Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan Tıp Dünyası gazetesinin Kasım sayısı yayımlandı.

Gazetenin bu sayısında, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık alanında yaşanan yeni ihraçlar, Dr. Aynur Dağdemir’in anması, aile hekimlerinin yeni sözleşme dönemi için TTB tarafından belirlenen talepler ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “ikinci faz”a geçiş ile ilgili haberlere ve TTB Asistan Hekimler Kolu temsilcileriyle yapılan söyleşiye yer verildi.

Gazetenin yeni sayısında ayrıca, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun “Bebek Ölümleri Saklanıyor”, Dr. Hande Arpat’ın “Sağlık Hizmetlerine Yönelik Şiddet Eylemleri Dinmiyor” ve Dr. Serdar Koç’un “Dosttan Dosta Selam İle (Üç Devrimci Tiyatro Bir Meddah)” başlıklı yazıları yer aldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, bu sayının başyazısında “Bir Sistem Sorunu Olarak Sağlıkta Şiddet”i konu aldı.

Gazetenin yeni sayısının PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Öne çıkan bazı haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Bir Sistem Sorunu Olarak Sağlıkta Şiddet

Artık yeter, cadı avı bitsin!

Asistan hekimler hatırlatıyor: Asistanların hakları var!

Sağlık hizmetlerine yönelik şiddet eylemleri dinmiyor…

Bebek ölümleri saklanıyor!

Söz veriyoruz, bu şiddet sona erecek!

Aile Hekimleri sözleşme taleplerini belirledi

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “İkinci Faz”!

İklim Zirvesinde “endüstri” etkisi

Dosttan Dosta Selam İle (Üç Devrimci Tiyatro Bir Meddah)