TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Tabip Odası önceki dönem başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik’ten oluşan heyet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri de içeren 6639 Sayılı Kanun’la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) görüş sundu. TTB Heyeti, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşunun Anayasa’ya aykırı olduğunu, böyle bir üniversite yapılanmasının tıp eğitimi açısından ciddi sakıncalar içerdiğini bildirdi.

20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, AYM Başkan ve üyeleri Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl’ün ardından TTB Heyetinin sözlü açıklamalarını dinledi.  

TTB Heyeti adına ilk sözü alan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 6639 sayılı yasa henüz tasarı halindeyken konuyla ilgili uyarıları ve bilgilendirmeyi yaptıklarını hatırlattı. Adıyaman, dünya ile kıyaslandığında nüfusa göre en fazla tıp fakültesinin olduğu ülkenin Türkiye olduğunu, şu anda özel üniversitelere ve devlet üniversitelerine bağlı olarak 100’e yakın tıp fakültesi bulunduğunu kaydetti. Bunlar arasında altyapısı iyi olmayan tıp fakülteleri bulunduğuna dikkat çeken Adıyaman, bu durumun burada yetişen öğrencileri olumsuz etkilediğini ve tıp eğitiminin niteliğini düşürdüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Çetin Atasoy, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kuruluşunun sakıncalarını, akademik süreçlerin yerine getirilmediğini anlatarak, tıp eğitiminde çeşitli illere dağılmış bir yapılanmanın tıp öğrencilerinin eğitiminde de, asistan eğitiminde de çok sakıncalı olduğunu vurguladı.

Av. Ziynet Özçelik de, sürecin hukuki boyutuna ilişkin olarak yaptığı sunumunda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşunun niçin Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladı.