İki gün önce basına yansıyan haberlerle, sağlık kurum ve kuruluşlarına yazı göndererek, son iki yılda polikistik over sendromu olan ve küretaj yaptıran kadınların listesini isteyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin gösterdiği tepki üzerine, talebi geri çekti.

Kaymakamlıklar üzerinden İlçe Sağlık Müdürlüklerine iletilen yazıda, “Talep edilen bilgi gereksinimi ortadan kalktığından, söz konusu yazımıza işlem tesis edilmemesi konusunda bilgilerinizi rica ederiz” denildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında polikistik over sendromu olup, kürtaj yaptıran kadınların listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istemişti. Emniyet’in “ivedi” ve “gizli” ibareleriyle gönderdiği yazının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de ilgili kurumlardan listenin en geç 13 Eylül’e kadar kendilerine ulaştırılmasını talep etmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de bu talebe tepki göstererek, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı göndermiş ve bu talebin kesinlikle geri çekilmesini istemişti.

Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki; hasta ile hekim arasındaki güven ilişkisi temel olarak sır saklama yükümlülüğü ile korunur. Bu durum hekimliğin önemli etik değerleri arasındadır. Sağlık kuruluşuna başvuran hasta kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğine saygı gösterileceği, yasal zorunluluk olmadıkça kimseyle paylaşılmayacağına güvenir. Bu güvenin ihlal edilmesi hastanın bilgi gizlemesi veya sağlık hizmeti almaktan bütünüyle kaçınmasına neden olabilir. Aslolan hekimliktir!

İlgili haber için tıklayınız.

İlgili yazı için tıklayınız.