Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bileşeni olduğu Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu, aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı anne ölümleri ile ilgili 2 Şubat 2023 günü çevrimiçi bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, COVID-19 pandemisinde TTB’nin ısrarlı uyarılarına karşın gerekli önlemlerin alınmaması ve sağlık sisteminin pandemiyi karşılayabilecek yeterlilikte olmaması nedeniyle ülkedeki çoklu kriz ortamının daha da derinleştiğini söyledi. Pandemi döneminde ölüm istatistiklerinin şeffaf bir biçimde paylaşılmadığına ve yeterli bir aşılama politikası yürütülmediğine dikkat çeken Bahadır, sadece 2020 istatistiklerine bakarak anne ölümlerinin %50’den fazla arttığını belirtti.

Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu yürütücülerinden TTB Aşı Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak konuyla ilgili bir anahtar sunum yaptı. Türkiye’deki anne ölümlerine ilişkin verileri hem Avrupa ile kıyaslayarak hem de bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek değerlendiren Eskiocak, dolaylı nedenlerle yaşanan anne ölümlerinde tetanos, grip ve COVID-19 aşılamalarını ayrı ayrı ele aldı. “Gebelerde COVID-19 aşılaması güvenlidir. Aşılanmayanlarda ölü doğum daha sıktır” diyen Eskiocak, bu konuda yürütülen çalışmalardan veriler sundu. Eskiocak, sunumunu şu öneriler ile sonlandırdı:

  • Gebeler; COVID-19, grip ve tetanosa karşı mutlaka aşılanmalıdır.
  • Sağlık Bakanlığı, uzmanlık dernekleri ve gebe izlemi yapan hekimler aşılama için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
  • Gebeler kapalı alanlarda maske takmalı; havalandırma, temizlik, koruma mesafesi ve temas süresini kısa tutma konusunda dikkatli davranmalı; hastalık belirtisi olduğunda gecikmeden sağlık hizmet birimlerine başvurmalıdır.
  • Aşılara erişim kolaylaştırılmalı, aşıların sağlık kurumlarında yeterli miktarda bulunması sağlanmalı, aşı kararsızlığına yol açacak duruma düşmekten kaçınılmalıdır.
     

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak’ın sunumunun tamamı için tıklayın.

Sunum sonrası kurum temsilcileri kısa sözler aldı.

TTB Pandemi Çalışma Grubu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Genel Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz; annelerin aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı olarak ölümlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Şaşmaz, gebeleri aşılamaya motive etmek için sağlık çalışanlarının büyük rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Akın; aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı anne ölümlerinin sağlık sistemi, yaşam hakkı, kadının toplumdaki konumu ve bakanlığın politikaları gibi birçok tartışmayla birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Akın; toplumun ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi, aşı tedariki ve nitelikli bir izlem sisteminin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği (TMFTP) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Filiz Yanık; gebelere yönelik aşılamaların hem anneyi hem fetusu hem de yenidoğanı koruduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi’nin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Yanık, boğmaca aşılamasının da güncelleştirme kapsamına alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu; Türkiye’nin aşılama konusundaki başarılarını hatırlattı. COVID-19 pandemisinde hastaların tedavisine odaklanıldığını, oysa hastalıktan korumanın da büyük önem taşıdığını belirten Camcıoğlu, gebeleri aşılamanın bu bağlamda da ele alınması gerektiğini ifade etti.

TTB Halk Sağlığı Kolu ve Pandemi Çalışma grubu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay; aşılama oranı düştükçe anne ölüm oranlarının arttığına dikkat çekti. Okyay şöyle konuştu: “COVID-19 başta olmak üzere sözünü ettiğimiz tüm aşıların gebe takvimine eklenmesiyle sağlık hakkını korumuş olacak, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermiş olacağız. TTB’nin öncülüğünde Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu ile, uzmanlık dernekleri ile, tüm sağlık çalışanları ile önümüzdeki dönem aşılamaya verilen önemi artırmak zorundayız.”

Basın açıklaması soru-yanıt bölümü ile son buldu.

Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu’nun hekimler için hazırladığı bilgi notu için tıklayın.

Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu’nun toplum için hazırladığı bilgi notu için tıklayın.