Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul (PSDA-İst) bileşenleri bir basın açıklaması yaparak, İstanbul-Ortaköy'de bir gece kulübünü hedef alan terör saldırısını kınadı. Açıklamada, saldırıdan ruhsal olarak etkilenmiş olan tüm kişilerin PSDA-İst ile iletişime geçebileceği belirtildi. 

Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

 

Basına ve kamuoyuna,

2016 tüm dünya için zor ve kötülüklerin sıkça yaşandığı bir yıl oldu. Nefret ve çatışma ikliminin giderek arttığı ülkemizde de, son bir buçuk yılda 24 terör saldırısı yaşandı.

Dün gece 2017'ye eğlenerek girmeyi isteyen ve bu nedenle Ortaköy'de bir gece kulübünde olan kişilere yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Kendi gibi olmayana, kendi gibi düşünmeyene tahammülsüz ve derin bir nefret söylemi içeren politikaların, toplumu çok tehlikeli  noktalara götürdüğünün artık farkına varılması gerektiğini, buradan bir kez daha dile getiriyoruz.

Bizler Psikososyal Dayanışma Ağı-İstanbul bileşenleri olarak, dün geceki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralananların hızla sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Bu saldırıdan ruhsal olarak etkilenmiş olan tüm kişiler aşağıda belirttiğimiz iletişim kanalları üzerinden bizlere ulaşabilir.

Unutmamalıyız ki savaş ve çatışma ortamı ve bunun üzerinden oluşturulan politikalar, insanların ve toplumun sağlığını ciddi biçimde bozar. Sağlıklı olabilmenin, yaşama dair umudumuzu yeşertmenin yolu ise, nefret içeren, toplumu kutuplaştıcı dil ve söylemlerden uzaklaşmaktan, barış iklimini yeniden oluşturmaktan geçmektedir.

Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul (PSDA-İst)

Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası (İTO)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

 

İletişim adresi:

İstanbul Tabip Odası Telefon: 0212 5140292 Dahili hat: 114

Email: [email protected]  

Facebook: facebook.com/PSDAistanbul  

Twitter: twitter.com/PdaIstanbul