İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanının duayenlerinden Prof. Dr. Turhan Akbulut, 23 Ocak 2016 Cumartesi akşamı İstanbul’da vefat etti. Akbulut, 24 Ocak 2016 Pazar günü, İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanına büyük emekleri olan Prof. Dr. Turhan Akbulut, TTB İşyeri Hekimliği Kursları’nın yapılandırılması ve geliştirilmesinde de önemli rol oynamıştı. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği konusunda pek çok eser veren Akbulut’un editörlüğünde hazırlanan “İşyeri Hekimliği Ders Notları” halen alandaki temel kaynak olma özelliğini korumaktadır.

Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızın kaybından duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşır, hocamızın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Dr. Turhan Akbulut kimdir?

1921 yılında doğan Prof. Dr. Turhan Akbulut, 1949 yılında iç hastalıkları uzmanı olarak Sümerbank Hereke Fabrikasında endüstriye katılmıştır. İlk günden itibaren iş hekiminin görevinin alışılagelen klasik hekimlikten bambaşka olduğunu görüp, endüstride gelişmiş memleketlerdeki uygulamaları incelemiş, yerlerinde görmüş ve ülkemizde işçi sağlığı konusunda ilk telif eser olan “İş Hekimliği ve İşyerlerindeki Mediko-Sosyal Problemler” isimli kitabını yayınlamıştır.

Bursa Merinos, SSK Diyarbakır, Kütahya Azot Sanayi Başhekimliklerinde, Çalışma İş Güvenliği İstanbul Grup Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Hollanda ve Belçika Çalışma Müşavirliklerine atanmış, yurt dışındaki işçilerimizin tıbbi ve sosyal sorunlarını çok yakından izlemiştir. Yurtdışında iken 1973 yılında “Belçika kömür madenlerinde çalışan Türk işçilerinin mediko-sosyal sorunları” isimli tezi ile “Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik” dalında Üniversite Doçenti unvanını almış, 1977 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliğine seçilmiştir.

“İş ve Meslek Hastalıkları” uzmanı da olan Dr. Akbulut, 1982 yılında “Meslek hastalıklarında koruma yöntemleri ve kurşun zehirlenmelerine uygulanması” isimli tezi ile profesörlüğe yükseltilmiştir. 1987 yılında emekli olup, çeşitli Yüksek Öğretim Kurumlarında  sözleşmeli Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.