TTB Merkez Konseyi, ÖSYM Başkanlığı'na 13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2015- YDUS) ile ilgili yazı gönderdi. 2 Mayıs 2016 tarihinde gönderilen yazıda, iptali istenen sorulara ilişkin yargı süreçlerinin devam etmesi gerekçe gösterilerek tercih bildirim sürecinin halen başlatılmamış olmasının çok sayıda uzman hekimi mağdur ettiğine dikkat çekilerek, hekimler tarafından yöneltilen sorulara yanıt verilmesi istendi. 

ÖSYM'ye gönderilen yazıya ulaşmak için...