13 Kasım 2016 tarihinde ateşli silahlı yaralanması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen bir hastanın yakını tarafından şiddet uygulanan meslektaşımız Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ümit Halıcı göz ve kafa travması sonucu hastaneye yatırılmıştır. Dr. Ümit Halıcı tedavisini gördükten sonra taburcu edilmiş olmakla birlikte, bu saldırının Samsun’da yaşanan ciddi şiddet olaylarından birisi olması kaygılarımızı ciddi derecede arttırmıştır.

14 Kasım 2016 tarihinde Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulumuz ve Oda aktivistlerimiz Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapmış, Başkanımız Prof. Dr. Raşit Tükel Dr. Ümit Halıcı ile görüşerek geçmiş olsun ve dayanışma dileklerimizi kendisine aktarmıştır.

Geçtiğimiz yıl Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’i sağlıkta şiddet sonucu kaybetmiş olmanın acısı hala tazedir. Bir meslektaşımızı daha sağlıkta şiddete kurban vermemek adına yürüttüğümüz mücadele soluksuz devam edecektir.

Değerli meslektaşımız Dr. Ümit Halıcı’ya en derin duygularımızla geçmiş olsun diler, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi