Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı, Kit, Malzeme Yok: Sağlığımızı Kaybettik!

Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı, Kit, Malzeme Yok: Sağlığımızı Kaybettik!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), aile sağlığı merkezlerindeki aşı, kit ve malzeme eksikliklerine ilişkin 27 Ocak 2023 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, Sağlıkta ...