Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu;

- Geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirmek,

- Önümüzdeki döneme ilişkin perspektif ve önerileri tartışmak,

- Yeni dönemin Yürütme Kurulu üyelerini seçmek üzere, 19.11.2016 günü 16 Oda’dan 27 katılımcı ile TTB Merkez Konseyi (MK) binasında toplandı. Toplantı MK’dan Şeyhmuz Gökalp’in ülke gündemini ve sağlıktaki son gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasıyla açıldı. Daha sonra geçen dönemin Kol başkanı olan Nazmi Algan son iki yılın çalışma raporunu paylaştı ve raporla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sonrasında katılımcılar, öncelikle kendi illerine ilişkin bilgilendirme yapmalarının ardından çalışma raporu ile ilgili olarak geçtiğimiz döneme ilişkin eleştirilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin önerilerini sundular. Toplantının sonunda gelecek iki yılın Yürütme Kurulu üyeleri seçildi.

Buna göre, Yürütme Kurulu üyeleri Ahmet Tellioğlu (İstanbul), Sedat Abbasoğlu (Ankara), İsmail Bulca (Adana), Nevruz Gürceğiz (Diyarbakır), Zühal Akgün (Bursa), Hakkı Uysal (Kocaeli), Hürcan Girgin (İzmir) olarak belirlendi.

19.11.2016 tarihinde seçilen Kol Yürütme Kurulu ilk toplantısını 10 Aralık 2016'da gerçekleştirdi. Kol Yürütmesi, bir önceki dönemin Kol Başkanı Dr. Nazmi Algan ve TTB MK'nın Kol'dan sorumlu temsilcisi Dr. Şeyhmus Gökalp'in de katıldığı bu ilk toplantısında, ülke gündeminin yanısıra çalışma yaşamı, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Hekimliği alanlarına ilişkin ayrı ayrı değerlendirmelerde bulundu; önümüzdeki döneme ilişkin öneriler ve çalışma takvimi / programının belirlenmesi çalışmalarına başladı.

Toplantıda, Kol Yürütme Kurulu, kendi arasında yaptığı seçimle önümüzdeki dönem Kol başkanlığı görevinin Dr. Sedat Abbasoğlu, Kol Sekreterliği görevinin de Dr. Ahmet Tellioğlu tarafından yürütülmesine karar verdi.

Toplantıda geçen dönem yapılan ve yapılamayan çalışmalar ile İşçi Sağlığı / İşyeri Hekimliği alanını domine eden hükümet politikalarına karşı geliştirilmesi gereken tavır ve tutum çerçevesinde;

- Önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmaların yürütülme biçimi,

- Önümüzdeki dönemin olası eğitim faaliyetleri: İşyeri Hekimlerinin ileri eğitimleri, Bilimsel Eğitsel Kurul çalışmaları, işçi sağlığı eğitimlerinin temel tıp eğitimi, birinci basamak ve ikinci basamaktaki yeri,

- İşçi Sağlığı alanında yer alan diğer örgütler (KESK, DİSK, TMMOB, İYHD) ve kurumlarla (Çalışma Bakanlığı, ILO vb.) ilişkiler,

- Kol ve Yürütme'nin TTB örgütlülüğü ve işleyişi içindeki yeri: Kol Yönergesi, Yürütmenin Odalardaki Komisyonlarla ilişkileri, MSG ile Kol Yürütmesi ilişkileri ele alındı.

Bu toplantıda ileri sürülen görüş ve yürütülen tartışmaların olgunlaştırılarak somut bir program ve takvime bağlanması amacıyla da 07 Ocak 2017 günü TTB MK binasında yeniden toplanılmasına karar verildi.