Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Heidi Stensmyren ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (AHDK) Başkanı Dr. Christiaan Keijzer, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Ukrayna’da Devam Eden Savaş ve Çatışma Ortamı Bir An Evvel Son Bulmalıdır” başlıklı mektubuna birer teşekkür yanıtı verdi.

Dr. Stensmyren, sağlık tesislerine ve sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırıların halk sağlığını tehdit ettiğini ifade ederken, “TTB, kişisel risklerine rağmen insan haklarını ve geçmişi, siyasal inancı ya da cinsiyeti ne olursa olsun herkesin sağlık hizmetlerine erişim hakkını sahiplendiğini defalarca göstermiştir” diyerek gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Dr. Keijzer de gerek sağlık hizmetlerinin, tesislerinin ve çalışanlarının hedef alınmasına yönelik kınama mesajı gerekse de sağlık çalışanlarıyla ve savaş mağdurlarıyla dayanışma mesajı için TTB’ye teşekkür etti.

Dr. Stensmyren’in mektubunun Türkçesi için tıklayın.

Dr. Stensmyren’in mektubunun İngilizce orijinali için tıklayın.

Dr. Keijzer’in mektubunun Türkçesi için tıklayın.

Dr. Keijzer’in mektubunun İngilizce orijinali için tıklayın.

TTB’nin gönderdiği mektup için tıklayın.