Dünya Tabipleri Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (AHDK), 12 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hitaben bir mektup kaleme alarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin on bir üyesinin görevden alınmasını hedefleyen davada TTB üyelerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

TTB davasının 22 Haziran 2023 günü görülecek duruşmasından ötürü kaygı duyulduğu ifade edilen mektupta TTB üyelerinin suçlandığı keyfi iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.

Hekimlerin sağlık hizmeti sunması ile ilgili sürecin etik kurallar, mesleki normlar ve ulusal ve uluslararası hukuk aracılığıyla yönetildiği anımsatılan mektupta, “Bu tartışmasız ilkelerin uygulanmasının önde gelen koşulu tıp mesleğinin bağımsız temsilidir. Bu bağımsız temsiliyet ayrıca, sivil toplumun özgün bir sesi olarak da işlev görür, böylece ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş yetkililerin ve yöneticilerin çalışmalarını tamamlar. Dolayısıyla, TTB gibi bağımsız, özerk ve demokratik ulusal tıp birlikleri sadece tıp mesleği için değil, hastalar, sağlık hizmeti sistemi ve toplumun bütünü için de elzem bir rol oynayan, vazgeçilmez, kapsayıcı tıp kuruluşlarıdır” denildi.

Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Dr. Osahon Enabulele ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Christiaan Keijzer’in imzası ile gönderilen mektupta son olarak “Küresel tıp topluluğu sizi TTB’nin özerklik ve bağımsızlığını koşulsuz bir şekilde gözetmeye, adaleti tam anlamıyla yerine getirmeye ve TTB yöneticilerine yönelik tüm suçlamaları düşürmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.

Mektubun Türkçe çevirisi için tıklayınız.