Türk Tabipleri Birliği (TTB) Marmara bölge tabip odaları toplantısı, 26 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Bursa, Çanakkale, Edirne İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Tekirdağ tabip odalarından yönetici ve üyelerin katıldığı toplantının kolaylaştırıcılığını Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı üstlendi. Toplantıda, 6 Şubat 2023 depremleri, deprem bölgesine yapılan destek çalışmaları değerlendirilirken, muhtemel İstanbul depremine karşı alınması gereken tedbirler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının gündemleri arasında TTB Merkez Konseyi’ni görevden alma davası ve bu davanın olası sonuçları tartışılırken, 14 Mart Tıp Haftası programı da değerlendirilen konular arasındaydı.

Toplantıda bir sonraki buluşmanın Haziran 2023’te Edirne’de yapılmasına karar verildi.