Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı iletti.

TTB, ayrıca 5 Ağustos 2022’de Yücel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu metninde, Yücel’in diploması olmadığı halde tabip unvanı kullanması, ruhsatsız olarak müstahzar imal etmesi, bu yolla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması istendi.

TTB’nin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, Mustafa Yücel’in sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve kendisinin ürettiğini iddia ettiği karışımları “ilaç” olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği belirtilirken, TTB’nin kayıtlarında jinekoloji uzmanı Dr. Mustafa Yücel’in üyeliğine rastlanmadığının altı çizildi.  1219 sayılı Kanun’un 25. maddesinin hatırlatıldığı yazıda, eylemin Türk Ceza Kanunu’nun “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçunu düzenleyen 262. maddesine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilen yazıda ise TTB, Yücel’in kanser tedavisinde kullanılması gerektiğini iddia ettiği karışımları sosyal medya mecralarından “ilaç” olarak hastalara önermesinin, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 18. maddesini; 1262 sayılı Kanun’un 18 ve 19. maddelerini ihlal ettiğini belirtti. TTB, Türk Eczacıları Birliği’ne gönderdiği yazıda ise Yücel’in 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesini ihlal ettiğini kaydetti.

TTB ilgili yazılarda, mevzuata aykırılıklar hakkında kurumların gerekli işlemleri başlatmasının önemli olduğunu vurguladı.

 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı için tıklayınız.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderilen yazı için tıklayınız.

Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilen yazı için tıklayınız.