Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkta şiddet olaylarında yapılacak hukuksal dayanışma ile ilgili 22 Temmuz 2022 günü Türkiye Barolar Birliği’ne bir yazı yazdı.

Yazıda sağlıkta şiddet olaylarına özgü çok sayıda kanunda düzenleme olduğu ancak özellikle ceza kanunları dışındaki düzenlemelerin hakimler, savcılar ve avukatlar tarafından yeterince bilinmediğinin gözlemlendiği belirtildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) eğitimleri içine sağlıkta şiddete özgü düzenlemeler hakkında modül oluşturulmasının ve bu eğitimleri alan kişilerin, sağlık çalışanlarının talebi halinde baro tarafından görevlendirilmelerinin talep edildiği yazıda, TTB’nin bu modülün oluşturulması amacıyla bilgi deneyim paylaşmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Yazıda, bu çalışmanın iki kurum arasında var olan işbirliğini güçlendireceği de kaydedildi.