Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne bu yıl, Refik Durbaş’ın “Şayeste” adlı şiir kitabı değer görüldü.

TTB’nin çağrısıyla 26 Kasım 2018 günü TTB’de toplanan Ödül Seçici Kurulu, “1960’lardan beri şiirimizin önde gelen isimlerinden biri olarak emek dünyası ile iç içe bir şiir anlayışı kuran, toplumun tüm ezilenlerinin, mağdurlarının yanında yer alan, çağının vicdanı olmaya öncelik veren, kendi kuşağının arasında da seçikleşerek devraldığı şiir mirasını gittikçe geliştiren, bu yıl yayınlanan son kitabı “Şayeste” ile de şiir çizgisinin yeni ve olgun ürünlerini veren” Refik Durbaş’a verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul üyelerinden Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Ahmet Telli toplantıya katılırken, Doğan Hızlan ve Cevat Çapan görüşlerini telefonla bildirdiler.

Seçici Kurul tutanağı şöyle:   

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ

SEÇİÇİ KURUL TUTANAĞI

         Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Seçici Kurul 26 Kasım 2018 günü saat 18:00’de Türk Tabipleri Birliği Salonu’nda toplandı.

         Toplantıya Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Ahmet Telli katıldı. Seçici Kurul üyeleri Doğan Hızlan, Cevat Çapan görüşlerini telefonla bildirdi.

         1960’lardan beri şiirimizin önde gelen isimlerinden biri olarak emek dünyası ile iç içe bir şiir anlayışı kuran, toplumun tüm ezilenlerinin, mağdurlarının yanında yer alan, çağının vicdanı olmaya öncelik veren, kendi kuşağının arasında da seçikleşerek devraldığı şiir mirasını gittikçe geliştiren, bu yıl yayınlanan son kitabı “Şayeste” ile de şiir çizgisinin yeni ve olgun ürünlerini veren Refik Durbaş’a TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’nün oy birliği ile verilmesi uygun görülmüştür.

         Seçici Kurul, Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne katılan 33 katılımcının her birine yürekten teşekkür eder.

Turgay Fişekçi                                                   Ali Cengizkan                                                    Ahmet Telli