TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarınca Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen 14 Mart programı, 6-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” talebini içeren eylem ve etkinlikler ile sürüyor.

TTB Merkez Konseyi, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılmak üzere “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” başlıklı bir açıklama ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı Önerisi"ni içeren bir broşür hazırladı.

 

“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” başlıklı açıklama için tıklayınız.

“Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” için tıklayınız.

Tabip odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.