TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konsey Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz 20 Eylül 2016 tarihinde Samsun'da Özel Gato Hastanesi'nin kapatılması sonucu işsiz kalan hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiler.

Toplantıda işsiz kalan hekimlerin özlük hakları, alacakları ve özel sağlık kurumlarındaki çalışma koşulları ele alındı.

TTB Merkez Konseyi'nden ve Samsun Tabip Odası'ndan beklentilerin konuşulduğu toplantıda kısa sürede yapılacaklar ana hatlarıyla belirlendi.

Ardından TTB heyeti Samsun Tabip Odası yönetim kurulu ve diğer seçilmiş kurullarla bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca TTB heyeti ve Samsun Tabip Odası yöneticileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü ve tıp fakültesi dekanıyla görüştüler.