Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Olgu sayısı 8 Mart itibariyle 105 bin 586 olup hastalığın görüldüğü ülke sayısı 101’e ulaşmıştır. Bulgaristan'ın da eklenmesiyle Türkiye'ye komşu ülkelerden sadece Suriye’den henüz olgu bildirilmemiştir. En fazla vakanın ve ölümün görüldüğü İran ile geniş bir sınırımız olmasına ve son dönemde yoğun bir göçmen hareketliliği yaşamamıza rağmen ülkemizde henüz COVID-19 olgusu görülmemiş olması sevindirici olduğu kadar şaşırtıcı da bir durumdur. Meslektaşlarımızın ve halkımızın "Hastalık bu kadar yakınımıza gelmişken halen ülkemizde görülmüyor mu?" soruları aynı şaşkınlığı kamuoyunun da yaşadığını ortaya koymaktadır.

Ocak ayı başından itibaren COVID-19 tanısı için test sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır ve henüz COVID-19 tanısı alan hasta olmamıştır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kullanılan testin “yerli” olduğu açıklanmıştır. Dünyada ve yakın çevremizde birçok yerde her gün yeni tanı alan olgular varken Türkiye’de tanı alan olgu olmaması “teste ilişkin bir sıkıntı mı var?” şüphesini doğurmaktadır.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü henüz COVID-19 olgusu saptanmamış ülkeler için tanı kapasitenin arttırılmasını ve taramaların sıklaştırılmasını önermektedir.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yürütülen hazırlıklara ilişkin olarak sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme temini konusunda sıkıntı yaşamayacağını ifade etmektedir.

Gerek tanı testleri gerekse kişisel koruyucu malzeme temini yönünden aşağıdaki soruların yanıtı kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşılmalıdır:

  • Test yapılan merkez sayısı arttırılacak mı? 
  • Salgın durumunda tanı için test sayısı yeterli olacak mı?
  • Hastanelere ve ASM’lere kişisel koruyu malzeme dağıtıldı mı?
  • Van gibi sınırdaki illerde influenza benzeri hastalık (ILI-Influenza Like Illness) ve ağır solunum yetmezliği hastalığı sürveyansı (SARI-Severe Acute Respiratory Infection) yapılıyor mu? Şu anda yapılmıyor ise yapılması planlanıyor mu?

Türk Tabipleri Birliği olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’na yeni koronavirüs enfeksiyonu konusunda işbirliği dileğimizi ileten bir mektup yazmıştık. Maalesef hala bu mektuba yanıt alabilmiş değiliz. Bakanlıktan süreci başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütleriyle paylaşarak yönetmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmesini talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi