Antalya Sağlık Müdürlüğü’nün, 31 Mart tarihinde İzmir’de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı protesto etmek amacıyla sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin aldığı “iş bırakma” kararına uyarak iş bırakan Antalyalı hekim ve sağlık çalışanları hakkında soruşturma açması, Antalya’da düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.  

Türkiye’nin her yerinden hekimler ve sağlık çalışanları, meslektaşlarına destek vermek ve her koşulda yanlarında olduğunu göstermek amacıyla, 12 Temmuz 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen basın açıklamasına destek verdiler.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan, SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve tabip odaları yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sağlık meslek örgütünden temsilciler katıldı.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının yaşamına kastedecek seviyeye ulaşan sağlıkta şiddete karşı etkinliğe yönelik soruşturma yönetilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, soruşturmaların bir an önce geri çekilmesini istedi. Adıyaman, soruşturmaların tamamı geri çekilinceye kadar her türlü çabayı göstereceklerinin ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Örgüt temsilcileri, açıklama öncesinde de Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile de görüşerek, düzenlenen etkinliklerin yasal hak olduğunun altını çizdiler ve soruşturmaların geri çekilmesi talebini ilettiler.