Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanları arasında COVID-19 vakalarının arttığının gözlemlenmesi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerinin açıklanmasını istedi.

Yazıda, artan COVID-19 olgularıyla birlikte enfekte sağlık çalışanlarının sayısının da arttığının gözlendiği ancak Sağlık Bakanlığı’nca yaklaşık iki aydır sağlık çalışanlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’ndan, sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak şu bilgilerin açıklanması istendi:

 • Mart ayından itibaren kaç sağlık çalışanı COVID-19 geçirmiştir?
 • Şu anda kaç sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hastanede yatmaktadır?
 • Şu anda kaç sağlık çalışanı yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır? Kaçı entübedir?
 • Hangi meslek grubundan, kaç sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir?
 • Sağlık çalışanlarına PCR testi ile tarama yapılmakta mıdır?
 • PCR testi negatif ama semptomları pozitif olan sağlık çalışanları çalıştırılmakta mıdır?
 • Kişisel koruyucu malzemeler ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?
 • Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir?
 • COVID-19 meslek hastalığı olarak kabulüne yönelik çalışmalar başlatılmış mıdır?
 • Sağlık çalışanlarının maddi kayıp kaygısı olmadan çalışabilmesi için alınan önlemler nelerdir?
 • Sağlık çalışanlarında giderek artan olgu sayısı çalışma saatlerini yeniden planlamayı gerektirmekte midir?

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.