Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun” diyerek 15 Nisan Perşembe günü Ankara’da Ulus Meydanı’nda, bütün illerde ise sağlık müdürlükleri önünde yapılacak basın açıklamaları öncesi emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri ziyaret etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile 12 Nisan günü; Genel Sağlık-İş Sendikası, Halkevleri, Sol Parti, Emek Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Gelecek Partisi ile 13 Nisan günü; Türkiye İşçi Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ile de 14 Nisan günü görüşmeler yapıldı.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin katıldığı görüşmelerde eksik, yanlış, tutarsız politikalar ile başarısız salgın yönetimi nedeniyle COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınamadığı; buna karşı yaşam hakkına dönük bir söylemin toplumun tüm kesimince yükseltilmesi gerektiği ifade edildi.