Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisinin ilk günlerinde yayınladığı “Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” yazısı ile elektif cerrahi ve endoskopik işlemlerin ertelenmesini önermişti. Normale dönüş sürecinin tartışıldığı bu günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kademeli veya doğrudan elektif cerrahiler ve girişimsel işlemlerin yapılmasına başlanacaktır.

Literatürde COVID-19 hastalarına uygulanan cerrahi işlemler sonrası yüksek oranda morbidite ve mortalite bildirilmektedir. Elektif ameliyatların başlanıldığı bu dönemde hastaların COVID-19 geçirip geçirmediğinin pre-op tetkiklerle araştırılmasının gerekeceği, COVID pozitif olduğu saptanan hastaların ameliyatlarının erteleneceği açıktır.

Pandeminin devam ettiği dönemde yapılacak elektif cerrahiler öncesi alınması gereken tedbirlerin, yapılması gereken değerlendirmelerin/tetkiklerin detaylı olarak tartışılmasına, çıkacak konsensus doğrultusunda ülkemiz gerçeklerine uygun bir algoritma oluşturulmasına, bu algoritmanın yeni gelişmeler doğrultusunda belli aralıklarla geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenecek bu toplantıda konu, alanın uzmanları ve uzmanlık derneklerinin temsilcileri ile birlikte ele alınacak ve tartışılacaktır.

Canlı yayını Youtube üzerinden izlemek için tıklayınız.

Tarih: 19.05.2020
Saat: 21:00-23:00
Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, UDEK, İstanbul Tabip Odası

Moderatörler:
Dr. Güray Kılıç (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Özcan Çakmak (TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı)

Program için tıklayınız...