OHAL ilanından sonra bugün yayımlanan ilk kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kapatıldığı öğrenilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemlerinin başlatıldığı, bu kurumlardan hizmet alan vatandaşların sağlık hizmet sunumu ve hasta bakımı açısından mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmiştir. Açıklamada ayrıca, söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastaların kamu hastanelerine nakillerinin devam ettiği bilgisi verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın KHK ile kapatılan hastanelerde tedavisi süren hastalar hakkında yaptığı açıklamanın, alınan önlemler ve planlanan uygulamalar açısından yeterli bilgi içermediği görülmektedir. Bakanlığın ilk önceliği sözü edilen özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmet sunumunun aksamaması ve hastaların mağdur edilmemesi olmalıdır. Kapatılan hastanelerde yatarak tedavi gören, özellikle de sağlık durumları ciddiyet gösteren ve yoğun bakım hastası olan vatandaşlarımızın durumlarından endişe duymaktayız.

Kapatılan hastanelerde çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının akıbeti de, aynı şekilde belirsizliğini korumaktadır. Gerekli düzenlemeler yapılmadığında KHK ile kapatılan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan çok sayıda sağlık çalışanının işsiz kalarak mağdur olmasından kaygı duyulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nı ivedilikle hastaları ve sağlık çalışanlarını mağdur etmeyecek düzenlemeleri hayata geçirmek üzere gerekli çalışmaları yapmaya ve bu konuyla ilgili eylem planını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi