Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odası temsilcileri, çok sayıda hekim ve vatandaşlar, COVID-19 pandemisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Valilik talimatıyla Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek vermek amacıyla Bursa’da biraraya geldiler.

TTB COVID-19 İzleme Grubu üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında, Bursa Valiliği’nin talebi üzerine Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nce başlatılan soruşturma öncesinde Rektörlük önünde biraraya gelen grup, burada bir basın açıklaması yaptı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Mübetcel İlhan ve Dr. Halis Yerlikaya’nın katıldığı etkinlikte, ortak açıklamayı Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez okudu.

Açıklamada, Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmanın halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye bir saldırı olduğu belirtilerek, “Bu akıl dışı soruşturmayı kabul etmiyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

 

Prof. Dr. Kayıhan PALA Halk Sağlığının Kararlı Savunucusu

Türk Tabipleri Birliği’nin Onurudur!

Olağandışı dönemlerde doğru/bilimsel bilgileri paylaşan, yol gösteren insanlar daha değerli; güç odaklarından bağımsız, topluma karşı sorumluluk taşıyan bilim insanlarına ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten, gerçeği saklamayan paylaşımlarıyla panik azalır. Sevindiricidir ki bilimden ve liyakatten uzaklaştırılmaya çalışılan ülkemizde bu özelliklere sahip bilim insanları vardır. Bunlar içerisinde önde gelen bir isim de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’dır.

Ne üzücü ki Pandeminin Bursa’da yükselişe geçtiği günlerde Bursa Valiliği tarafından Kayıhan Pala hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş, ardından dosya gereği için Uludağ Üniversitesine gönderilmiş ve Üniversite Rektörlüğü “halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici” açıklamalar yaptığı iddiası ile hakkında soruşturma açmıştır.

Sadece Türk Tabipleri Birliği ve Tabip odaları değil ülkemizin bilimden, akıldan yana olan bütün yurttaşları Kayıhan Pala’nın geçmişteki katkılarının yanı sıra Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi kimliğiyle de bilim insanı sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdiğinin tanıklarıdır. Güvenilir bir bilim insanı olarak Kayıhan Pala, Pandemi sürecinde Türkiye ve uluslararası bilim dünyasının, ülkemizde yaşayan insanların ve özel olarak Bursa’nın bir şansıdır, hava gibi su gibi ihtiyacıdır.

Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye bir saldırı olarak görüyor, bu akıl dışı soruşturmayı kabul etmiyoruz.

Ülkemizin sadece Bursa’da değil hiçbir ilinde tek bir kişinin bile  Kayıhan Pala’nın pandemi ile ilgili değerlendirme, eleştiri ve önerilerden kaynaklı “yanlış bilgilenip, paniğe kapıldığına” şahit olunmadı. Her kesimden, her eğitim düzeyinde yurttaşımız Kayıhan Pala’nın dediklerini ilgiyle dinleyip, pandemi konusunda tedbirlerini arttırdı. Sözcülerinden biri olduğu TTB COVID-19 izleme heyetinin raporlarından sadece yurttaşlar değil Sağlık Bakanlığı’da yararlanıp bir çok adımını buradan hareketle attı. Yani ne COVID-19 hastaları ve COVID dışı hastaları iyileştirmek için gece gündüz canla başla çalışan hekimler ve sağlık çalışanları ne de 82 milyon yurttaşımızın kapıldığı bir “panik” söz konusu değildir. Tam tersine Kayıhan Pala hepimize, herkese güven ve moral veren, COVID-19 pandemisine karşı mücadelemizi kuvvetlendiren en önemli figürlerden biri olmuştur.

Ancak tüm bunlara rağmen Kayıhan hoca’nın çalışmalarından ve açıklamalarından “paniğe” kapılan birilerinin olduğu açıkça görülüyor. Kayıhan Hoca’nın yıllardır çevrenin korunması, hava kirliliği,  işçi sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere halk sağlığını ilgilendiren birçok konuda yaptığı çalışmalardan ve  pandemi sürecindeki sorgulayıcı bilimsel tutumundan Bursa Valiliği’nin paniğe kapıldığını, bu paniğini Uludağ Üniversitesi’ne taşıdığını bugün burada toplanmamıza neden olan soruşturmadan net olarak görebiliyoruz. Ülkemizde ve Bursa’da pandemi sürecinde her şeyin mükemmel olduğuna, hiçbir adımın yanlış ya da eksik atılmış olabileceğine inanmayan yöneticilere  “akademik özgürlük ve bilim insanının sorumluluğu” kavramlarını anlatmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız.

Tüm bu akıl tutulmasına rağmen inatla ve kararlılıkla doğruları anlatmaya, pandemi dahil insan yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen bütün süreçlerde gördüğümüz bütün eksiklik ve yanlışlıkları dillendirmeye devam edeceğimiz bilinmelidir. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı bir savunucusu,  Türk Tabipleri Birliğinin onurudur!      

21 Temmuz 2020, Bursa

TTB Merkez Konseyi