Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak ve İkinci Başkan Sinan Usta, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ni ziyaret etti. 21 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör katıldılar.

8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 69. Büyük Kongre ile göreve gelen TTB Merkez Konseyi’ni kutlama amacını taşıyan ziyarette, TEB Heyeti yeni yönetime başarı dileklerini iletti.