175 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
176 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
177 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
178 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
179 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
180 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
181 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
182 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
183 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
184 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
185 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
186 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
187 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
188 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
189 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
190 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
191 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
192 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
193 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
194 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
195 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
196 WMA ve CPME’den Erdoğan ve Mitsotakis’e mektup: Sınırdaki insani krize ilişkin acil ortak tutum alınmalı 10.03.2020
197 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
198 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
199 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
200 Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik destek çağrısı 05.03.2020
201 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
202 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
203 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
204 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
205 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
206 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
207 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
208 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
209 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
210 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
211 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
212 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
213 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
214 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
215 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
216 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
217 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
218 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
219 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
220 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
221 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
222 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
223 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
224 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
225 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
226 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
227 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
228 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
229 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
230 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
231 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
232 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
233 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
234 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
235 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
236 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
237 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
238 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
239 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
240 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
241 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
242 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
243 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
244 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
245 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
246 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
247 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
248 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
249 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
250 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
251 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
252 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
253 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
254 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
255 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
256 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
257 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
258 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
259 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
260 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
261 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
262 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
263 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
264 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
265 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
266 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
267 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
268 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
269 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
270 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
271 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
272 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
273 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
274 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
275 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
276 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
277 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
278 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
279 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
280 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
281 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
282 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
283 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
284 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
285 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
286 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
287 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
288 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
289 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
290 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
291 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
292 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
293 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
294 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
295 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
296 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
297 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
298 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
299 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
300 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
301 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
302 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
303 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
304 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
305 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
306 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
307 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
308 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
309 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
310 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
311 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
312 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
313 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
314 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
315 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
316 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
317 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
318 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
319 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
320 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
321 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
322 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
323 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
324 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
325 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
326 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
327 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
328 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
329 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
330 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
331 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
332 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
333 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
334 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
335 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
336 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
337 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
338 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
339 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
340 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
341 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
342 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
343 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
344 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
345 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
346 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
347 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
348 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
349 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
350 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
351 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
352 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
353 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
354 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
355 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
356 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
357 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
358 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
359 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
360 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
361 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
362 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
363 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
364 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
365 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
366 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
367 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
368 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
369 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
370 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
371 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
372 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
373 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
374 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
375 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
376 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
377 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
378 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
379 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
380 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
381 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
382 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
383 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
384 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
385 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
386 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
387 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
388 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
389 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
390 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
391 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
392 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
393 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
394 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
395 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
396 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
397 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
398 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
399 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
400 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
401 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
402 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
403 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
404 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
405 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
406 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
407 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
408 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
409 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
410 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
411 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
412 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
413 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
414 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
415 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
416 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
417 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
418 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
419 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
420 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
421 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
422 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
423 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
424 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
425 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
426 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
427 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
428 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
429 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
430 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
431 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
432 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
433 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
434 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
435 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
436 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
437 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
438 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
439 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
440 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
441 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
442 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
443 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
444 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
445 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
446 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
447 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
448 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
449 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
450 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
451 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
452 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
453 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
454 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
455 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
456 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
457 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
458 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
459 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
460 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
461 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
462 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
463 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
464 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
465 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
466 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
467 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
468 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
469 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
470 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
471 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
472 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
473 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
474 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
475 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
476 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
477 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
478 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
479 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
480 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
481 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
482 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
483 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
484 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
485 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
486 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
487 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
488 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
489 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
490 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
491 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
492 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
493 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
494 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
495 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
496 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
497 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
498 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
499 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
500 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
501 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
502 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
503 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
504 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
505 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
506 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
507 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
508 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
509 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
510 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
511 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
512 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
513 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
514 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
515 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
516 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
517 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
518 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
519 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
520 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
521 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
522 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
523 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
524 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
525 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
526 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
527 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
528 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
529 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
530 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
531 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
532 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
533 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
534 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
535 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
536 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
537 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
538 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
539 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
540 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
541 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
542 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
543 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
544 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
545 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
546 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
547 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
548 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
549 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
550 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
551 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
552 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
553 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
554 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
555 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
556 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
557 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
558 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
559 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
560 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
561 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
562 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
563 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
564 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
565 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
566 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
567 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
568 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
569 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
570 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
571 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
572 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
573 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
574 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
575 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
576 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
577 KESK’in yanındayız 27.10.2018
578 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
579 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
580 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
581 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
582 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
583 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
584 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
585 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
586 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
587 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
588 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
589 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
590 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
591 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
592 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
593 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
594 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
595 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
596 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
597 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
598 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
599 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
600 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
601 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
602 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
603 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
604 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
605 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
606 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
607 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
608 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
609 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
610 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
611 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
612 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
613 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
614 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
615 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
616 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
617 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
618 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
619 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
620 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
621 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
622 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
623 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
624 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
625 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
626 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
627 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
628 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
629 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
630 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
631 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
632 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
633 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
634 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
635 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
636 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
637 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
638 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
639 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
640 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
641 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
642 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
643 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
644 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
645 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
646 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
647 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
648 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
649 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
650 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
651 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
652 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
653 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
654 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
655 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
656 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
657 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
658 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
659 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
660 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
661 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
662 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
663 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
664 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
665 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
666 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
667 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
668 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
669 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
670 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
671 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
672 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
673 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
674 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
675 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
676 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
677 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
678 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
679 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
680 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
681 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
682 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
683 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
684 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
685 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
686 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
687 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
688 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
689 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
690 Önce insan, önce güven 24.06.2018
691 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
692 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
693 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
694 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
695 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
696 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
697 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
698 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
699 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
700 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
701 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
702 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
703 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
704 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
705 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
706 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
707 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
708 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
709 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
710 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
711 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
712 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
713 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
714 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
715 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
716 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
717 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
718 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
719 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
720 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
721 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
722 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
723 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
724 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
725 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
726 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
727 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
728 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
729 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
730 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
731 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
732 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
733 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
734 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
735 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
736 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
737 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
738 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
739 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
740 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
741 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
742 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
743 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
744 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
745 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
746 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
747 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
748 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
749 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
750 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
751 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
752 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
753 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
754 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
755 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
756 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
757 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
758 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
759 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
760 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
761 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
762 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
763 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
764 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
765 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
766 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
767 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
768 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
769 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
770 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
771 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
772 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
773 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
774 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
775 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
776 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
777 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
778 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
779 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
780 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
781 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
782 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
783 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
784 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
785 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
786 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
787 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
788 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
789 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
790 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
791 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
792 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
793 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
794 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
795 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
796 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
797 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
798 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
799 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
800 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
801 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
802 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
803 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
804 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
805 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
806 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
807 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
808 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
809 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
810 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
811 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
812 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
813 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
814 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
815 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
816 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
817 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
818 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
819 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
820 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
821 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
822 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
823 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
824 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
825 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
826 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
827 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
828 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
829 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
830 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
831 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
832 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
833 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
834 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
835 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
836 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
837 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
838 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
839 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
840 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
841 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
842 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
843 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
844 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
845 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
846 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
847 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
848 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
849 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
850 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
851 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
852 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
853 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
854 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
855 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
856 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
857 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
858 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
859 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
860 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
861 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
862 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
863 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
864 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
865 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
866 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
867 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
868 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
869 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
870 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
871 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
872 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
873 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
874 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
875 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
876 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
877 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
878 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
879 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
880 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
881 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
882 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
883 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
884 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
885 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
886 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
887 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
888 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
889 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
890 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
891 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
892 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
893 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
894 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
895 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
896 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
897 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
898 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
899 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
900 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
901 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
902 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
903 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
904 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
905 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
906 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
907 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
908 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
909 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
910 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
911 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
912 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
913 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
914 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
915 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
916 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
917 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
918 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
919 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
920 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
921 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
922 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
923 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
924 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
925 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
926 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
927 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
928 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
929 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
930 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
931 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
932 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
933 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
934 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
935 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
936 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
937 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
938 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
939 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
940 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
941 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
942 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
943 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
944 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
945 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
946 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
947 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
948 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
949 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
950 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
951 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
952 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
953 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
954 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
955 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
956 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
957 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
958 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
959 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
960 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
961 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
962 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
963 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
964 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
965 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
966 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
967 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
968 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
969 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
970 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
971 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
972 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
973 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
974 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
975 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
976 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
977 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
978 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
979 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
980 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
981 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
982 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
983 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
984 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
985 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
986 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
987 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
988 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
989 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
990 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
991 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
992 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
993 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
994 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
995 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
996 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
997 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
998 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
999 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
1000 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
1001 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
1002 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
1003 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
1004 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
1005 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
1006 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
1007 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
1008 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
1009 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
1010 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
1011 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
1012 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
1013 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
1014 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
1015 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
1016 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
1017 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
1018 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
1019 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
1020 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
1021 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
1022 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
1023 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
1024 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
1025 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
1026 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
1027 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
1028 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
1029 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
1030 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
1031 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
1032 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
1033 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
1034 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
1035 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
1036 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
1037 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
1038 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
1039 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
1040 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
1041 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
1042 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
1043 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
1044 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
1045 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
1046 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
1047 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
1048 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
1049 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
1050 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
1051 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
1052 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
1053 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
1054 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
1055 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
1056 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
1057 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
1058 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
1059 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
1060 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
1061 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
1062 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
1063 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
1064 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
1065 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
1066 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
1067 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
1068 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
1069 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
1070 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
1071 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
1072 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
1073 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
1074 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
1075 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
1076 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
1077 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
1078 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1079 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1080 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
1081 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
1082 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
1083 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
1084 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
1085 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
1086 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
1087 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
1088 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
1089 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
1090 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
1091 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
1092 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
1093 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
1094 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
1095 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
1096 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
1097 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
1098 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
1099 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
1100 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
1101 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
1102 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
1103 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
1104 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
1105 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
1106 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
1107 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
1108 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
1109 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
1110 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
1111 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
1112 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
1113 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
1114 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
1115 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
1116 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
1117 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
1118 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
1119 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
1120 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
1121 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
1122 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
1123 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
1124 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
1125 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
1126 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
1127 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
1128 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
1129 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
1130 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
1131 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
1132 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
1133 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
1134 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
1135 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
1136 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
1137 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
1138 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
1139 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
1140 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
1141 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
1142 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
1143 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
1144 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
1145 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
1146 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
1147 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
1148 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
1149 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
1150 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
1151 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
1152 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1153 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1154 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
1155 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
1156 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
1157 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
1158 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
1159 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
1160 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
1161 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
1162 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
1163 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
1164 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
1165 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
1166 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
1167 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
1168 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
1169 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
1170 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
1171 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
1172 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
1173 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
1174 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
1175 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
1176 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
1177 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
1178 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
1179 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
1180 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
1181 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
1182 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
1183 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
1184 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
1185 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
1186 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
1187 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
1188 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
1189 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
1190 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
1191 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
1192 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
1193 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
1194 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
1195 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
1196 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
1197 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
1198 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
1199 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
1200 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
1201 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
1202 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
1203 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
1204 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
1205 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
1206 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
1207 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
1208 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
1209 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
1210 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
1211 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
1212 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
1213 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
1214 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
1215 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
1216 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
1217 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
1218 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
1219 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
1220 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
1221 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
1222 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
1223 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
1224 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
1225 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
1226 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
1227 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
1228 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
1229 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
1230 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
1231 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
1232 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
1233 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
1234 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
1235 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
1236 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
1237 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
1238 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
1239 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
1240 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
1241 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
1242 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
1243 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
1244 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
1245 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
1246 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
1247 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
1248 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
1249 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
1250 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
1251 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
1252 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
1253 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
1254 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
1255 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
1256 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
1257 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
1258 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
1259 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
1260 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
1261 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
1262 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
1263 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
1264 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
1265 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
1266 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
1267 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
1268 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
1269 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
1270 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
1271 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
1272 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
1273 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
1274 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
1275 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
1276 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
1277 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
1278 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
1279 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
1280 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
1281 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
1282 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
1283 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
1284 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
1285 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
1286 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
1287 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
1288 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
1289 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
1290 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
1291 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
1292 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
1293 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
1294 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
1295 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
1296 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
1297 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
1298 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
1299 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
1300 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
1301 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
1302 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
1303 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
1304 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
1305 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
1306 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
1307 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
1308 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
1309 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
1310 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
1311 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
1312 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
1313 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
1314 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
1315 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
1316 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
1317 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
1318 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
1319 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
1320 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
1321 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
1322 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
1323 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
1324 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
1325 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
1326 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
1327 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
1328 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
1329 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
1330 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
1331 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
1332 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
1333 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
1334 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
1335 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
1336 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
1337 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
1338 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
1339 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
1340 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
1341 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
1342 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
1343 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
1344 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
1345 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
1346 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
1347 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
1348 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
1349 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
1350 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
1351 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
1352 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
1353 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
1354 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
1355 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
1356 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
1357 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
1358 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
1359 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
1360 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
1361 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
1362 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
1363 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
1364 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
1365 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
1366 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
1367 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
1368 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
1369 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
1370 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
1371 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
1372 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
1373 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
1374 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
1375 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
1376 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
1377 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
1378 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
1379 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
1380 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
1381 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
1382 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
1383 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
1384 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
1385 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
1386 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
1387 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
1388 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
1389 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
1390 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
1391 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
1392 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
1393 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
1394 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
1395 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
1396 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
1397 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
1398 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
1399 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
1400 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
1401 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
1402 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
1403 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
1404 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
1405 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
1406 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
1407 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
1408 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
1409 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
1410 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
1411 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
1412 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
1413 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
1414 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
1415 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
1416 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
1417 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
1418 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
1419 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
1420 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
1421 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
1422 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
1423 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
1424 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
1425 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
1426 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
1427 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
1428 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
1429 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
1430 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
1431 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
1432 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
1433 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
1434 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
1435 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
1436 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
1437 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
1438 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
1439 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
1440 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
1441 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
1442 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
1443 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
1444 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
1445 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
1446 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
1447 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
1448 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
1449 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
1450 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
1451 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
1452 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
1453 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
1454 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
1455 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
1456 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
1457 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
1458 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
1459 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
1460 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
1461 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
1462 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
1463 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
1464 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
1465 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
1466 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
1467 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
1468 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
1469 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
1470 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
1471 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
1472 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
1473 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
1474 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
1475 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
1476 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
1477 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
1478 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
1479 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
1480 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
1481 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
1482 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
1483 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
1484 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
1485 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
1486 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
1487 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
1488 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
1489 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
1490 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
1491 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
1492 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
1493 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
1494 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
1495 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
1496 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
1497 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
1498 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
1499 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
1500 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
1501 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
1502 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
1503 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
1504 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
1505 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
1506 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
1507 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
1508 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
1509 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
1510 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
1511 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
1512 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
1513 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
1514 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
1515 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
1516 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
1517 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
1518 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
1519 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
1520 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
1521 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
1522 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
1523 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
1524 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
1525 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
1526 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
1527 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
1528 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1529 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
1530 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
1531 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1532 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
1533 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1534 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1535 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1536 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
1537 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1538 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1539 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1540 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1541 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1542 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1543 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1544 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1545 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
1546 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
1547 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
1548 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1549 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1550 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1551 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1552 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1553 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
1554 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1555 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1556 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
1557 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
1558 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1559 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
1560 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1561 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1562 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1563 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
1564 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1565 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1566 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1567 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1568 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1569 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
1570 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1571 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
1572 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1573 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1574 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1575 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1576 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
1577 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1578 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1579 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1580 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1581 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1582 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1583 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1584 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
1585 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1586 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1587 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
1588 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
1589 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1590 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1591 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
1592 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1593 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1594 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1595 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
1596 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
1597 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1598 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1599 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1600 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
1601 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1602 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1603 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
1604 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1605 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1606 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
1607 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1608 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1609 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
1610 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
1611 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
1612 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1613 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
1614 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
1615 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1616 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1617 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
1618 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
1619 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
1620 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1621 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1622 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1623 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
1624 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
1625 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
1626 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1627 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1628 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1629 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1630 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1631 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1632 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1633 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
1634 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
1635 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
1636 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1637 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1638 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1639 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
1640 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1641 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1642 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1643 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
1644 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1645 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1646 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1647 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1648 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1649 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1650 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
1651 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1652 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1653 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1654 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1655 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1656 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1657 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1658 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1659 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
1660 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
1661 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1662 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1663 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1664 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1665 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
1666 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1667 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
1668 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
1669 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1670 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1671 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1672 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1673 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1674 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1675 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1676 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
1677 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
1678 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1679 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1680 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
1681 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
1682 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
1683 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1684 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
1685 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1686 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1687 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1688 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1689 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
1690 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
1691 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
1692 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1693 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1694 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1695 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
1696 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
1697 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1698 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
1699 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1700 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
1701 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1702 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
1703 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
1704 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1705 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1706 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
1707 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1708 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1709 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
1710 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
1711 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
1712 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
1713 Açlık Grevleri 01.10.2012