Sayın meslektaşlarım,

Yaşamın, çalışmanın ve üretmenin zorlaştığı, düşünmenin, konuşmanın, yazmanın baskılandığı koşullarda bir yılı daha bitirdik. 2018 zor bir yıldı. Bir yanda savaşlar, çatışmalar sürerken, bir yanda toplumsal şiddet tırmandı. Sağlıkta şiddet yine can aldı. Onlarca hekim fiziksel saldırıya uğradı. Güvenlik soruşturması bahanesi ile çok sayıda genç  meslektaşımız işinden oldu, eğitim ve sosyal güvenlik hakları ellerinden alındı. Bilgisizlik, ihmaller büyük kazalara, iş cinayetlerine neden oldu. Çevre tahribatı devam etti. Ekonomik kriz ile koşullar daha da ağırlaştı. Kısaca, yanlış politikalarla  sağlığın tüm bileşenlerine zarar verildiği bir yılı daha  geride bıraktık. 

30 Ocak 2018 günü TTB Merkez Konseyi’nin 11 üyesi, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" dediği için gözaltına alındı. Haklarında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiaları ile dava açıldı. 27 Aralık günü davanın ilk duruşması vardı. O  gün  hekimlik değerlerini savunan hekimlerin, tabip odalarının, ifade özgürlüğünü savunan avukatların, baroların, siyasetçilerin, meslek örgütlerinin dayanışmasını  gördük. Yalnız değildik. Zor bir yılı bitirirken her şeye rağmen Türk Tabipleri Birliği çatısı altında etik değerleri korumanın, halkın sağlığını öncelemenin onurunu yaşadık.

Türk Tabipleri Birliği olarak,  bu dönemde de, hekimliğin evrensel değerlerinden ve yasamızdan aldığımız güçle, tarihsel birikimimizle, bilime ve demokrasiye olan inancımızla, tüm bu haksızlık ve hukuksuzluklarla yılmadan mücadele ettik. Sağlıkla şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için siyasi partiler ile ve TBMM’de yoğun temaslar, çalışmalar yürüttük. “Sağlıkta Şiddet Yasası” adıyla gündeme getirilen ancak sağlıkta şiddeti önlemek yönünde hiçbir somut adım içermeyen, buna karşın hekimlerin mesleklerini yapma haklarını ellerinden alan “torba yasa” aldatmacasına tabip odalarımızla beraber Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle karşı çıktık. Bu zor süreçlerde üyelerimizle, meslektaşlarımızla hep bir aradaydık.

Başlangıçlar gücümüzü  ve  umudumuzu  tazelemek için bir fırsattır. TTB Merkez Konseyi olarak  yeni yılda hekimlik değerlerini yaşatmak, sağlığı tüm bileşenleri ile korumak adına  dayanışmamızı daha büyük bir güçle sürdürmeyi umut ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı