Bu hafta 12-13 Temmuz 2021 tarihinde görüşülen 2/3740 torba yasa tasarısında, aşağıdaki yasa tasarı maddeleri; işkolumuzdaki emek ve meslek örgütlerimizi ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. TBMM Genel Kurulu’nda cuma ve cumartesi günü görüşülecek olan bu yasanın, antidemokratik ve insan hakları ihlalleri içeren hükümlerinin kabul edilmemesini talep ediyoruz.

15 Temmuz tarihi, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilmiştir. Darbeci zihniyetin yarattığı, kanlı 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen hükümet; darbe girişiminden darbe üretmiş ve haksız, hukuksuz işlemleri 5 yıl boyunca tesis etmiştir. Bu yasa tasarısındaki iki madde ile bu hukuksuzluğu üç yıl daha uzatmak istemektedir. Darbenin yıldönümünde TBMM’ye getirilen bu torba yasa tasarısı demokratik değildir. Yasa tasarısı; sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve sendikaların görüşleri alınmadan biçimlendirilmiştir.

Yasa maddeleri arasında 7. madde, sağlık hizmetlerinde götürü bedelle hizmet sunulmasının sonrasında kurumlara fatura ve dayanağı belge gönderilmemesi, bu hizmetlerde yolsuzluğun önünü açan bir ibaredir. Denetimden kaçırılma işlemi yasamada tesis edilmemelidir.

Madde 12, gözaltı sürelerinin uzatılması yetkisini içermektedir. 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek olan yasama maddesinin üç yıl daha uzatılmasının gerekçesi bellidir. Halihazırda meşruiyeti sorgulanan iktidarın yasama ve yargı gücünü de kullanarak korku ikliminde 2023 seçimlerine veya bir erken seçime girme telaşı vardır.

Bir tarafta yargı reformu ve ileri demokrasi söylemi, diğer taraftan OHAL döneminden kalan bir hukuksuzluğun üç yıl daha uzatılması çelişkidir. Gözaltı süreleriyle insanlar mağdur edilmektedir, uzun süre gözaltında kalanlar genel sağlık sorunları yaşamaktadır. Uzun süre gözaltı, işkence uygulamalarına dönüşmekte ve bu uygulamaların cezasız kalmasına yol açmaktadır.

Aynı çelişki 22. maddede de vardır. “Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılmaktadır” gerekçesi hukuksuzluğun bir üç yıl daha dayatılmasıdır. Bu karar uyarınca mağdur edilen binlerce kamu çalışanı mahkeme kararlarıyla aklanmış ve görevlerine geri dönmüş veya dönmeyi beklemektedir. Yıllarca mağdur edilmenin önünü açacak bu hukuksuzluğa TBMM Genel Kurulu’nda izin verilmemesini talep ediyoruz.

Sağlık emek-meslek örgütleri olarak pandemiyle mücadelede binlerce meslektaşımızın mağdur edildiği bu ortamın üç yıl daha uzatılmasına itirazımız vardır.

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Ankara Dişhekimleri Odası