Türk Tabipleri Birliği (TTB), 22 Haziran 2023’te Ankara’da görülecek Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası öncesi “Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz!” başlıklı bir panel düzenledi.

TTB’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Osahon Enabulele ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ahmet Karer Yurtdaş yaptı.

Dr. Osahon Enabulele, DTB olarak Türkiye’de TTB’ye yönelik baskıları yakından takip ettiklerini ve dayanışmayı büyütmek amacıyla Türkiye’ye geldiklerini söyleyerek söze başladı. Meslek örgütü özerkliği ve mesleki bağımsızlığın DTB’nin temel ilkeleri arasında olduğunu hatırlatan Enabulele, hem bu ilkelere sahip çıkma çabası hem de bu ilkeler ışığında deprem bölgesinde yürüttüğü özverili çalışmalar için TTB’ye teşekkür etti.

TTB’ye saldırının hekimlerin haklarına, halkın sağlık hakkına, toplumsal faydaya saldırı anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Enabulele, “Yaşananlar şaşırtıcı ve endişe verici. DTB olarak dünyanın hiçbir yerinde üyelerimize böyle yoğun bir saldırı sürecine, böyle büyük bir adaletsizliğe tanık olmadık. Hekimlik mesleği mensuplarının örgütlü mücadelesinin altı oyulmaya çalışılıyor. Biz, bu tehdidi görüyoruz. Hafife almıyor ve rahatsızlığımızı en açık şekliyle ifade ediyoruz” dedi. Enabulele, Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine de dikkat çekti.

Nijerya Tabipleri Birliği başkanı olduğu 2012-2014 döneminde insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına karşı mücadele eden 788 hekimin kamu hizmetinden atıldığını, buna karşı yürüttükleri mücadelede hapis tehdidi de dahil olmak üzere yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Enabulele, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz davamızdan, mücadelemizden vazgeçmedik ve sonuna kazandık. Tüm meslektaşlarımızın mesleklerine dönüşlerini sağladık. Çünkü biliyoruz ki; bizim mücadelemizden vazgeçmemiz aynı zamanda iyi hekimlik değerlerinden, nitelikli sağlık hizmetinden, halkın sağlık hakkından vazgeçmemiz anlamına gelecek. Ben TTB’nin de mücadeleden bir gün olsun vazgeçmeyeceğini biliyorum. Omuz omuza olmayı sürdüreceğiz. Adalete inanan insanları, meslektaşlarımızı da seferber edeceğiz. Ve sonunda kazanacağız.”

Dr. Şebnem Korur Fincancı; sözlerine bu sürecin en başından itibaren güçlü bir destek veren DTB’ye teşekkür ederek başladı. Enabulele’nin başkan seçildiği son DTB Genel Kurulu’nda Nijerya Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkililerinin olduğunu anımsatan Korur Fincancı şöyle konuştu:

“Türkiye’de böyle bir şey olur muydu? Olmayacağını bugün bile görüyoruz. Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki sorunlar ve karşı karşıya olduğumuz kızamık salgını ile ilgili ilettiğimiz randevu taleplerine dönüş yapmadı. Dünyada hekimlik mesleğinin en önemli örgütünün başkanı Ankara’ya gelmesine karşın randevu alamadık. Oysa geçmişte bakanlar bizim kongrelerimize gelir, açılış konuşmaları yapar, kongre sonrası seçilmiş yönetime ziyarette bulunurdu. Sağlık otoritesi ile çatışabiliriz, tartışabiliriz. Ama toplum sağlığı için yaptığımız çalışmaları ve önerileri iletmek, uyarmak bizim görevimiz. Meslek örgütlerinin uyarıları doğrultusunda toplum sağlığını korumak da bakanlığın ödevi.”

6-20 Şubat depremlerinden sonra belki yakınlarını, belki evlerini ve işyerlerini kaybetmiş depremzede hekimlerin çalışmayı sürdürdüğünü; yanı sıra ülkenin dört bir yanından yüzlerce hekimin gönüllü olarak deprem bölgesine gittiğini ifade eden Korur Fincancı, dayanışmayı hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyüteceklerini dile getirdi.

Son olarak tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı’nın Cenevre Bildirgesi’ne uygun okunmamasına tepki gösteren Korur Fincancı, “Bazı meslektaşlarımız anttaki ‘cinsel yönelim’ ifadesini çıkararak okutmaya çalışsa da genç meslektaşlarımız, bu örgütün geleceği, Hekimlik Andı’nı güçlü bir biçimde okuyor. Genç meslektaşlarımızın iradesi, mücadelemizin süreceğinin göstergesidir. Yılmıyoruz, umudumuzu yitirmiyoruz, mücadelemizden vazgeçmiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Osahon Enabulele, Korur Fincancı’nın konuşmasının ardından tekrar söz aldı. TTB’ye yönelik baskı ve saldırıların da, Sağlık Bakanlığı’nın kapıları kapamasının da kabul edilemez olduğunu yineleyen Enabulele, DTB olarak önümüzdeki süreçte TTB’ye yönelik destek ve dayanışmayı büyütmeye çalışacaklarını belirtti. Enabulele, hem kendisini davet ettikleri hem de bu mücadele ruhunu diri tuttukları için TTB’ye tekrar teşekkür etti.

Etkinlik; soru cevap kısmı ve 22 Haziran 2023’te Ankara’da görülecek Merkez Konseyi’nin görevden alınması davasına katılım çağrısı ile son buldu.