Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında cinsel istismar mağduru 3 çocuğa rıza vermedikleri nedeniyle "zorla muayene" yapmadığı için yargılandığı ve beraatle sonuçlanan davanın 6 yıl sonra Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle yeniden yargılandığı davada da beraat etti.

Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Edirne Tabip Odası, Edirne Çocuk Hakları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Şubesi, 12 Aralık 2019 günü Prof. Dr. Gürcan Altun’a destek vermek üzere yapılan ortak basın açıklamasında, “Hekimlik meslek ilkelerine ve iyi hekimlik değerlerine gönülden bağlı olan hekimler defalarca yargılansa da bu duruşlarından vazgeçmeyecektir” denildi.

Hekimler yargının zor kullanım aracı değildir!

Hekim bağımsızlığına ve etik ilkelere yargı kararları ile müdahale edilmesinin kabul edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Hekimler yargının zor kullanım aracı değildir. Çocukların yüksek yararını öncelemek sadece hekimlerin, sağlık çalışanlarının, insan ve çocuk hakları savunucularının değil, adalet sisteminin de önceliği olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında savcılık tarafından “cinsel istismara” uğradıkları iddiası ile genital muayene yapılmak üzere gönderilen üç çocuğu muayene öncesi bilgilendirmiş, çocukların muayeneye rıza göstermemesi üzerine onların muayeneye zorlanmalarının ruh sağlıklarını olumsuz etkileyeceğini öngörerek çocukların muayenesini yap(a)mamış, bu nedenle “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. Bu kararı savcılık makamının temyize götürmesinden tam 6 yıl sonra Yargıtay  beraat kararını bozarak yeniden yargılama kararı verilmişti. Prof. Dr. Gürcan Altun, 12 Aralık 2019 günü, Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davada da beraat etti.