Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlerin/sağlık emekçilerinin hak kayıplarının ve şiddetin son bulması amacıyla başlattığı eylem sürecinin ilk etabı kapsamında yaptığı il ziyaretleri ve hekimler/sağlık emekçileri ile buluşmalar Muğla’da devam etti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Nursel Şahin ve Dr. Adalet Çıbık, Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cafer Şahin ile Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Muğla’nın Fethiye, Milas, Ortaca ve Yatağan ilçeleri ile merkez ilçesi Menteş’te yer alan aile sağlığı merkezlerini ile Fethiye Devlet Hastanesi ve Milas Özel İzan Hastanesi’ndeki hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret etti. Heyet, akşam saatlerinde de Muğla Tabip Odası aktivistleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Muğla-Menteş Devlet Hastanesi ziyareti ise hastane Başhekimi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün engelleme çabalarına rağmen gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde sağlıkta şiddet başta olmak üzere çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, hasta bakma sürelerinin kısa olması ve performansın getirdiği sorunlar ile hekimlerin/sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının yıllar içindeki gaspı, idarecilerin hekimler üzerindeki baskısı gibi sorunlar konuşuldu. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin sahada oldukça yoğun çalıştığının gözlendiği ziyaretlerde sorunları dile getirmek için daha güçlü ve etkin eylem önerileri sunuldu. Ziyaretlerde hekimler tarafından sağlıkta şiddet konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aktif tutum alması gerektiği dile getirilirken etkili bir şiddet yasasının çıkarılması ve uygulanmasının yanı sıra çalışma ortamlarının güvenli hale getirildiği, çalışma koşullarının iyileştirildiği, hasta sayısı ile ölçülmeyen ve hastaya yeterli zamanın ayrılabildiği, performansa veya döner sermayeye göre değil, emekliliğe yansıyacak tek ücretin olduğu bir sağlık sisteminin gerektiği konuşuldu.

Ziyaretlerde hekimler, hastane yönetimleri tarafından daha fazla hasta bakmaya zorlandıklarını ve çok yoğun hasta bakmaktan tükendiklerini dile getirdi. Aile hekimleri de hekimlik yapmak haricinde ASM’lerin kira ve tadilat gibi hekimlik dışı işlerle uğraştıklarını ve ASM kiralarının çok yüksek olması nedeniyle zorluk yaşadıkları gibi birçok sorununu aktardı. Muğla ve ilçelerinde özellikle yazın 10 kata varan nüfus artışına rağmen aynı hekim sayısı ile sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını dile getiren hekimler, sürekli olarak geçici görevlendirmelerin olduğunu, yasal olarak yılda en fazla 2 ay olması gereken geçici görevlendirmelerin 6 aya kadar uzayabildiği belirtti. Hekimlerin sorunlarını dinleyen TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, hekimlerin yaşadıkları sorunlar karşısında yalnız olmadığını, TTB'nin ve tabip odasının her türlü hukuki ve idari girişimde bulunacağını dile getirdi.

Akşam yapılan toplantıda ise Menteş Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün TTB Merkez Konseyi ve Muğla Tabip Odası’nın üyeleri ve hekimlerle görüşmesi için toplantı salonu vermemesi kınandı.

TTB Neden Yola Çıktı?

TTB, artan hak kayıplarına ve tırmanan sağlıkta şiddete karşı eylem sürecini ortaklaştırmak amacıyla sağlık emek-meslek örgütleriyle yapılan bir dizi toplantının ardından il ziyaretlerine başladı. Ziyaretler kapsamında hekimler/sağlık emekçileri ile çalıştıkları kurumlarda bir araya geliniyor, sağlık kurumlarında ve tabip odalarında değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

TTB bu eylem süreci ile; hak kayıplarının, güvencesizliğin ve geleceksizliğin hekimlerin/sağlık emekçilerinin kaygılarını artırdığı ve hekim göçünü tırmandırdığı bir dönemde mesleğin itibarsızlaşmasına ve şiddetin tırmanmasına yol açan her türlü ekonomik ve özlük hak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.