Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla Ankara’ya gelen yüzlerce hekim, 11 Kasım 2018 Pazar günü Kuğulu Park’ta biraraya gelerek, hekimlerin mesleklerini yapmasını engelleyen düzenlemeyi içeren Sağlık Torba Yasası’nın geri çekilmesini istedi.

Saat 12.00 itibariyle Ankara Tabip Odası’nda (ATO) buluşan hekimler Tunalı Hilmi Caddesi; SES’te toplanan hekimler de Atatürk Bulvarı üzerinden Kuğulu Park’taki buluşma için beyaz önlükleriyle yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüş boyunca “Çalışma hakkımız engellenemez”, “Eğitim hakkımız engellenemez”, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” sloganları atan hekimler, “6 Yıllık Emeğimizi ‘Torbayla’ Çöpe Atamazsınız”, Kovir Misen Ağam”, “Beyaz Direniş Var Dediler Geldik”,  “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane KHK’lar Bahane”, “Çalışırken Ölmek, Öldürülmek İstemiyoruz”, “Sağlıksızlıklaştıran Yasayı Kabul Etmiyoruz” yazılı dövizler taşıdılar.

Kuğulu Park’ta saat 13.00’de başlayan eyleme, çok sayıda hekimin yanı sıra  HDP ve CHP milletvekilleri, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Türkiye’nin her yerinden ihraç olan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri katıldı.

Hekimleri açlıkla terbiye etmeye çalışan yasa teklifi geri çekilsin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, konuşmasında “Biz yıllardan bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasa çıkarılmasını istiyorduk. OHAL’de güvenlik soruşturması nedeniyle eğitim hakları engellenen meslektaşlarımızın eğitimlerine dönmelerini bekliyorduk. Bunları beklerken 44 maddelik torba yasa ile karşılaştık. Demokratikleşme beklerken daha acımasız bir tasarıyla karşılaştık. Bu antidemokratik yasa tasarısı, açlıkla terbiye etmeye çalışan yasa tasarısı geri çekilsin. Geri çekilene kadar tüm demokratik haklarımızı kullanacağız” sözlerini kaydetti.

Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin destek mesajlarını ilettikleri konuşmalarının ardından forum düzenlendi.

Moderatörlüğünü SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel ve Dr. Onur Erden’in yaptığı forumda özetle, yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiği, çalışma hakkını gasp eden 5. maddenin kabul edilmez olduğu, düzenlemenin evrensel insan haklarına ve Anayasa’ya aykırılık taşıdığı vurgulandı. Forumda ayrıca hak mağduriyeti yaşayan, ihraç edilen ve atanamayan hekimler de mağduriyetlerini anlattılar. 

Forumun kapanış konuşmasını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptı. Dr. Bulut konuşmasında Ankara’dan ve şehir dışından gelerek eyleme destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Dr. Bulut yasa geri çekilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.