Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından başlatılan Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları’nın ilki, 17 Haziran 2017 Cumartesi akşamı Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Bodrum Gümüşlük Akademisi’nde yapıldı. TTB, İstanbul Tabip Odası ve Muğla Tabip Odası’nın ortak olarak düzenlediği etkinliğe farklı illerden yoğun ilgi vardı.

175 katılımcının katıldığı saygı buluşmasının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB’nin, emek ve gelenek üzerine kurulmuş bir meslek örgütü olduğunu, gücünü gelenekten aldığını, 40 yıllık bir süre içinde yöneticiler değişse de toplumcu sağlık anlayışının, mücadele gücünün değişmediğini belirtti. Dr. Şükrü Güner’in TTB’nin her kademesindeki yoğun ve özverili çalışmalarıyla emeği ve geleneği en iyi temsil edenlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Tükel, devraldıkları bu geleneği genç nesiller aracılığıyla geleceğe taşıyacaklarını söyledi. TTB Merkez Konseyi eski başkanlarından Dr. Erdal Atabek, Dr. Gencay Gürsoy, Dr. Eriş Bilaloğlu ve Dr. Özdemir Aktan, Şükrü Güner’in TTB’ye olan katkılarına ve adanmışlığına vurgu yaptıkları konuşmalarında, farklı dönemlere ilişkin görüş ve değerlendirmeleriyle katılımcıları geçmişten geleceğe bir yolculuğa çıkardılar. Dr. Şükrü Güner’e, 1977-2016 yılları arasında TTB’deki çalışmalardan dolayı, hizmet plaketi verildi.

Açılış konuşmalarından sonra, Dr. Şükrü Güner belgesel gösterimi yapıldı. Dostları, yol arkadaşları ve ailesinin söz alarak Dr. Şükrü Güner ile ilgili anılarını aktardıkları bölümde, TTB’ye gönülden bağlanmış bir hekimin 40 yıllık bitmeyen yolculuğunun, TTB’ye adanmış ömrünün farklı dönemlerine ilişkin paylaşımlar yapıldı.  

Saygı buluşması Dr. Şükrü Güner, eşi Münevver Güner ve kızı Aslı Güner’in konuşmaları ve alkışlarla sona erdi.

Dr. Şükrü Güner’in  Özgeçmişi

1949 yılında Konya’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1966 yılında başladığı İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1973 yılında mezun oldu. Öğrencilik sırasında Öğrenci Temsilciliği,  Öğrenci Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 1968 öğrenci eylemleri ve hak arama mücadelelerinin ön safhalarında yer aldı. Bu eylemler sonucunda öğrencilerin fakülte Yönetim Kurullarına katılma kararının kabulüyle; Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1973 yılında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine SSK  İstanbul Samatya hastanesinde başladı. Bu dönem Dr Erdal Atabek ile tanıştı. 1977 yılında Dr Erdal Atabek’in TTB Merkez Konseyi Başkanı olduğu dönem Merkez Konseyi Genel Sekreterliği ile meslek örgütünde ilk görevini aldı.  Bu görevi 12 Eylül sonrası, 1984(1982?) yılında TTB Merkezinin Ankara’ya taşınma kararı alınmasına kadar sürdürdü.

1986-1990 arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri,  1992-1994  yıllarında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2006 yılları arasında TTB Etik Kurul üyeliği,  2006-2016 arası 5 dönem Yüksek Onur Kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılından beri İstanbul Tabip Odası Delegesidir.

Meslek örgütü çalışmaları dışında Türk hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı ve Türkiye Avrupa Vakfı Genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak uzun yıllar Eyüp SSK Hastanesinde ve Eyüp teki muayenehanesinde çalıştı.  25 yıllık hizmetin ardından emekliye ayrıldı. Mesleği yaşamı boyunca binlerce hastasına karşılık beklemeksizin sevgi ve şefkatle sağlık hizmeti sunmuştur. 2015 yılında muayenehanesini kapatarak Bodrum’a yerleşmiştir.

Münevver Güner ile evli olup, Aslı ve Barış adlı iki çocuğu vardır.