Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm kamu emekçilerine yönelik baskı ve soruşturma süreci TTB-İstanbul Tabip Odası, SES ve Devrimci Sağlık İş Sendikası'nın 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü düzenlediği basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları KHB Bakırköy Genel Sekreterlik binasına dek yürüdüler. Yürüyüş boyunca “Sağlıkçılar Barış İstiyor”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı.

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve Devrimci Sağlık İş Sendikası Gürsel Kaya'ın katıldığı basın açıklamasına çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı destek verdi. 

Genel Sekreterlik binası önünde yapılan basın açıklamasını Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu okudu. Açıklamada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanlarının yürüttükleri sendika ve tabip odası faaliyetleri dolayısıyla bir süredir baskı altında tutulmaya çalışıldıkları belirtilerek, "Toplumsal sorumluluklarından kaçmıyoruz, milyonlara kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat etmeyen baskıcı düzeniniz karşısında mücadelemize devam edeceğiz. Baskılar, soruşturmalar, işten çıkarma tehditleri haklı sesimizi susturamaz, mücadelemizi engelleyemez. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmayı sürdüreceğiz" denildi. 

Basın açıklaması için tıklayınız.