Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Bitlis’te hastalanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedilen 8 yaşındaki bir çocuğun, şarbon hastalığı nedeniyle yaşamını kaybettiği iddialarına dair tüm ayrıntılı bilgilerin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili birimler tarafından hızla kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır’daki meslek örgütlerinin kentte deri şarbonu vakalarının arttığına dair iddialarına da dikkat çekilerek, “Şarbon önemli bir halk sağlığı sorunudur, bildirimi ve izolasyonu zorunlu bir hastalıktır. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılıp yapılmadığını; kamuoyunun tam, doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilip bilgilendirilmediğini takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklama için tıklayınız.