Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 2013/2E.-2018/2K. sayılı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Sağlık Bakanlığı personeli olan hekimlerin naklen atama, ikincil görevin üzerlerinden alınması işlemlerine nedeniyle açılan davalarda verilen iptal kararlarıyla söz konusu dönem için döner sermaye ödemesi yapılması gerektiğine ilişkin içtihat yönünden birleştirme yapılmasına hükmedildi.

Danıştay kararında, idari yargı kararıyla hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlem nedeniyle giderilmesi gereken maddi kayıplar arasında döner sermaye ek ödemesinin de bulunacağı, hukuka aykırı işlem tesis eden idarenin fiili çalışmaya bağlı olarak ek ödeme yapılacağından bahisle ödeme yapmamasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Danıştay Kanununun 40. Maddesine göre içtihatları birleştirme kararlarına Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.

Kurul kararıyla birlikte, idari yargı kararıyla iptal edilen işlemler nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ödenmesi gerekir.

Danıştay İBK kararı için