Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde liyakatsiz ve adrese teslim atamalarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin gözetilmediği, bu hususunda toplumsal vicdanı rahatsız ettiği yönünde dikkate alınması gereken şikayetler var. Yeni YÖK olarak, kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek, yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin farkındayız. Ama bu şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakat öncelenerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz. Türkiye’de tek bir kişinin ihtisas yaptığı bir alana özgü özel şart konularak ilana çıkılması ne akademinin ne vatandaşlarımızın vicdanında kabul görecek bir husus değil. Bununla ilgili önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız” demişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bugüne kadar açılan kadrolarda liyakat, bilimsel çalışma gözetmediği için bu atamalara itiraz etmiş ve Danıştay’a dava açmıştı. En son olarak aralık ayında 15 gün içinde 760 akademik kadronun açılması ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “Kişiye/kişilere özgü kriterlerin eşitsizlik doğurduğuna ve kamu yararına aykırı olduğuna dikkat çekilen yazıda YÖK’ün Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü ‘bilimsel niteliği artırmayı gözeten nesnel ve denetlenebilir ölçütler içerme’ konularındaki yetki ve sorumluluğu ile benzer atama işlemlerinin idare mahkemesince iptal edilmesine ilişkin geçmiş kararlara atıf yapıldı” denilmişti.

Ayrıca TTB, YÖK Başkanlığı’na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne birer yazı yazarak duruma itiraz etmiş, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakati gözetmeyen ilanların iptalini istemişti.

9 Mart 2021 tarihinde 31418 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan YÖK Başkanlığından Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; “İlan başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya tez adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” denilmektedir.

TTB’nin uzun süredir hak ettikleri halde kadro verilmeyen akademisyenlerin ve kamu vicdanını yaralayan, liyakatsiz ve adrese teslim atamalarla ilgili olarak verdiği mücadelenin YÖK tarafından da kabul edilmesi bu konudaki haklılığını da ispatlamıştır.

TTB haksız yapılan atamaların iptali için de sürecin takipçisi olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi