Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Asistan Hekimler Kolu, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Asistan hekimlerin sorunlarının halen can yakıcı şekilde sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Haklarımız var, talep ediyoruz ve vazgeçmiyoruz” denildi. 

Açıklama şöyle:

Asistan hekimlerin hakları var!

Bugün 5 Nisan Asistan Hekimler Günü… Eğitim hakları gaspedilen, uzmanlık eğitiminin giderek niteliksizleşmesi sorunuyla karşı karşıya kalan, angarya düzeyinde çalışma koşullarına mahkûm edilen, emeklerinin karşılığını alamayan asistan hekimlerin sorunları hâlâ can yakıcı şekilde sürmektedir.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç edilen asistan hekimler, anayasal hak olan uzmanlık eğitimleri haksız ve hukuksuz bir uygulama ile engellenmektedir.

Tıp fakültesinden mezun olup tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazanmış ancak güvenlik soruşturmalarına takılan genç hekimlerin de uzmanlık eğitimleri engellenmektedir.

Asistan hekimler olarak, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü dolayısıyla tekrar ediyoruz;

 • Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, anayasal eğitim hakkımızı talep etmeye devam ediyoruz.
 • Nitelikli uzmanlık eğitimini talep etmeye devam ediyoruz.
 • Kesintisiz 36 saat çalışma sürelerinin insani düzeylere çekilmesini talep ediyoruz.
 • Kullandırılmayan nöbet sonrası dinlenme hakkımızı talep ediyoruz.
 • Var olan ve son üç yılda hastane yöneticileri tarafından daha da artan baskının son bulmasını talep ediyoruz.
 • Şehir hastanelerindeki uzmanlık eğitimi öğrencilerinin eğitim sorunların giderilmesini talep ediyoruz.
 • Polikliniklerde, servislerde ve hastanenin tüm hizmetlerinde asistan hekimin hasta ve hasta yakınları ile tek başına bırakılmamasını talep ediyoruz.
 • Hastanelerde güvenli ortamlarda eğitim almayı talep ediyoruz.
 • Her an herkes tarafından angarya işlere koşturulan değil, uzmanlık öğrencisi olmayı talep ediyoruz.
 • İnsanca çalışmayı talep ediyoruz.
 • Döner sermaye değil, insanca yaşam için ücret talep ediyoruz.
 • Nöbet ücretlerimizin zamanında ödenmesini talep ediyoruz.
 • Nöbet sürelerinin yasal süreden daha uzun olmamasını talep ediyoruz.

Haklarımız var, talep ediyoruz, vazgeçmiyoruz. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Toplum için nitelikli ve iyi hekimlik için buradayız, vazgeçmiyoruz...

Dokuz Eylül’de grevdeydik... Celal Bayar’da süresiz grevdeydik... Tükenmemek için, sağlıklı toplum için, daha iyi bir gelecek için, eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz!

Talep ediyoruz!

Haklarımıza sahip çıkmak için asistanlar olarak, tüm asistan hekimleri TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’nda bir arada olmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu