Hükümet istihdam paketi olarak bilinen ve esas olarak çalışanların kısa ya da uzun süreli olarak kiralanabilmesini öngören bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Yasayla hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğu bütün özel sektör çalışanlarının iş güvenceleri ellerinden alındığı gibi, rekabetin kızıştırılması yoluyla gelir güvencesi de ortadan kaldırılacak. Çalışanlar, kurulacak olan özel istihdam büroları aracılığıyla bir telefonla kiralanabilecek.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden oluşan heyet bu hafta TBMM'de CHP ve HDP gruplarını ziyaret ederek genel başkanların istihdam paketine ilişkin grup konuşmalarını izledi. Toplantılara TTB adına Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener katıldı.

Heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de yarım saatlik bir görüşme yaptı. Görüşmede tasarıya ilişkin görüşlerimiz, kaygılarımız ifade edilerek çalışanların haklarının korunması için partilerden destek istendi.