Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında ülkemize ilişkin sağlık göstergelerinin gerçeği yansıttığına dair ciddi tereddütler olduğu TTB temsilcileri tarafından ifade edilmiş ve çarpıcı bir örnek olarak da Prof. Dr. Kayıhan Pala ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma örnek verilmişti.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun araştırmayla ilgili ayrıntılı bilgi talep eden mektubu üzerine, konuya ilişkin örnekler ve sağlık göstergeleri açısından temel verilerden biri olarak kabul edilen Bebek Ölüm Hızlarıyla (BÖH) ilgili araştırma ve değerlendirmeler Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın talep yazısı için tıklayınız.

TTB’nin Sağlık Bakanlığı’na yanıtı için tıklayınız.

'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın Toplum Sağlığı Göstergeleri Açısından Performansı' için tıklayınız.

'Türkiye'de illerde Bebek Ölüm Hızı Ne Kadar Doğru Hesaplanabiliyor' için tıklayınız.

'Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Tarafından Bildirilen Bebek Ölüm Hızları' için tıklayınız.