Türkiye Büyük Millet Meclisi 98 yıl önce bugün kuruldu. 23 Nisan 1920, ülkemizde çoğulcu ve katılımcı demokrasi kültürünün doğduğu gün iken, ne yazık ki bugün, demokrasi, özgürlük ve adaletin ortadan kaldırılmak istendiği bir siyasi iklimde yaşıyoruz.

23 Nisan, demokrasi kültürünün filizlenmesinin tarihi olduğu kadar, dünyadaki ilk Çocuk Bayramı olmasıyla da özel bir gündür. Bugün ise çocuklarımızın eğitim ve sağlık haklarının önüne sayısız engellerin çıkartıldığı, her geçen gün artan sayıdaki çocuğumuzun yoğun emek sömürüsü altında çalıştırılırken iş cinayetlerine kurban gittiği, yaşam haklarının güvence altında olmadığı, çocuk tecavüzünün aklanmak istendiği bir ortamda yaşamak zorunda bırakılıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını demokrasiyi ve çocuklarımızı çepeçevre saran bu karanlık ortamda kutlama inadımız; emek, barış ve demokrasi ısrarımızın ve çocuklarımızı bu karanlıktan çıkarmak üzere verdiğimiz ve asla vazgeçmeyeceğimiz mücadelemizin sözüdür. KUTLU OLSUN!

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi