Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 21 Temmuz 2022 günü Sağlık Bakanlığı’na giderek sağlıkta şiddeti önlemek için bakanı görevini yerine getirmeye çağırdı. Dilekçe teslimine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Dilekçe tesliminin ardından bakanlık kapısında kısa bir açıklama yapan TDB Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, Sağlık Bakanı’ndan daha önce de randevu talebinde bulunduklarını ama bir yanıt alamadıklarını hatırlattı. İmre, sağlıkta şiddet sorununun çözülmesi için önerilerini sunmak istediklerini dile getirdi.

Bakanlığa verilen dilekçede; sağlık çalışanlarının yıllar içinde değersizleştirilmesi, çalışma koşullarının ağırlaştırılması ve toplumdaki şiddet davranışının yaygınlaşması sonucu sağlık ortamlarının giderek güvensiz hale geldiği belirtildi. Kışkırtılmış sağlık talebiyle nitelik yerine niceliğin dayatılmasından, dayanışma yerine yarışmanın zorlanmasından, şiddetin önlenmesine dönük yeterli ve caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılmamasından söz edilen dilekçede bu durumun sağlık çalışanlarının yurtdışına gitme oranını artırdığına dikkat çekildi. Dilekçede sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik idari düzenlemeler için randevu istendi.