Dünya Tabipler Birliği (World Medical Association-WMA), 22 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi öncesinde, Türkiye’deki meslektaşları için açık destek mektubu yayımladı. Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanı Prof. Dr. Franck Ulrich Montgomery ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber imzasıyla Türk Tabipleri Birliği’ne iletilen 5 Haziran 2019 tarihli mektupta, barış, insan onuru ve iyiliğinin tüm dünyadaki hekimlerin ortak talebi olduğu vurgulanarak, “Görebildiğimiz kadarıyla Türkiye’de bu ses susturulmaya çalışılmaktadır; ancak duyarlılıklarınızı seslendirerek sizi kararlı bir biçimde desteklediğimizi göstermek istiyoruz” denildi.

Mektupta, Dünya Tabipler Birliği’nin de Türk Tabipleri Birliği gibi savaşın insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu olduğu ve bu konuda hekimlere hükümetleri uyarma görevi düştüğü görüşünü taşıdığına yer verildi ve barıştan yana görüş beyan etmenin demokrasilerde suç oluşturmayacağı vurgulandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu çağrıyı yapan TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında verdiği hapis cezasının Dünya Tabipleri Birliği açısından şok edici ve derin rahatsızlık yaratıcı bir karar olduğunun hatırlatıldığı ve yanlış bir karar olduğunun vurgulandığı mektupta, şöyle denildi:

“Hekimlerin hedef alınması, yaygınlaşan ve artan hastalık, acı, erken ölüm riskleriyle, güvensizlik ve yoksullukla Türkiye nüfusunun hedef alınması anlamını taşır. Dolayısıyla, olağanüstü halin belirtilen amaca hizmet ettiği konusunda ciddi kuşkularımız bulunmaktadır. Hekimler olarak, hepimiz insan yaşamını her şeyin üstünde tutmak için yemin ettik. Değerlerimiz tıp etiğini temel alır ve bu etik de mesleği özerkliğe saygı, zarar vermeme, insanlara yardım ve adalet gibi ilkeleri öngörür. Bu etik standartların herhangi bir biçimde ihlaline karşı sizlerle dayanışma içinde olacağımıza güvenebilirsiniz.”

Mektubun Türkçe tam metni 

Mektubun orijinali