Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde sağlık alanı ile ilgili dizi, film vb. yayınların senaryolarında tıbbi hataların olması, şiddet sahnelerine yer verilmesi ve hekimlerin/sağlık emekçilerinin mesleki değerini geriletecek içeriklerin üretilmesi üzerine 30 Mayıs 2024 günü Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (Senaristbir) birer yazı yazdı.

Söz konusu yayınlar nedeniyle hekimlerden TTB’ye çok sayıda şikayet bildirildiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yayınlar, görevlerini yaparken hiçbir şekilde ayırım gözetmeyen sağlık çalışanlarına yönelik küçük düşürücü anlamlar içermekte ve hekimlik mesleğini hedef göstermektedir. Birçoğu toplumda rol model olmuş dizi oyuncularının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren sahnelerde yer alması, toplumumuzda bu tarz davranışların yaygınlaşmasında özendirici nitelik oluşturmaktadır. Kamuoyunda önemli bir izlenme oranı bulunan bu yayınlarda bu şekilde sahnelerin yer alması, zor şartlar altında mesleğini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir.”
 

Yazıda bu tabloya katkıda bulunan televizyon ve medya yapımcıları ile bu yayınları yayımlayan kanalların denetimi ile idari para cezası ve diğer tedbirlerin önleyici olabileceği kaydedildi.

RTÜK’e gönderilen yazıda ek olarak; RTÜK Kanunu’nun “Genel Yayın Esasları” ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” kapsamındaki yasal düzenlemeler de anımsatıldı.

Yazının tamamı için tıklayın.