Sağlık meslek örgütleri, kamuoyuna her gün bir yenisi yansıyan şarbon salgını haberleri, bu süreçlerde yaşanan eksiklikler ve güvenli besine ulaşma hakkı konusunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, gıda ve hayvancılık alanındaki uygulamaların, ülkemizde gıda güvenliği ve standartları konusunda kuşku uyandırdığına dikkat çekildi.

Basın toplantısı bugün (13 Eylül 2018) Türk Tabipleri Birliği'nde (TTB) gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, TDB Genel Sekreteri Dt. Neslihan Sevim, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel'in katıldığı basın toplantısında, ortak açıklamayı Dt. Neslihan Sevim okudu.

Açıklamada,  28 Nisan 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile ithal edilen hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluğunun kaldırılarak, ziraat, orman ve kimya mühendislerine yetki verildiği ve böylelikle hastalığı tanıyan meslek grubu olan veteriner hekimler ve zooteknistlerin denetim süreçlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu düzenleme dolayısıyla, Kurban Bayramı öncesinde, Brezilya’dan ithal edilen hayvanların laboratuvar sonuçları alınmadan, 21 günlük karantina işlemleri tamamlanmadan ülkeye sokulmasının tüm bu süreçlere yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, yetkililerin şu ana kadar konuyla ilgili net bilgi paylaşmaması eleştirildi.

Gayriciddi yaklaşılmasını istemiyoruz

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, gazetecilerin ilgili kurumların bilgi paylaşmamasına ilişkin sorusu üzerine, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı’ndan 3 kere randevu istediklerini, bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan da randevu istediklerini ancak halen yanıt alamadıklarını aktardı. Adıyaman, “Tekrar söylüyoruz şarbon gerekli tedbirler alındığı zaman tedavisi olan bir hastalık, halkımızın paniğe kapılmasını istemiyoruz ama bu kadar gayriciddi yaklaşılmasını da istemiyoruz devlet tarafından. Daha ciddiye alınmalı, halk bilgilendirilmeli ki, hem halk, hem de vatandaşları korumakla görevli kurumlar işlerini doğru düzgün yapabilsin” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör de, 6 ay önce çıkartılan yasayla da veteriner hekimlerin ve zooteknisyenlerin denetimden ve bu denetimin de zorunlu olmaktan çıkartıldığını söyledi. Güngör, bir başka soru üzerine de, hastalığın tespit edildiği hayvanların öncelikle karantinaya alınarak, sağlıklı görünen ve sağlıklı olduğu kontrollerde ortaya çıkmış hayvanlardan ayrılmaları gerektiğini, 21 gün kuluçka süresi sonrasında şarbon hastalığının çıkması olası olan hayvanların da ayrı tutulması gerektiğini kaydetti. Ölen hayvanların, toprağın 2 metre derinliğine gömülmesi gerektiğini belirten Güngör, diğer hayvanlarda da şarbon hastalığı ortaya çıkması durumunda yine karantina uygulanması gerektiğini aktardı.

Basın açıklaması için tıklayınız.