STED’in Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı

STED’in Mart-Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Mart-Nisan 2022 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında dokuz araştırma makalesi ve bir de derleme yer alıyor. Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; ...