Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME), TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Çağrı, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın kamudaki görevinden çıkarılması amacıyla savunmasının istenmesi ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesinin ardından yapıldı.

CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:  “TTB’nin önde gelen üyelerine yönelik bu devlet kampanyasına hemen son verilmesi için Türk yetkililere Dünya Tabipler Birliği (WMA) tarafından yapılan çağrıya katılıyoruz. CPME, WMA ile birlikte, Türk meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı desteklemektedir. Bu açıklama, TTB’nin insan haklarını gözetme ve gereksiz şiddeti reddetme siciliyle olduğu gibi, WMA ve CPME politikalarıyla da tam bir uyum içindedir.”