Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Malatya Tabip Odası’nı ziyaret etti. Görüşmeye Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye’de sağlık sisteminin sorunlarının ele alındığı görüşmede TTB’nin ve tabip odalarının çalışmaları ve çözüm önerileri konuşuldu. Görüşmede önümüzdeki dönemin mücadele programı üzerine de değerlendirmeler yapıldı.