Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 25 Ocak 2017 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaşanan hekimlik uygulamalarıyla ilgili sorunları  görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşteşarı Ahmet Erdem’i makamında ziyaret etti.

TTB Heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör yer aldı.

Görüşmede ilk olarak; Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmeleri için gerekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından medulla sistemine kaydetme ve provizyon verme konusunda yaşanan sorunlar ele alındı.  İkinci olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışırken, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin durumları değerlendirildi. Görüşmede son olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti verilmesine olanak sağlayan provizyon verme uygulamasının sonlandırılması ve hekimlerin dinlenme hakkının korunmasına yönelik düzenleme yapılması konusu ele alındı. Görüşme, karşılıklı görüş alışverişi ve sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerle sona erdi.