Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendikleri için tutuklanmalarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İstanbul Tabip Odası'nın da aralarında olduğu pek çok sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve dernek Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde “Özgürlük Nöbeti” tutmaya başladı.

22 Haziran 2016, Çarşamba günü 13.00’da Bakırköy Cezaevi önünde biraraya gelen kalabalık grup “Özgürlük Nöbetindeyiz. Şebnem, Erol, Ahmet Yalnız Değildir” pankartı açarak, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, “İnsanların her türlü haktan mahrum bırakıldığı, hak taleplerinin baskıyla engellediği bir dönemden geçiyoruz. Tüm medya üzerinde baskıcı uygulamalar var. 3 arkadaşımız medya üzerindeki baskılara karşı Özgür Gündem Gazetesi’yle dayanışma gösterdikleri için, mizansen hukuk uygulamalarıyla tutuklandı. Bizler bu hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz. Dayanışma için buradayız. Hak ihlallerine dikkat çekmek için Özgürlük Nöbetimizi başlatıyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Giderek artan bir baskı döneminden geçiyoruz. İfade özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün, basın yayın özgürlüğünün ortadan kalktığı bir dönem yaşıyoruz. Gerçeği dile getiren kesimler bu baskıları daha yoğun yaşıyorlar; örneğin gazeteciler, örneğin sağlıkçılar, örneğin akademisyenler. Baskıya uğruyorlar çünkü bu kesimler gerçeğin, hakikatin, bilimsel özgürlüğün, mesleki bağımsızlığın takipçileri. Bu insanlar gerçekleri ifade ettikleri için tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Ancak bizler bu baskılara boyun eğmeyeceğiz, daha güzel günlere erişmek için dayanışmayı güçlendirecek, mücadeleyi yükselteceğiz” diye konuştu.

Birkaç ay öncesine dek tutuklu olan Barış İçin Akademisyenler Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy da yaptıkları konuşmayla Özgürlük Nöbeti’ne destek verdiler.

Konuşmaların ardından yapılan basın açıklamasında; “İfade özgürlüğü hakkını kullanan ve hak savunucusu olarak basın özgürlüğünden yana tutum alan arkadaşlarımızın tutuklanmalarını kınıyoruz… İfade özgürlüğü demokrasinin ön şartıdır. Arkadaşlarımızın tutuklanması ifade özgürlüğünün tamamen sonlandırıldığını ve demokrasinin olmadığını ortaya koymuştur. Bizler her şeye rağmen eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi mücadelesini ısrar ve inatla sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı ve düşünceleri nedeni ile tutuklu bulunan herkesi en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşturmak için kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamanın ardından Özgürlük Nöbetinin her gün 16.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Cezaevi önünde tutulmaya devam edileceği duyuruldu.